неделя, 24 май 2020 г.

Каква еврозона,какво евро?Европа не успя да докаже,че е единен субект и да оправдае смисъла на интеграционния си проект и при кризата с коронавируса.
Отново изпаднахме в ситуация  националните правителства  сами да се справят с глобални кризи, което обезсмисля участието в  съюза.
Кризата с коронавируса доказа несъстоятелността на политическите елити и наднационалната бюрокрация на ЕС.
ЕС отново,както при сирийската и либийската кризи доказа неспособността си да се справя с глобални заплахи.
Все повече държави са склонни да преразгледат своите интеграционни ангажименти към ЕС, включително и въпроса за членство.

Раковски пръв пробива джунглата от неистини за българската история и за българския език.

Българите в историята на Римската империя и Италия-от Атила,аланите и Алцек до днес.

Народни будители,а не Хелоуин.

Баян, Кубер и Крум Страшни и превръщането на България в Империя и Велика сила.Забранената история.

26 юли 811 -победата на Крум Страшни над византийците във Върбишкия проход и обезглавяването на Император Никифор I.

  Българското Рождество Христово-Коледа и неговите корени в най-старата човешка цивилизация в тракийските култове,орфизъм и богомилството.

Забранената история на траките.

Еньовден е тракийски орфически празник с корени преди 7-8000 години.

Славяни и тюрки са лингвистични групи,арийците са етническа група,а семитите трудно мога да определя.

Тракиецът Велизарий Флавий е най-великият пълководец на Източната Римска империя.


Южна Осетия върна историческото си име- Алания.

Боспорското царството и Понтика на тракийския Цар Митридат VI Евпатор Дионис,Атила и Ирник от рода Дуло и Велика България.

Цар Калоян-император на България и Румъния,преди 812 години разгромява рицарите кръстоносци на латинският император Балдуин I,а него пленява.

Подмяната на населението на Европа не е откритие на Брюксел и Берлин,а е стара семитска практика.

Сабазий/ Дионис и Орфей са първоизточник за много религии.

Народът от бреговете на Черно море,арийците,синеоките и календарът на българите.

НАЙ-ДРЕВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. Най-после я забелязаха и в Европа.

Африканските нашественици - Гърците, са откраднали от Траките историята,културата,религията,науката и всичко каквото са успели.

Света равноапостолна княгиня Елена,първата руска светица,е най страшната грешка на цар Симеон Велики.

Сказание от българския епос на Император Атила от рода Дуло.

Арийската връзка-Тракия,Мизия,Персия и България?

Забранената история на България.

Забранената писменост на България.

Забранената българска история на Крим.

Забранената обединена България.

Забранената история на България за Одринското споразумение,Цариградският и Ангорския договори с Турция.

 Забранената история на България.Нова подмяна на българската история и археология и неглижиране на истината.

Руско-турска освободителна война и Освобождението на България от турско робство и още нещо.Антихристът в действие срещу Исус Христос. Християнството отново под удари.

Чърчил и Великобритания са използвали химическо оръжие срещу руски войници пише The Daily Mail .Честит празник на българската просвета, култура и писменост.Честит 24 май!

Честит празник на българската просвета, култура и  писменост.Честит 24 май!

 Кирил създава  глаголицата, а самата азбука – кирилица се корени в древните корени на  България.
Ученикът на Кирил и Методий – Кримент Охридски има най-голяма заслуга за българската писменост,разпространена сред скитските народи и Киевското княжество.
Българският език е най-ранният писмено засвидетелстван скитски език. В старите паметници този език е наричан ѧзыкъ блъгарьскъ /іензыкъ блъгарьскъ/.


Извън България този език в руските имперски времена,когато е създаден и панславизма е известен с различни наименования като старочерковнославянски, старославянски и др. Староългарският, с малки изменения във вековете, и до днес е каноничният език на православните славянски черкви (и в Румъния до към 1865 г.), наричан още черковнославянски или църковнославянски.
 Около 1820 г. в имперска Русия се променя името на езика и се налага термина „старославянски език“, който по разбираеми велико-националистично-имперски причини замества истинското име  ѧзыкъ блъгарьскъ и до днес е най-използваният термин в рускоезичната научна литература.
 Но още в средата на 19 век Аугуст Шлайхер, Мартин Хатала и Леополд Гайтлер преоткриват, че езиковите особености на първите славянски книжовни произведения са еднакви с чертите на българския език. Те въвеждат отново термина „старобългарски език“ (нем. Altbulgarisch), възприет изцяло в България.
 Най-широко разпространен и нормативно установен е руският църковнославянски, началото на чието съществуване може да се търси в Киевска Рус през 11 век, когато възниква и руската редакция на старобългарския език. Първоначално руският църковнославянски е стил в руската редакция на старобългарския, но постепенно се обособява като отделен книжовен език, поради неподатливостта си към промени.
В периода на късното средновековие руският църковнославянски език, тогава наричан все още славянски език, се налага като книжовен език в Русия и остава като такъв до края на 18 век, когато е изместен окончателно от съвременния руски език. Успоредно с него се използват староруски език и руската редакция на старобългарския, които претърпяват големи промени, за разлика от църковнославянския, и се развиват естествено до съвременния руски език.


 Трудно за украинци и руснаци е да признаят,че и сега говорят и пишат на старият български език,че Русия около 200 години е била васална и е плащала данъци на не една от Българските държави  съществували по това време.
От там идва злобата при прекръстването от Ленин на волжските и кримски  българи на татари,на името на едно несъществуващо и "избито до крак" от Чингис Хан,монголско племе. Трудно признават и Княгиня Елена за българка- канонизирана от Руската църква. Тя е и първата разпространителка на Христовата вяра сред русите, за което е призната от Руската православна църква за равноапостолка и първа руска светица.

Времето на поява на книжовните норми в староруския език не е известно, но се предполага, че това е станало около 10 – 11 век, след навлизане на християнството, а с него и на българската писменост.
Първоначално използваните от източните скити книги са писани в България на старобългарски език, което оказва силно влияние върху староруския език. Като писмена норма в религиозната литература се налага руската редакция на старобългарския.

В писмените паметници, които не са пряко свързани с религията, като например „Слово за Игоровия поход“, съчиненията на Владимир Мономах и др., почти са лишени от старобългаризми и според руския славист Сергей Обнорски свидетелстват за литературни традиции, зародили се у източните славяни в предхристиянската епоха, т.е. в предписмения период. Други руски учени, като Дмитрий Лихачов, Виктор Виноградов и др., обаче смятат, че за различните стилове на староруския език имат езикова различна основа: произведенията с християнска религиозна тематика са съчинени на руската редакция на старобългарския, а стиловете в светските произведения – на литературен език, базиран на живия разговорен език на източните славяни, по-точно – върху диалектите на староруския език.

Понеже при приемане на християнството в Стара Рус през 10 век за богослужение се използват книги, написани на старобългарски, този език оказва значително влияние върху староруския език, особено чрез руската редакция на старобългарския.
Руският църковнославянски почти изцяло наследява морфологичните черти на старобългарския език и в това отношение може да се смята за южнославянски език. Най-характерната разлика между старобългарския и църковнославянския език е обусловена от двувековната дистанция между тях: в църковнославянски не действа законът за възходящата звучност на сричката.

В морфологичната система на църковнославянски има сравнително по-малко разлики от старобългарски, в сравнение с фонетичната.
Езикът на паметниците, произлизащи от българските земи след 12 век, в световната наука биват наричани, без уговорка, единодушно „среднобългарски“. А щом бива признато съществуването на „среднобългарски“ и „новобългарски език“, то съвсем естествено и диалектически необходимо е да бъде признато, че тези два периода от развоя на българския език биват предхождани от един първи, поставил началото на писмения български език. Следователно, езикът на първите скитски ръкописи най-точно и научно обосновано е, да се нарича „старобългарски“, а не „старославянски“ или „старочерковнославянски“.

Раковски пръв пробива джунглата от неистини за българската история и за българския език.

Българите в историята на Римската империя и Италия-от Атила,аланите и Алцек до днес.

Народни будители,а не Хелоуин.

Баян, Кубер и Крум Страшни и превръщането на България в Империя и Велика сила.Забранената история.

26 юли 811 -победата на Крум Страшни над византийците във Върбишкия проход и обезглавяването на Император Никифор I.

  Българското Рождество Христово-Коледа и неговите корени в най-старата човешка цивилизация в тракийските култове,орфизъм и богомилството.

Забранената история на траките.

Еньовден е тракийски орфически празник с корени преди 7-8000 години.

Славяни и тюрки са лингвистични групи,арийците са етническа група,а семитите трудно мога да определя.

Тракиецът Велизарий Флавий е най-великият пълководец на Източната Римска империя.


Южна Осетия върна историческото си име- Алания.

Боспорското царството и Понтика на тракийския Цар Митридат VI Евпатор Дионис,Атила и Ирник от рода Дуло и Велика България.

Цар Калоян-император на България и Румъния,преди 812 години разгромява рицарите кръстоносци на латинският император Балдуин I,а него пленява.

Подмяната на населението на Европа не е откритие на Брюксел и Берлин,а е стара семитска практика.

Сабазий/ Дионис и Орфей са първоизточник за много религии.

Народът от бреговете на Черно море,арийците,синеоките и календарът на българите.

НАЙ-ДРЕВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. Най-после я забелязаха и в Европа.

Африканските нашественици - Гърците, са откраднали от Траките историята,културата,религията,науката и всичко каквото са успели.

Света равноапостолна княгиня Елена,първата руска светица,е най страшната грешка на цар Симеон Велики.

Сказание от българския епос на Император Атила от рода Дуло.

Арийската връзка-Тракия,Мизия,Персия и България?

Забранената история на България.

Забранената писменост на България.

Забранената българска история на Крим.

Забранената обединена България.

Забранената история на България за Одринското споразумение,Цариградският и Ангорския договори с Турция.

 Забранената история на България.Нова подмяна на българската история и археология и неглижиране на истината.

Руско-турска освободителна война и Освобождението на България от турско робство и още нещо.Антихристът в действие срещу Исус Христос. Християнството отново под удари.

Чърчил и Великобритания са използвали химическо оръжие срещу руски войници пише The Daily Mail .

сряда, 20 май 2020 г.

С още 400 млн. лв. набъбва индулгенцията на Борисов.

С още 400 млн. лв. за радари заради F-16 набъбва индулгенцията на Борисов.
Нови  радари трябвало да влязат на въоръжение през 2023-2024 г., заради купените от САЩ 8 изтребителя F-16,от каквито Германия се освобождава,като непригодни за борба с руската авиация.Били необходими за пълноценното използване на 16.
Gripen бе най-подходящия вариант за България,но бе отхвърлен от властващата клика.
Офертата за 10 изтрeбитeля бе под първоначално одобрения от парламента бюджет от 767 млн. EUR и много по евтина и изгодна от американската.
 За F-16, ще купуваме шлемовете на пилотите от Израел.

сряда, 13 май 2020 г.

Турският политик и лидер на партия "Родина", Догу Перинчек нарече САЩ и Израел заплаха за Турция, а S-400 - стратегическо предимство.

Турският политик и лидер на партия "Родина", Догу Перинчек нарече САЩ и Израел заплаха за Турция, а S-400 - стратегическо предимство.

Канал "Бурса" цитира думите му, че внимателно наблюдава дискусията по въпроса за покупката и разполагането на S-400 в Турция.Политикът отбеляза, че развитието на всякакви области в страната е невъзможно без повишаване на нивото на сигурност.

Перинчек: В страна, в която няма сигурност, не може да има икономика. И ако сме победени в Източното Средиземноморие, на юг от нашите граници, цялата ни сигурност ще се срине заедно с изразходваните ресурси.


Ръководителят на турската партия "Родина" заяви, че Анкара е придобила системата за ПВО С-400 от Русия след добре известни събития, свързани с опита за преврат.
"Но заплахата за нас идва не само от американските сили, но и от Израел на изток от Ефрат. Има опасност в източната част на Средиземно море. САЩ, Израел, Гърция, Южен Кипър - те се обединиха и провеждат военни учения срещу нас."


 "Има държави, които възпрепятстват прилагането на споразумението като част от експлоатацията на газопровода „Турски поток“ в Черноморския регион.
Накъдето и да погледнем, виждаме американските и израелските заплахи. Следователно, S-400 е нашето стратегическо предимство."

вторник, 28 април 2020 г.

Безвъзмездна финансова помощ до 10 000 лева за микро и малки предприятия.

Резюме на процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „ Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3000.00 лева.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 10 000.00 лева.
ВАЖНО: Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от Нетните приходи за продажби (ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР за 2019 г.).
Критерии за допустимост на кандидатите:
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които:
1) са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
2) са микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия;
3) са регистрирани преди 01.01.2019 г. и през 2018 г. и 2019 г. са осъществявали стопанска дейност;
4) са регистрирали спад поне 20% в оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е подадено заявлението за подпомагане (проектно предложение) спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г. ;
5) към 31 декември 2019 г. не са в затруднено положение, но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19;
6) не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
Критериите се прилагат кумулативно.
ВАЖНО: Кандидатите следва задължително да притежават квалифициран електронен подпис (КЕП) и да НЕ са заявили желание да бъдат компенсирани по мярка 60/40.
Допустими по процедурата са следните видове разходи:
Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Счетоводна къща SLZ
Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване:
а/ Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец.
б/ Декларация за финансовите данни – попълнена по образец.
в/ Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата – попълнен по образец.
г/ Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на кандидата (издадено не порано от 6 месеца преди датата на представянето му) – оригинал или копие, заверено от кандидата.
д/ Заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН 2020.
е/ Счетоводен баланс (индивидуален) за 2016, 2017, 2018 г. и ако е приложимо за 2019 г. − Отчет за приходите и разходите, съдържащ и Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2016, 2017, 2018 г. и за 2019 г.
− Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2016, 2017, 2018 г. и за 2019 г.
ж/ Удостоверение от Националната агенция за приходите за липса на задължения на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му)
з/ Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на УО (Столична община).
и/ Свидетелство за съдимост на всички лица, с право да представляват кандидата, независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му) – оригинал или копие, заверено от кандидата
й/ Документ, издаден от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, във връзка с
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 30.05.2020г.

понеделник, 23 март 2020 г.

Най-опасното качество на SARS-CoV-2

Най-опасното качество на SARS-CoV-2 е,че се се размножава в гърлото, дели се много бързо и се разпространява много лесно.

 Трябва да намалим броя на случаите сега,за да не стигнем до същите проблеми, както Италия,Испания и САЩ, но тестовете няма да стигнат.

Наличните тестове ще трябва да се запазят за хората в най-голям риск.

 Aко един член от семейството е тестван позитивно, може да приеме, че цялото семейство е позитивно дори и без да тестваме всички. Така ще спестим много тестове.

  Вероятните случаи на заболяването да се докладват само на базата на симптомите и тогава стастистиката  да ги отразява.

  Ако един "съмнителено заразен" млад човек лежи на дивана в къщи в добро състояние обществото не трябва да се интересува дали е позитивен за вируса или не.Трябва просто да си изкара карантината от 21 дена.

 Да свикнем с мисълта и да се приготвим да изкараме една година в извънредно положение.

събота, 25 януари 2020 г.

И все пак по-добре Тръмп отколкото Байдън.


Преди Тръмп разюзданият трансджендър завладяваше САЩ получи „човешки права“ и стана най-важният човек в Америка,което разбира се веднага бе натресено на изчезващите  европейци.
  Двигател в САЩ бе Демократическата партия и бившия вицепрезидент и кандидат за президент Джо Байдън.Като вицепрезидент Байдън  публично заплаши всички страни по света,които не зачитат правата на ЛГБТ.
За все още нормалната част от Америка президентът Тръмп е последната светлина в тунела, дори с всички грешки,нарцисизъм и арогантност. Алтернативата е адвокатът на транссексуалните Джо Байдън или неговите заместници в Демократическата партия и дълбоката държава.

 Демокрацията, като идеологическа система,няма защитните средства и не можа да устои на идването на необуздани страсти в обществото, напротив, призовава и насърчава това. Оказа се, перверзниците от най-различни видове също са от народа и особено в горните слоеве на обществото като там постепенно се оказват в мнозинство.

Политическата буря в Съединените щати засегна целия свят, защото ЛГБТ хората станаха твърде натрапчиви и нагли а ние, смутено усмихнати, вече признаваме техните „права“.

Малко остават в Европа нормалните хора,главно източноевропейци и православни  неотровени от американски и европейски содомити. И така, чрез стария „содомски грях“ въпросът за Бог отново възниква пред нас.Затова и Православните църкви са подложени на "огън и меч".

„Джендър“ проблематиката, която тресе западните постмодерни общества,влезе и у нас,а доскоро в България беше  екзотичен термин, споменаван помпозно само от носители на експертиза жълтопаветници и от цветната палитра на НПО-та и съответните получатели на траншове и политически изгоди.

Постмодерните феминистки въпреки че представляват малък процент от населението, оказаха  огромно влияние върху основните медии и дори законодателство в много западни страни.
В Швеция мъж бе осъден на 10 г. затвор за изнасилване, въпреки че никога не се е срещал с жертвите си на живо,а шведско законодателство използва феминистката идея за revoking consent, т.е. "отмяна на съгласието“.

Натрапената  Истанбулска конвенция изброява множество проявления на насилие, невключващи физически контакт и без ясна дефиниция (чл.33, 34, 36b и 40 – „нежелано вербално или невербално поведение“), и подписалите страни се задължават да ги криминализират. Член 14 от конвенцията задължава включването на учебни материали по „нестереотипни полови роли“ в „задължителната училищна програма и всички нива на образование в страната“; Член 3 определя пола като „социално конструирани роли“; Член 12, т.1  предвижда мерки за изкореняването на нрави, традиции и „стереотипните роли на мъжете и жените в обществото“ у нас навлизат от яслите,детските градини и училищата. Така множество наглед невинни действия,дори опит за флирт или комплимент могат да бъдат възприети като насилие.

В Западна Европаса в сила специални протекции на които се радват имигрантски и малцинствени групи, особено що се отнася до „културни различия“. Тези въпроси естествено не са споменати в конвенцията и не е ясно как точно тя ще се съчетае с политиките на мултикултурни протекции и дали действително важи еднакво за всички.
Доказателство са и нощта в Кьолн и особено британския град Ротерхам където са изнасилени повече от 1400 момичета на възраст между 11 и 16 години. Престъпленията са извършени в период от 15 години и местната власт и полиция са били наясно със случаите, но умишлено са потулвали и игнорирали оплакванията, тъй като извършителите са от пакистански произход и е имало страх от обвинения в расизъм.

В държавите приели Конвенцията има задължителни часове по сексуално образование, включващи транссексуалност и полова идентичност във всички основни и средни училища. Родителите няма да имат право да откажат участие на децата си в тези часове. Тези, които са против транссексуални идеологии, рискуват децата им да бъдат отнети от социалните служби.

Декларация за поверителност


„Бисквитката“ DART на DoubleClick се използва от Google в рекламите, показвани в уебсайтовете показващите реклами от AdSense или участващите в одобрени от Google рекламни мрежи.
Когато гледате дадена реклама или кликнете върху нея, възможно е в браузъра Ви, да бъде поставена „бисквитка“.
Събраните данни от тези „бисквитки“ се използват за подпомагане на по-доброто показване и управление на рекламите в сайта или сайтовете на издателя, както и в цялата мрежа.
Доставчиците – трети страни, включително Google, използват „бисквитки“, за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите в уебсайта.
Използването на „бисквитката“ DART позволява на Google и нейните партньори да показват реклами на потребителите въз основа на посещенията им на Вашите и/или на други сайтове в интернет.
Потребителите могат да откажат използването на „бисквитката“ DART, като посетят страницата за отказване на рекламирането.


=
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс.

Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение.
Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.

За контакти: yphalachev@gmail.comFollow by Email