вторник, 23 юли 2019 г.

Браво!Президентът Радев наложи вето върху закона за ратифициране на договорите за изтребителите F-16.

УКАЗ №173 ЗА ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР (LOA) BU-D-SAB "САМОЛЕТИ F-16 BLOCK 70 И СВЪРЗАНА С ТЯХ ПОДДРЪЖКА" (F-16 BLOCK 70 AIRCRAFT AND ASSOCIATED SUPPORT),МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР.

Указ № 173 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA "Боеприпаси в подкрепа на F-16" (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD "Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги" (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR "Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване" (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment), приет от 44-то Народно събрание на 19 юли 2019 г.

На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България
П О С Т А Н О В Я В А М:

Връщам за ново обсъждане в Народното събрание Закона  за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA "Боеприпаси в подкрепа на F-16" (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD "Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги" (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR "Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване" (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment), приет от 44-то Народно събрание на 19 юли 2019 г.

МОТИВИ за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA "Боеприпаси в подкрепа на F-16" (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD "Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги" (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR.

 "Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване" (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment), приет от 44-то Народно събрание на 19 юли 2019 г. Уважаеми народни представители, Като държавен глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България не мога да остана безучастен към процесите на модернизиране на Българската армия.

Приетият Закон за ратифициране на договорите, свързани със самолети F-16 Block 70, трябваше да бъде успешен финал на усилията и проведените преговори по този въпрос. Несъмнено е, че когато се вземат стратегически решения, свързани с отбраната и националната сигурност на страната, е необходимо не само да бъдат осигурени постижими за държавата финансови параметри, но и да има широк консенсус и подкрепа.

Острите спорове в Народното събрание при обсъждането на ратификационния закон, нетипични за този вид закони, показаха, че по параметрите на договора не е потърсено и не е постигнато обществено съгласие.

 Обвързването на Република България със задължения, при това за години напред, без да има национално съгласие и убеденост във взаимноприемливите условия на договора, е изключително тревожно.

В своята практика Конституционният съд (Решение № 9 от 1999 г. по к.д. № 8/1999 г.) е имал възможност да подчертае неразривната връзка между ратификационния закон и международния договор – предмет на ратификацията, която ги прави един цялостен акт.

Предвид това законът за ратифициране на договора за закупуване на самолети F-16 Block 70, следваше да измине цялостния път по чл. 88, ал. 1 от Конституцията – приемане на две гласувания в отделни заседания на Народното събрание. Вместо това законът, с който се ратифицира такъв особено значим договор, бе приет по „бързата писта“. Особената значимост за държавата, ангажираният огромен финансов ресурс и рязкото повишаване на бюджетния дефицит, изискват законодателят да не отстъпва от общия ред, избирайки изключението двете гласувания да се извършат в едно заседание.


Поради скъсената законодателна процедура останаха неизяснени редица важни въпроси като цени, гаранции, срокове за доставки, неустойки, обезщетения и други. Не е допустимо при решаването на такъв стратегически за България въпрос като гарантиране на националната сигурност да се използва процедурата „по изключение“.

На България е необходим самолет с многофункционални способности, което се постига не само с качествата му, а и с пълен пакет въоръжение, съпътстващо оборудване и обучение на личния състав. На обществото се дължи категоричен отговор дали това реално се постига със сключените договори. При обсъждането и гласуването в пленарната зала на Народното събрание бяха изказани възражения и предложения, които не можаха да бъдат развити и обсъдени поради приложената съкратена законодателна процедура.

 Уважаеми народни представители, Предвид изложените мотиви упражнявам правото си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България да върна за ново обсъждане Закона за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA "Боеприпаси в подкрепа на F-16" (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD "Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги" (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR "Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване" (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment), приет от 44-то Народно събрание на 19 юли 2019 г.

РУМЕН РАДЕВ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

Парадоксът на удовлетворението е причина за неуспехите на либералния мейнстрийм,откри „The Economist".

Колкото по-голям е "индексът на щастието" в европейските страни, толкова по-ниско е нивото на подкрепа за традиционните стари партии.

Либералният мейнстрийм на Запада, който търпи поражение след поражението през последните години, отчаяно се опитва да открие причините за своите неуспехи и да поправи ситуацията. Дори постоянното обвинение на "лошите руснаци" спря  да работи. Проблемът се задълбочи: елитните партии, които управляват Европа в продължение на десетилетия  отстъпват позициите си, давайки път на радикални организации, създадени буквално "в движение".
И откриха причината за всички проблеми на западните елити: прекомерно ниво на щастие на избирателите.


 „The Economist” гуруто на европейската либерална мисъл стигна до уникалния извод: "По-щастливите хора са, по-склонни са да гласуват за радикалите (леви или десни). 
 Формулата за успех на мейнстрийма вероятно е открита в трите мандата на ГЕРБ:"Направете  гражданите нещастни и ще можете да управлявате завинаги".

Широко се обсъжда идеята, че стандартните критерии за оценка на степента на развитие на дадена държава (като БВП, заетост, бюджетен баланс и т.н.) са безнадеждно остарели. Редица западни страни предложиха да се използва международният индекс за щастие като основен показател. Този индекс е разработен според доста субективни критерии, многократно предизвиквали критики, но е взет под внимание от правителствата на Великобритания, Франция и други западни страни. И правителството на Нова Зеландия тази година дори обяви, че е първото в света, което основава своята идеология на държавния бюджет върху показателите за удовлетвореност от живота.

Стремежът към увеличаване на удовлетвореността на гражданите води до сериозни последствия за управляващите режими. Редица изследвания посочват феномена, наречен Парадокс на удовлетворението. Според нови данни, колкото по-голям е "индексът на щастието" в европейските страни, толкова по-ниско е нивото на подкрепа за традиционните стари партии.
В същото време, ако е желателно, лесно е да се намерят много взаимозависимости между изхода на изборите и някои външни явления.  Оказва се, че дъждът в деня на изборите повишава рейтинга на властта.
Оказва, че през последните няколко години някой коварен противник на либерализма,разгонва облаците в изборните дни. Иначе как отново да обясним общата тенденция на спадащи нива на подкрепа за традиционните партии в повечето страни от либералния свят?
Проблемът на западните изследователи, които намират пряка връзка между нивото на щастие на бюргерите и резултатите от гласуването, е, че спират до откриването на "парадокса" и не се опитват да намерят обяснение за него. Има доста много версии. Това може да се обясни с факта, че човек, постигнал желания начин на живот, се страхува да го загуби в резултат на внезапни промени в обществото. Например, от притока на мигранти, дъмпинг на пазара на труда. Установете подобна връзка - и, разбирате ли, "парадоксът" вече не изглежда толкова парадоксален.
Или друго предположение. Когато човек престане да прекарва цялото си време в търсене на работа и борба за оцеляване, той има повече възможности да чете, да гледа новините, да търси алтернативни отговори на проблемите, които го засягат, което той не намира на страниците на традиционните медии и в програмите на остарели партии. Той се обръръща към социални мрежи, много по-добре овладени от политиците на новата вълна. Пример-радикалите във Франция и Алтернатива за Германия през първите три месеца на тази година генерираха до 40% от публикациите във Facebook сред всички политически партии и групи, воюващи на изборите за Европейски парламент. Дали виновен е "парадоксът на щастието"?
Изглежда, че утвърдените либерални партии трябва да мислят за това, за собствената си несъответствие със съвременните предизвикателства и технологии. Но е по-лесно да обвиняват за всичко Путин , отколкото да се поровят в собствените си грешки и неуспехи.
Не субективните „индекси за щастие“ предопределят окончателния избор на избирателите. Показанията за пряка връзка между нивото на удовлетвореност от живота и поражението на заведението са просто жалки опити да се обясни провалът с постигането им: казват, погледнете, създадохме такъв прекрасен живот за вас, а вие ни мразите  толкова много. Но този подход отново изтласква модерния либерализъм в идеологически задънена улица, от която няма изход.

понеделник, 22 юли 2019 г.

Превръщането на британския лъв в хиена.

Обединеното кралство препоръча британските кораби да стоят настрана от Ормузския проток за „определен период от време“. Като се има предвид стратегическият статут на пролива, който свързва Персийския залив с океаните и преминаването на една трета от световния оборот на въглеводороди и почти една пета - петрол, човек може да си представи с каква "радост" бизнесът, чиито плавателни съдове работят в региона под знамето на кралството, "се наслаждава" на безсилието.


 За Лондон британско-иранската история за взаимните арести на петролни танкери се оказа различна и трагична от планираните и очакваните от островните власти.
Бързо стана ясно,че Техеран отговоря  на предизвикателството - проблемите на британските кораби в пролива Ормуз, чието северно крайбрежие принадлежи на Иран станаха системни.
Техеран имаше късмет миналия петък, когато Ислямската революционна гвардия задържа заради нарушения на  международното морско право - петролния танкер Stena Impero, под британски флаг,собственост на шведската компания Stena Bulk. В същото време друг кораб, „Месдар“, беше спрян, но освободен след обяснение за безопасна навигация,пише Ирина Алкснис.
Разликата е, че Стена Имперо е под британския флаг, а Месдар - под либерийски и този факт е ключът към решението на иранците, което те директно казаха.

Това бе последвано от много бурна реакция от Лондон и дежурните лъжи.
 Според Лондон инцидентът е станал в териториалните води на Оман.След това сами се опровергаха,като започнаха търсене на "руската следа". Според течове в медиите британските разузнавателни агенции подозират, че Техеран използва "руската шпионска технология", за да наруши GPS координатите, в резултат на което екипажът, без да го знае,(какъв професионализъм) е вкарал танкера в ирански води, където е попаднал в капана, поставен от IRGC.

Министърът на външните работи Джереми Хънт първо се оплака от Иран на държавния секретар на САЩ Майк Помпео.

 Действията на Великобритания силно приличат на поведението на дребен уличен хулиган, който неочаквано за себе си - получава силен шамар, капитулира и бяга към по-големия си брат, разчитайки на неговото застъпничество и помощ,както пише Ирина Алкснис.

Но тук, очевидно британците получиха неприятна изненада.
И Вашингтон, и НАТО показаха изненадващо слаб ентусиазъм в подкрепата си за Лондон. Северноатлантическият алианс излезе с много кратко, сухо заявление, подкрепяйки "всички дипломатически усилия" за нормализиране на ситуацията.
Що се отнася до САЩ, тяхната реакция изглежда подозрително летаргична.

Разбира се, Помпео, изрази всички необходими осъждания срещу Техеран. Като цяло обаче те по-скоро се дистанцираха от проблема, изразявайки надежда за уреждане на масата за преговори.Всяка бандитска репутация има тенденция да се изчерпи, ако не е подкрепена.

Лондон твърде често през последните години  дава основания да се замислим за истинността на вековната представа за хитър интригиант и стратег, който е с десет стъпки напред-и с "химическите атаки" в Сирия и със скалъпената история със Скрипал и със ескалиращата антируска истерия,а сега с Иран.Очевидно вече станаха досадни на всички.
В резултат се наблюдава един наистина исторически процес: превръщането на британския лъв в жалка хиена в очите на света.

MI-6 обвини Иран в използване на руска технология за фалшиви GPS координати при ареста на британския танкер.

неделя, 21 юли 2019 г.

MI-6 обвини Иран в използване на руска технология за фалшиви GPS координати при ареста на британския танкер.

 Подобни обвинения имаше срещу Москва на ученията на НАТО Trident Juncture-2018,когато катастрофира и потъна норвежка фрегата.
В НАТО имали смущения на GPS сигнала по време на широко рекламираното учение Trident Juncture-2018,насочено срещу Русия,които проблеми Норвегия и Финландия приписаха на Москва.Изглежда натовските моряци забравиха,че има десетки визуални и технически способи за определяне мястото на кораба освен с GPS.

Иран  задържа  британски танкер в Ормузкия пролив, който, според Техеран, изключил устройството за позициониране и не отговорил на предупрежденията на иранската страна,и е арестуван в пристанището на Бандар Абас.
MI-6 и британският правителствен комуникационен център (GCHQ) разследват версия, че Русия може да е замесена в задържането на танкер Stena Impero от Иран, твърди таблоидът Sunday Mirror, цитирайки неназовани източници.
Според вестника британският танкер би могъл да бъде в ирански води поради фалшивите GPS координати, които иранското разузнаване би могло да изпрати, използвайки "руска шпионска технология".


Британското разузнаване MI-6 и британският правителствен комуникационен център (GCHQ) разследват версия, че Русия може да е замесена в задържането на танкер Stena Impero от Иран, твърди таблоидът Sunday Mirror, цитирайки неназовани източници.

ВИДЕО:https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fpEdfkSWsvI

Англичаните признаха, че фрегата „Монтроз“ се отправила към „Стена Имперо“, но не се справила с иранците, тъй като танкерът, който преди това е бил в териториалните води на Оман, вече е „пренасочен“ към ирански води.
"Русия има технология за фалшив GPS, и това би могло да помогне на Иран, заяви източник от западната служба за сигурност, според който гвардейският корпус на Ислямската революция и руската разузнавателна служба работят много тясно в Сирия, защитавайки и развивайки техните интереси.

Вестникът също така твърди, че Русия може да участва в задържането на танкера "само с одобрението на" президента Владимир Путин.

По-рано Иран предупреди Лондон,че ще отговори на задържането на иранския танкер в Гибралтар,който Испания е крайно време да си върне.

Борис Джонсън може да е последният премиер на Великобритания,предупреди бившият премиер от Лейбъристката партия Гордън Браун.

събота, 20 юли 2019 г.

Иран задържа втори британски танкер в Ормузкия проток.


Революционната гвардия на Иран обяви, че е задържала плаващ под британски флаг танкер,а собствениците на морския съд заявиха, че нямат връзка с кораба.
 САЩ осъдиха действията на Иран, а в Лондон бе свикано извънредно заседание на комитета "Кобра".
Малко по-късно Иран е задържал втори танкер, плаващ под флага на Либерия, предаде CNN. Официални лица от властите в САЩ разкриха, че според данни на военноморското разузнаване, морският съд носещ името „Месдар“ е направил поворот към иранска територия.


 Reuters съобщи, че според компанията „Рефинитив“, танкерът под либерийски флаг се е насочил към иранските води без да даде обяснение. Морският съд е собственост на британската компания Norbulk Shipping.

Няколко часа по-късно танкерът,след проверка е освободен и продължава рейса си.

В началото на месеца Лондон задържа петролен танкер в Гибралтар, превозващ ирански петрол с 300 000 тона петрол.

 Според Техеран, задържането бе незаконно.
САЩ приветстваха Великобритания за задържането на танкера на Иран в Гибралтар, заяви тогава съветникът на президента Доналд Тръмп по националната сигурност Джон Болтън,а сега се чудят как да излязат от конфузната ситуация.


четвъртък, 18 юли 2019 г.

Израел обяви заплаха от турските С-400 за еврейската държава.

 Руските противовъздушни ракетни системи С-400 доставени на Турция, създават „нов ред“ във въздушното пространство на Близкия изток,заявиха израелски военни експерти, включително бившият командир на военновъздушните сили на страната.
Основният въпрос е къде ще бъдат разположени руските системи за противовъздушна отбрана, твърдят  експертите.Ако комплексите С-400 се намират в близост до сирийската граница, те ще заплашват авиацията,  в небето над Сирия и Ирак. Дори ако руските войски напълно напуснат Сирия, турската С-400 ще може да следи всяка дейност в небето над страната.


Сделка с С-400 поставя проблеми и за израелските и за американските самолети и за всички държави-членки на НАТО.
"Мислите ли, че руснаците ще се съгласят да споделят един от най-модерните си технологии с НАТО? Сигурен съм, че това е невъзможно", каза бившият командир на израелските военновъздушни сили.

Доставките на С-400 в Турция започнаха на 12 юли. Снощи стана известно за пристигането на десетия самолет с части от противовъздушната ракетна система.

През 2017 г. Русия и Турция подписаха договор за доставка на четири дивизии C-400 в размер на 2,5 млрд. Долара, след което Вашингтон поиска от Анкара да изостави руските системи С-400, като предложи американски комплекси Патриот. Турците ги обявиха за ненадежни.
Съединените щати  заплашиха да отменят доставката на изтребители F-35,турците казаха,че ще купуват руски Су-35.
 На 16 юли, президентът Доналд Тръмп потвърди, че F-35 няма да влезе в експлоатация в Турция, щом Анкара  разположи С-400.

Покупка на руски C-400, ще принуди Турция да си купи и руски  противовъздушните ракетни и оръжейни системи "Панцир-С", които ще предпазят триумфите от атаки с безпилотни и ракетни снаряди.
За да се защитят, "Триумфите" се нуждаят от други системи, като "Тор" или "Броня". Очевидно това се осъзнава в Анкара, във връзка с което трябва да очаква сключването на нови договори.
Част от придобитите от турската армия противовъздушни ракетни системи С-400 се твърди да бъдат  разположени на западната граница на Турция и близо до границите на Сирия,(което разтревожи евреите), но поради местоположението им само на десетки километри от границата, те са уязвими цели за малки дронове и НУРС.

Според някои данни разполагането на системи С-400 в Турция ще бъде завършено преди средата на следващия месец, но е възможно това да се случи по-рано, но все още няма официални коментари от Русия и Турция по този въпрос.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че покупката на американски изтребители F-35 е  забранена от Турция, тъй като те решиха да закупят руски системи за противовъздушна отбрана С-400.
"Тъй като те имат ракетна система, която се произвежда в Русия, сега им е забранено да купуват повече самолета (F-35)", цитира CNN.

Уникално:Сорос и Кох подкрепиха Путин и Си Дзинпин за многополюсния свят.

По-добре върнете Доминик Строс-Кан или наистина поканете Путин.

Либералните ценности са отживелица, защото са отхвърлени от повечето хора в западните държави,каза Путин в интервю за "Файненшъл таймс".

ЕС избира Иран,Русия и Китай пред САЩ.

сряда, 10 юли 2019 г.

По-добре върнете Доминик Строс-Кан или наистина поканете Путин.


При този катастрофален дефицит на лидери, евробюрократите да се засрамят от простотиите които вършат през последните десетилетия.Помним как брутално "сготвиха" Доминик Строс-Кан като се отърваха от него и после оттеглиха съчинените обвинения.
Секс скандалът бе постановка,а сега очевидно се оказва,че Доминик Строс-Кан е бил прав.
 В момент,когато надвисва либералната опастност от Урсула фон дер Лайен и мадам Лагард, почетният президент на Формула 1, Бърни Екълстоун, поиска руският президент Владимир Путин да управлява Европа в интервю за "Таймс".
 "Бих искал Путин да управлява Европа. Сега нямаме нито един лидер, така че не може да бъде по-лошо. Той прави това, което обещава”, цитира думите му и Ecclestone Sport 24.
"Владимир Путин е "добър човек" и бих го предпазил с тялото си от куршум".


Кой спечели от постановката срещу Доминик Строс-Кан?Секс скандалът бе постановка,а сега очевидно се оказва,че Доминик Строс-Кан е бил прав и за либерализма и за американците.

Американците органически не можеха да понасят бившия шеф на МВФ за изказвания като: „Трябва сериозно да се замислим върху осигуряване на нова световна резервна валута вместо долара” на Доминик Строс-Кан,особено след като Китай вече изпълнява съвета му.
 Ако светът разполага с алтернативи на долара, “това би ограничило влиянието върху световната финансова система на политиката и условията, които налага една, пък била тя и доминиращата в света държава”.

 Във Вашингтон обаче не искат и да чуят. Полу -мерките, които водят до полу-кризи, всъщност само отлагат края.
И когато в такъв катастрофален момент, лично шефът на МВФ се изправи и заяви, че с долара е свършено и трябва да се подготвя нова резервна валута,трябваше нещо да се прави и то спешно.

В интервю за френския „Либерасион” дадено на 28 април 2011, Строс-Кан разказва за краткото си спречкване със Саркози в мъжката тоалетна по време на конференция, където Строс-Кан е предупредил Саркози да прекрати мръсните истории (които разпространяват хората на президента) за частния му живот.
Строс-Кан изглеждаше като единствения кандидат, който може да седне в стола на френския държавен глава.
Строс-Кан можеше да бъде идеалният човек за Франция във финансовата буря.
Строс-Кан, се изправи срещу големите защитници на неолиберализма, насочвайки вниманието към заетостта, и заяви, че държавите, изправени пред спекулативен натиск, могат да контролират капиталите като средство за защита.

Кристин Лагард бе първата жена финансов министър на страна от Г7. Лагард успя в стремежа си да стане изпълнителен директор на Международния валутен фонд (МВФ), тя е първата жена начело на глобалната финансова институция.
Събарянето на Строс-Кан не бе само негов удар, но удар върху един цял континент.
Дали е справедливо или не, сега крайната десница  обира лаврите.

Декларация за поверителност


„Бисквитката“ DART на DoubleClick се използва от Google в рекламите, показвани в уебсайтовете показващите реклами от AdSense или участващите в одобрени от Google рекламни мрежи.
Когато гледате дадена реклама или кликнете върху нея, възможно е в браузъра Ви, да бъде поставена „бисквитка“.
Събраните данни от тези „бисквитки“ се използват за подпомагане на по-доброто показване и управление на рекламите в сайта или сайтовете на издателя, както и в цялата мрежа.
Доставчиците – трети страни, включително Google, използват „бисквитки“, за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите в уебсайта.
Използването на „бисквитката“ DART позволява на Google и нейните партньори да показват реклами на потребителите въз основа на посещенията им на Вашите и/или на други сайтове в интернет.
Потребителите могат да откажат използването на „бисквитката“ DART, като посетят страницата за отказване на рекламирането.


=
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс.

Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение.
Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.

За контакти: yphalachev@gmail.comFollow by Email