вторник, 14 януари 2020 г.

Първи биологични,живи роботи.Създадени са ​​първите биологични живи роботи,напълно нова жизнена форма, направена от живи клетки.Екипът от изследователи взе клетките на жабешките ембриони и ги превърна в биоорганизъм, който може да бъде програмиран и да работи по тяхна програма.
"За първи път човечеството успя да създаде напълно биологични "машини" от нулата ", пише в доклада си екипът от учените от Центъра за регенеративна биология и биология на развитието в университета в Туфтс.*
Екипът учени описаха своя пробив в Proceedings of the National Academy of Sciences.
"Изследователите признават, че съществува опасност подобни разработки да бъдат използвани по начини, които дори не можем да си представим, което води до непредвидени последици. Ако системите станат достатъчно сложни, хората няма да могат да предвидят как ще се държат."
Те използват   суперкомпютър, за да създадат хиляди възможни модели на нови форми на живот. На компютърът е дадена задача да създаде организъм, който се движи в определена посока, той опита стотици различни начини да комбинира симулираните клетки в различни форми и накрая  даде на учените теоретични схеми за конструиране на форми на живот.Във втората част микрохирургът и други изследователи превръщат тези проекти в реалност. Те вземат стволовите клетки на ембриона на африкански жаби, инкубирали ги и след това използвали невероятно миниатюрни инструменти, за да ги разделят и сглобяват според схема, разработена от компютър. Това означавало, че учените комбинирали истински органичен материал във форма на живот, която никога досега не е съществувала в природата.


"Клетките започнаха да работят заедно. Както предполагаше компютърът, роботите можеха да се движат независимо, в крайна сметка да го правят последователно и да изследват средата си в продължение на няколко седмици. Учените смятат, че могат да създават по-сложни версии Ксеноботи: Според компютърните симулации трябва да е възможно да се създават ксеноботи с джоб върху тялото, които биха могли да се използват за транспортиране на даден предмет - например за доставяне на лекарство при движение в тялото.
 "Това са нови живи машини, нов клас артефакти: живи, програмируеми организми."


Учените развиват позитивни теории за използването им:може да им позволи да изпратят малки ксеноботи, например, да транспортират лекарства в тялото на пациента или да очистят океаните от замърсяване. Учените твърдят, че тези ксеноботи могат да се излекуват, ако бъдат повредени.
„Можем да си представим много полезни приложения за тези живи роботи, които други машини не могат да изпълняват, например, за намиране на лоши химически съединения или радиоактивно замърсяване, събиране на микропластици в океаните, пътуване през артерии за изчистване на плаки“, казва един от авторите на изследването Майкъл Левин, който ръководи Центъра за регенеративна биология и биология на развитието в университета в Туфтс, където са създадени ксеноботи.
Ксеноботите могат да се регенерират и когато умрат, те са напълно биоразградими. Освен това, те могат да се поправят. За разлика от традиционните материали, роботите могат да бъдат нарязани почти наполовина и те могат да се фиксират до първоначалната си форма, казват учените. "*Tufts University е частен изследователски университет в Медфорд и Сомървил, Масачузетс. Член на New England Small College (NESCAC), Tufts College е основан през 1852 г. от християнски универсалисти, които години наред работят за откриване на несектантска висша институция.
 Това беше малък колеж по либерални изкуства в Нова Англия до трансформацията му в по-голям изследователски университет през 70-те години.
 Университетът акцентира върху активното гражданство и публичната служба във всичките си дисциплини и е известен със своите програми за интернационализъм и обучение в чужбина. 

понеделник, 16 декември 2019 г.

Глобалното затопляне зависи от Слънцето и промените в орбитата на Земята.


  Гренландия още от 982 г. носи името Зелена земя,а едва през XV век там настъпват ледниците, лятното разтопяване става все по-кратковременно и към края на века на острова се установява вечна замръзналост.
А истината е,че динозаврите са измрели след вулканично изригване.
Промените в топлината постъпваща от Слънцето,земната орбита и промените в наклона на орбитата на Земята променят климата към ​​затопляне или охлаждане в зависимост от моментния цикъл на Земята и Слънцето.

Сръбският астрофизик Милутин Миланкович, в чест на когото е кръстена "Теорията за климата", показа как  колебанията на слънчевата радиация влияе по различен начин на Земята по различно време и има най-голямо влияние върху изменението на климата на Земята.

Уикипедия.Планетите в орбита около Слънцето следват елиптични траектории, които се въртят с течение на времето (апсидална прецесия). 

Последните открития на геологията в проби, които не са били променяни в продължение на хиляди години (от скали, лед и океанска кора),изцяло потвърдиха хипотезата на Миланкович.


Уикипедия


Земната орбита варира между почти кръгова и леко елиптична и ексцентрицитетът ѝ се мени. Когато орбитата се издължи, има по-голямо изменение в разстоянието между Земята и Слънцето, както и в количеството слънчеви лъчи, по различни времена от годината.
Наклона на оста на Земята също се променя леко. По-големият наклон прави сезоните по-крайни.
 Посоката на неподвижните звезди, към които сочи оста на Земята, също се променя (аксиална прецесия), докато елиптичната орбита на Земята около Слънцето се върти (апсидиална прецесия).

Комбинираното въздействие от това е, че близостта до Слънцето се изменя през различните астрономически сезони.
 Влияние оказват близки и далечни,големи и малки тела.

Орбиталният ексцентрицитет е важен параметър, който определя формата на орбитата. Ексцентричността определя в каква степен орбитата е "разтеглена".
Ексцентрицитетът на орбитата на Земята в съвременната епоха се приемаше за 0,0167. Под въздействието на другите планети в Слънчевата система той бавно се изменя с времето, варирайки от 0 до почти 0,05.


Уикипедия


Най-големият фактор, влияещ върху климата на Земята, е Слънцето.
По отношение на наклона на Земята или нейната промяна в аксиален наклон, двете изображения по-долу показват как Земята може да се движи както по оста си, така и в ориентацията си на въртене.

 Ексцентрицитетът измерва отклонението на тази елипса от това да описва идеален кръг. Формата на земната орбита се различава между почти кръгова (с най-малък ексцентрицитет от 0,000055) и леко елиптична (с най-голям ексцентрицитет от 0,0679).
 Геометричната и логаритмичната ѝ средна стойност е 0,0019. Големият компонент на тези вариации възниква на всеки 413 000 години (вариация на ексцентрицитета от ±0,012).
 Други компоненти имат периоди от 95 000 и 125 000 години. Те се комбинират грубо в цикъл от 100 000 години. Ексцентрицитетът в днешно време е 0,017 и намалява.

Ексцентрицитетът се изменя главно поради гравитационното притегляне на Юпитер и Сатурн. Обаче, голямата полуос на орбиталната елипса остава непроменена. Според пертурбационната теория, която изчислява еволюцията на орбитата, голямата полуос е непроменлива. Орбиталният период (продължителността на звездната година) също е инвариантен, тъй като според третия закон на Кеплер, той се определя от полуголямата ос.

Уикипедия.Обхватът на наклона на земната ос (22,1 – 24,5°).


Земната ос прецесира – върти се под наклон около оста на еклиптиката в посока, обратна на посоката на движение на Земята около Слънцето, с период приблизително 25 800 години.
За 25 800 години Северният полюс описва кръг с радиус 23°27' около северния полюс на еклиптиката – намиращ се в съзвездието Дракон, близо до главата на Дракона, α= 18h, δ= 66°33'.

При по-високи наклони земните сезони стават много по-екстремни, а при по-ниски наклони стават по-меки.
 Подобна ситуация съществува и за прецесията на оста на въртене на Земята, която е в зависимост от това кое полукълбо е насочено към слънцето по време на перигея, може да повлияе значително на сезонните крайности между двете полукълба.
Въз основа на тези различни променливи, Миланкович създаде изчерпателен математически модел, който е в състояние да изчисли земната температура на повърхността в много далечно минало,и очевидно и в бъдеще (и съвпада с откритията на геолозите), а изводът е прост: климатът на Земята непрекъснато се променя и е в постоянно състояние на трансформация и без никаква човешка намеса.

Минали и бъдещи цикли на Миланкович. Вариациите на планетарните орбити позволяват да се предскажат историческите и бъдещите орбитални параметри с голяма точност.
Фигурата показва измененията в орбиталните елементи: 
  Наклон на оста (ε). 
  Ексцентрицитет (e). 
  Географска дължина на перихелия (sin(ϖ) ). 
  Показател прецесия (e sin(ϖ) ), който заедно с наклона на оста управлява сезонния цикъл.[1] 
  Изчислено среднодневно сълнцегреене на върха на атмосферата ( ), 
в деня на лятното слънцестоене при 65° географска дължина.
 

Два различни посредника за историческите температури и световно морско равнище от океански седименти и антарктически лед съответно са: 
  Бентални фораминифери 
  Ледена сърцевина Восток 
Вертикалната сива линия обозначава съвременните условия.

Миланкович бе игнориран почти половин век. След това, през 1976 г., изследването му е публикувано в списание Science,което потвърждава, че теорията на Миланович всъщност е точна и че тя съответства на различни периоди на изменение на климата, които са се случвали в историята.

През 1982 г., шест години след публикуването на това проучване, Националният изследователски съвет на Националната академия на науките на САЩ прие теорията на Миланович за истина, като заяви, че: „... Орбиталните вариации остават най-задълбочено изучения механизъм на изменението на климата във времевата скала от десетки хиляди години и, разбира се, са най-яркият пример за прякото въздействие на промените в инсолацията върху долните слоеве на земната атмосфера."
В зависимост от положението на Земята спрямо Слънцето във всеки даден момент, климатичните условия са на път да се променят драстично и дори да създадат резки отклонения.

Не са малко хората,които дори не искат и да чуят за "Теорията за климата"!

А има и други научни фактори,които също се игнорират:

Още през 1991 г. вулканът Пинатубо във Филипините изхвърли в атмосферата повече парникови газове, отколкото цялото човечество в историята на своето съществуване и разби напълно фалшивата теория за дейността на хората,като основен замърсител.
Изригването на исландския вулкан изхвърли само за 4 дни толкова CO2, че анулира всички човешки усилия за повече от 5 години.
  А след изригването на вулкана Гримсвотна през май, 2011 цялата измамна схема вече бе ясна на всички.

Доказано е,че климатичните промени на Земята са синхронни с тези на Марс. От 1977 до 1999 г. Марс се е затоплил с около 0,6 градуса, а за същия период затоплянето на Земята е с около 0,4 градуса. Очевидно за затоплянето на Марс не са виновни марсианците, тяхната авиация,крави или ТЕЦ.
 Обща причина може да е само  Слънцето. 

1.Нивото на океаните се покачва с около 3 милиметра на година от разтопените ледници,океанското дъно *потъва с около 0.13 мм на година под тежестта на водата.
Дебелината на твърдата земна кора под океаните е само 6 km. Дали земната кора на сушата се издига или се усилва налягането в течното и твърдо ядро не е напълно ясно.

2.Доста неприятно ще бъде,ако се ускори втвърдяването на течното ядро и увеличението на твърдото ядро,защото това може да повлияе неблагоприятно на магнитно поле на Земята.
Марс е имал атмосфера,течна вода и сега се виждат речни корита, врязани в повърхността на планетата; речни корита, издълбани от течаща  вода.
Атмосферата на Марс днес е твърде тънка и твърде студена. Къде е отишла тази атмосфера,  която позволява водата да бъде течна на повърхността?
Основната теория е: Магнитното поле пази атмосферата от слънчевия вятър.

3.Да помислим  за магнитните полета.  Земята има такова, Венера и Марс не или почти не,като със сигурност Марс е имал и го е загубил.
Магнитните полета се генерират в дълбоката вътрешност на една планета  чрез електрически проводим течен метал,  който създава голямо магнитно поле, като това което обгражда Земята.
Това влияе ли на обитаемостта?  Най-вероятно.Много учени смятат, че магнитното поле на планетата  служи като щит за атмосферата, отклонява частиците от слънчевия вятър около планетата  в резултат на силови полеви ефекти, свързани с електрически заряд на тези частици.
 Земята е защитена  от милиарди години, защото  има магнитно поле.  Атмосферата не успява да избяга.
 Марс е останал незащитен след загубата на магнитно поле в продължение на милиарди години е загубил достатъчно атмосфера, за да направи преход от обитаема планета към мъртва планетата, която мислим,че виждаме днес.Вероятно причината е астероид,коийто е бил привлечен в орбитата на Марс.
Магнитно поле на Марс е имало преди около 4 милиарда години.
Основната версия, която обяснява това изчезване е, че ядрото на Марс се е охладило, което е предизвикало спиране на конвенционалните потоци в него.

4.Магнитният северен полюс на Земята през последните години да се движи  по-бързо от нормалното с около 45 км. на година към Сибир и се наложи трябва  да се издадат актуализирани карти за навигационните системи.
 Моделът на девиацията предоставя оценка на това как постоянно променящото се магнитно поле изглежда. Обикновено маржовете на грешките на прогнозите му стават проблематични едва след около пет години.
 По време на годишната проверка на модела в началото на 2018 г. изследователи от Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA) и Британската служба за геоложки проучвания установиха, че разминаването на модела и реалността вече е достигнало границата си, а остават почти две години до актуализацията.
През последните години учените, които се занимават с геомагнетизма, следят отблизо полето, така че са наясно, че нещо не е наред.

5.Оказа се,че при въртенето (ротацията)  на Земята,ядрото не е, и не се синхронизира с мантията и често се ускорява или забавя.
Професор Хърв Ткалчик от Колежа по физически и математически науки при Австралийския национален университет и неговият екип от учени са използвали данните от различни двойни земетресения, случили се през последните 50 години за да измерят скоростта на въртене на вътрешното ядро. Те са успели да установят, че то не само се върти с различна скорост от мантията, но и че самата скорост е променлива.
Никой не вярваше на Галилей,който през 1692 година предположил, че вътрешното ядро на Земята се върти с различна скорост.

6.През 2010 година "синята планета" се е въртяла малко по-бързо, отколкото се е очаквало. Защо? Не разбрахме!
Дълготрайната тенденция е  Земята да ротира все по-бавно и на всеки 1000 дни губи около една секунда. За да не се раздалечават все повече астрономическото и часовниковото време, на всеки две-три години точно преди настъпването на Новата година се добавя една секунда.

7. Повишената концентрация на въглероден двуокис не е причина, а следствие от повишената температура поради засиленото изпускане на газове от световния океан при по-висока температура.
 Преди седмица разбрахме за друга опастност-метанът,размразен и достигащ повърността от Северния ледовит,(доскоро) океан.

Затоплянето може да отиде,във въздуха, водата, почвата или за топене на лед и сняг.
Експерти от Франция и Испания, заявиха наскоро, че океаните акумулират  повече топлина от въздуха и така обясняват забавянето на повърхностното затопляне, но предполагат, че паузата може да бъде  временна и кратка.
"Повечето от този излишък на енергия се абсорбирал в първите 700 метра от повърхността на океана като, 65 процента от него са в тропическия Тихи и Атлантически океани", пишат те в сп. "Нейчър".
Предполагат,че акумулираната топлина може да се върне в атмосферата през следващото десетилетие.

Да, хората са причина за изсичане на горите,замърсяване на океаните, известно увеличение на емисиите въглероден диоксид и това трябва да спре.
 Но да се твърди,че само това  води до промени,като топенето на ледниците и снежните покривки, екстремално повишение на температурите, чувствителни промени в състоянието на водите и до глобалното затопляне,(каквото е имало много пъти преди съществуването на човека) и да се отхвърлят космическите фактори е несериозно.

Количеството топлина е физична величина, дефинирана от Първия закон на термодинамиката:
 Изменението на вътрешната енергия на една термодинамична система е равно на извършената върху нея работа и обмененото количество топлина с други термодинамични системи.

{\displaystyle \Delta Q=U+W\ }

{\displaystyle dQ=\delta U+\delta W\ }


Българите в историята на Римската империя и Италия-от Атила,аланите и Алцек до днес.

Народни будители,а не Хелоуин.

Баян, Кубер и Крум Страшни и превръщането на България в Империя и Велика сила.Забранената история.

26 юли 811 -победата на Крум Страшни над византийците във Върбишкия проход и обезглавяването на Император Никифор I.

  Българското Рождество Христово-Коледа и неговите корени в най-старата човешка цивилизация в тракийските култове,орфизъм и богомилството.

Забранената история на траките.

Еньовден е тракийски орфически празник с корени преди 7-8000 години.

Славяни и тюрки са лингвистични групи,арийците са етническа група,а семитите трудно мога да определя.

Тракиецът Велизарий Флавий е най-великият пълководец на Източната Римска империя.


Южна Осетия върна историческото си име- Алания.

Боспорското царството и Понтика на тракийския Цар Митридат VI Евпатор Дионис,Атила и Ирник от рода Дуло и Велика България.

Цар Калоян-император на България и Румъния,преди 812 години разгромява рицарите кръстоносци на латинският император Балдуин I,а него пленява.

Подмяната на населението на Европа не е откритие на Брюксел и Берлин,а е стара семитска практика.

Сабазий/ Дионис и Орфей са първоизточник за много религии.

Народът от бреговете на Черно море,арийците,синеоките и календарът на българите.

НАЙ-ДРЕВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. Най-после я забелязаха и в Европа.

Африканските нашественици - Гърците, са откраднали от Траките историята,културата,религията,науката и всичко каквото са успели.

Света равноапостолна княгиня Елена,първата руска светица,е най страшната грешка на цар Симеон Велики.

Сказание от българския епос на Император Атила от рода Дуло.

Арийската връзка-Тракия,Мизия,Персия и България?

Забранената история на България.

Забранената писменост на България.

Забранената българска история на Крим.

Забранената обединена България.

Забранената история на България за Одринското споразумение,Цариградският и Ангорския договори с Турция.

 Забранената история на България.Нова подмяна на българската история и археология и неглижиране на истината.

Руско-турска освободителна война и Освобождението на България от турско робство и още нещо.Антихристът в действие срещу Исус Христос. Християнството отново под удари.

Чърчил и Великобритания са използвали химическо оръжие срещу руски войници пише The Daily Mail .
събота, 14 декември 2019 г.

Могат ли шотландският и ирландският национализъм да ликвидират Обединеното кралство?

Никола Стърджън към БорисДжонсън:"Неможете да задържите
Шотландия насила".Управляващите в Лондон не могат да държат Шотландия в Обединеното кралство, заяви шотландският първи министър Никола Стърджън, след като британският премиер Борис
Джонсън отхвърли призива за повторен референдум за независимост.

Победата на Борис Джонсън и излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз трудно може да доведе до разпада на съюза, който от векове обвързва Англия, Уелс, Шотландия и Северна Ирландия.
 Най-сериозната пречка е досегашният отказ на ЕС да приема Уелс, Шотландия и Северна Ирландия,подобно на Каталуния!
 А отказът се нарича СТРАХ от задълбочаващи се центробежни сили и в Италия и в Испания и в други членки на съюза.


Пучдемон призова ЕС да покаже равнопоставеност в позициите си, съобщи El Pais.
„Казаха ни, че приемането в ЕС на Шотландия, Каталуния и Фландрия би било много трудно. Бихме могли да приемем това. ЕС обаче е на път да се разшири. Границите се променят и тези, които раздават картите трябва да го приемат. Мислим, че това може да бъде постигнато с желанието на хората“, заяви Пучдемон.

 Никола Стърджън заяви, че високите резултати на парламентарните избори са я убедили да свика нов референдум за независимост на Шотландия, предаде Би Би Си.
 Борис Джонсън контрира,че Лондон няма да се съгласи.
Партията на Стържън увеличи с 13 местата си в британския парламент, където вече има 48 депутати и е на трето място след консерваторите (364 места) и лейбъристите (203 места).
 Борис Джонсън предупреди шотландската лидерка Никола Стърджън, че няма да подкрепи плана ѝ за втори референдум за независимост. Това стана ясно след разговор в петък следобед между двамата.

 В Шотландия консерваторите на Джонсън бяха разгромени от СНП.
Според Стърджън тези резултати са показали ясно, че шонтландците не желаят да напуснат Европейския съюз.
По думите й, който е дал гласа си за нея, желае независимост от Великобритания.
През септември 2014 г. референдумът за независимост показа доминиращо желание за оставане във Великобритания. Но в края на март 2017 г. шотландският парламент гласува за свикване на втори референдум. Сега възникват условия за изпълнение на това решение.

В Северна Ирландия привържениците на обединена Ирландия спечелиха повече места, отколкото онези в провинцията, които искат да останат част от Обединеното кралство, като това става за пръв път след разделението през 1921 г., което отдели британския север от Република Ирландия на юг.
 С цел обединена Ирландия да остане в ЕС най-накрая Северна Ирландия би постигнала това, за което се бори от много години - да постигне своята независимост от короната и в същото време да остане в Европейския съюз.

Триумфиращите шотландски и ирландски националистически лидери, така и победените противници виждат победата на Джонсън като тръгване по пътя към разпадането на Обединеното кралство.

петък, 13 декември 2019 г.

Доказаха легендите за Дионис,произхода на белите хуни на Атила и рода Дуло.

Походите на Дионис в Египет,Индия и Азия бяха затънали в митове,легенди,
епоси,паметници и свидетелствата на  Филострат,  Еврипид, Хигинис, Цицерон, Сенека, Аполодор, Овидий, Нонус, Плиний, Страбон. 
 Последните научни открития на генетиката и археологията доказаха истината в легендите за Дионис,а от там и за произхода на белите хуни,на Атила и рода Дуло. 
Луций Ариан разказва, че преди идването на Дионис в Индия, местното население било номади непознаващи градове. Обличали се с кожи, ядели кора от дървета и сурово месо. Тракийския бог  им дал огъня, научил ги да орат и сеят, да правят вино, да строят, да коват оръжие, дал им също  закони и религия, като разбира се поставил себе си начело на новия пантеон. Според Ариан, Дионис е основателят на древната индийска цивилизация.

Дионис завладява Индия.

 Възмутително е гърците-едно африканско семитско племе дошло в Европа едва в 1511 г. пр.н.е. да се опитва да си присвоява  древна тракийска култура от преди 5-10000 години и дори тракийските царе,герои и богове Орфей и Дионис и тракийската наука,история и традиции с упоритата подкрепа на псевдо учени и институти.
Това са местни царе и богове живяли и воювали хилядолетия преди гърците дори да са помирисали Европа.

Доскоро историци правеха всичко възможно да бъде скрита връзката между скитите,траките и съвременни българи,белите хуни на Атила с тохарите*(виж в края),хората от Бактрия,Индия,Стара Велика  България,Волжска България,Украйна,Северна и Южна Осетия,Чувашия,Русия,Татарстан и Кабардино-Балкария,но вече артефактите и генните изследвания са категорични.
Съгласно китайската „Нова книга на династията Танг”, родът Ашинас е част от северните хунски (бели) племена. В други китайски книги от 6-ти век писани по време на династията Танг (Книга на Жу, Книга на Шуй, и книгата Юянг Зазу) са описани 4 легенди за митичния произход на този род. Две от тях описват родоначалниците на Ашинас като родени от вълчица, българи и аланите произлезли от рода Белар, с управляващ им род  Дуло.

В Китай в Пекин в "Университета за чужди езици и култури", е една от най-силните катедри в света по българистика. Като се върна от там археологът проф. Николай Овчаров ни съобщи:"Великата китайска стена  е направена срещу империята на Хуните,т.е. срещу българите. По-късно около 150 – 155 г.пр.н.е. Белите хуни се установяват в град Хива, наричан още Хорезм в Северозападен Узбекистан-център на историческата област Хорезмия.

Широкомащабното ДНК изследване върху древни хора дава отговор на този въпроса за  миграциите на скитите/арийците от черноморския регион започнали преди около 7000 години  на запад към Европа и на изток към Азия,Индия и Китай,които намираме в сказанията и легендите за походите на Дионисий."

Според древеният китайски летопис отпреди 2000 години, наречен Шан Хай Дзин (山海经), описващ географски особености и познат като колекция от митове, „бели хора с дълги светли коси“, живеели отвъд северозападната граница на територията на днешен Синдзян.
 Откритите в Таримската падина в Китай мумии са на хора с европейски черти с дълги руси или светли коси и са  част от голямата миграция на индоевропейците от Балканите и черноморския район към Централна Азия.  Генетични тестове на мумиите сочат  европеиден произход по бащина линия и за смесен по майчина.

Миграциите на хора от преди 10000 години, постепенното преминаване към заседнали начин на живот и развитието на земеделието са от основно значение, за да се опознаят лингвистичните промени - заяви един от ръководителите на изследването Вагхиш Нарасимхан от Харвардския университет.

Международен екип от генетици, археолози и антрополози изследвал геномите на 5234-ма души, живели в древността в Централна Азия и индийския субконтинент, като по този начин увеличил с една четвърт броя на секвенираните човешки геноми.Доказано е генетично сходство между скитите говорещи индоевропейски езици, и балтийско-славянските популации. Доказа се и връзката ни със северните и централноевропейски славяни.Популациите, които сега говорят тези езици, произхождат от подгрупа от Балканите и района на Черно море, която мигрирала преди 5000 години и след това се върнала на изток към индийския субконтинент през следващите 1500 години,разбрахме от изследване  публикувано в сп. "Сайънс".

 В  изследването си „Das Rätsel der Donauzivilisation. Die Entdeckung der ältesten Hochkultur Europas", 2011) Харалд Харман доказва, че Балканските земи са обитавани от цивилизация, която развива първата писменост. Харман нарича тази култура, разпространена върху земите на днешна България, Румъния, Сърбия, Македония, Гърция, като и части от Украйна и Унгария, „староевропейска”. Протописмеността на тази Староевропейска цивилизация се появява около 2000 години преди познатите ни писмени системи на Шумер и Египет.
“Староългарският език е станал културен език на всички православни славяни. Той е първият държавен литературен език в Средновековна Европа дълго преди възникването на европейските литературни езици – немски,френски, италиански, английски, руски”,твърди и проф. д-р Ото Кронщайнер.

 Генетичните изследвания на Скул, Шарда и Сонина показват,че индийската аристокрация е генетично по-близка до източноевропейците отколкото до съседите си индийци от другите касти. Касае се за генетичният маркер Р1 а1.Той е типичен за създателите на курганската култура (принадлежаща на създателите на могилните погребения), които са и древните арийци. Освен, че арийският ген Р1 а 1 се среща най-вече сред източноевропейците трябва да се добави, че най-старият му вариант е от Балканите, т.е. Древна Тракия.
Безспорна е историческата етническа,генетична,културна,етнографска свързаност между съвременна България и българите с цивилизацията „Стара Европа“,древните Балх,Балхара,Болгар, Булгхар, Бактра,Бактрия,Балхарис,Стара България,Черна,Бяла България,Волжска България,Северна и Южна Осетия,Алания,Чувашия,Татарстан и Кабардино-Балкария и Кавказ.

Антропологически материал, открит в земите на древна Персия,показва, че това са били европеиди, хора от иранския антропологически тип.
 В Иран все още съществуват етнически групи, произлизащи от голямото арийско семейство,подобни на днешните жители на България.Иранците за разлика от нас познават и уважават общата история.
Основните арийски народи са хората от цивилизацията „Стара Европа“ и произлезлите от нея, българи,келти, германи, траки,иранци,ливанци,палестинци,индоиранци или поне
преобладаваща част от тях;
                                                                                   –=–
*Тохарите са индоевропейски народ, населявал Централна Азия.  Обитавали полетата на Таримския басейн, където днес се намират Синдзян-уйгурски автономен регион, и провинциите Гансу, а вероятно и Цилян, в Китай.  Тохарите са, говорещи  диалекти, сродни на тези на скитите. Те се преселват на юг и дават името на областта Тохаристан в северен Афганистан. Според проф. Дъглас Адамс тези хора са обитавали древна Бактрия.

Земеделски общности за първи път се заселват в оазисите на северен Тарим около 2000 г. пр.н.е., като с тях са свързвани най-ранните таримски мумии, датиращи от около 1800 пр.н.е.

*Откритите в Таримската падина мумии според китайските учени  са част от голямата миграция на скитите на изток – към Централна Азия. Някои учени ги свързват ,Аркаим- Свещеният древен град на българите.Почти всички артефакти съвпадат с тези от цивилизация "Стара Варна" и "Стара Европа", с тракийските могили и с такийските колесници.Град Аркаим е връстник на египетските пирамиди и Стоунхендж, а с последния Аркаим се намира на една географска ширина. Възрастта на древния град е 3800-4000 г.
По данни от радиовъглеродния анализ възрастта на Аркаим е 3600-3900 г..

Генетични тестове на мумиите в Таримската падина насочват за европеиден произход по бащина линия и за смесен по майчина. До 1 век пр.н.е., там населените места са развити в градове-държави. Тези градове, най-големият от които е Куча, служили като спирки по пътя на коприната, който минавал покрай северния край на пустинята Такламакан. В тези региони по-късно се заселват и други индоевропейци -като саки и юеджи,които според повечето учени са други имена на скитите и траките.

Глобалното затопляне зависи от Слънцето и промените в орбитата на Земята.

Да сложим край на антибългарския македонизъм.

Българите в историята на Римската империя и Италия-от Атила,аланите и Алцек до днес.

Народни будители,а не Хелоуин.

Баян, Кубер и Крум Страшни и превръщането на България в Империя и Велика сила.Забранената история.

26 юли 811 -победата на Крум Страшни над византийците във Върбишкия проход и обезглавяването на Император Никифор I.

  Българското Рождество Христово-Коледа и неговите корени в най-старата човешка цивилизация в тракийските култове,орфизъм и богомилството.

Забранената история на траките.

Еньовден е тракийски орфически празник с корени преди 7-8000 години.

Славяни и тюрки са лингвистични групи,арийците са етническа група,а семитите трудно мога да определя.

Тракиецът Велизарий Флавий е най-великият пълководец на Източната Римска империя.


Южна Осетия върна историческото си име- Алания.

Боспорското царството и Понтика на тракийския Цар Митридат VI Евпатор Дионис,Атила и Ирник от рода Дуло и Велика България.

Цар Калоян-император на България и Румъния,преди 812 години разгромява рицарите кръстоносци на латинският император Балдуин I,а него пленява.

Подмяната на населението на Европа не е откритие на Брюксел и Берлин,а е стара семитска практика.

Сабазий/ Дионис и Орфей са първоизточник за много религии.

Народът от бреговете на Черно море,арийците,синеоките и календарът на българите.

НАЙ-ДРЕВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. Най-после я забелязаха и в Европа.

Африканските нашественици - Гърците, са откраднали от Траките историята,културата,религията,науката и всичко каквото са успели.

Света равноапостолна княгиня Елена,първата руска светица,е най страшната грешка на цар Симеон Велики.

Сказание от българския епос на Император Атила от рода Дуло.

Арийската връзка-Тракия,Мизия,Персия и България?

Забранената история на България.

Забранената писменост на България.

Забранената българска история на Крим.

Забранената обединена България.

Забранената история на България за Одринското споразумение,Цариградският и Ангорския договори с Турция.

 Забранената история на България.Нова подмяна на българската история и археология и неглижиране на истината.

Руско-турска освободителна война и Освобождението на България от турско робство и още нещо.Антихристът в действие срещу Исус Христос. Християнството отново под удари.

Чърчил и Великобритания са използвали химическо оръжие срещу руски войници пише The Daily Mail .
Декларация за поверителност


„Бисквитката“ DART на DoubleClick се използва от Google в рекламите, показвани в уебсайтовете показващите реклами от AdSense или участващите в одобрени от Google рекламни мрежи.
Когато гледате дадена реклама или кликнете върху нея, възможно е в браузъра Ви, да бъде поставена „бисквитка“.
Събраните данни от тези „бисквитки“ се използват за подпомагане на по-доброто показване и управление на рекламите в сайта или сайтовете на издателя, както и в цялата мрежа.
Доставчиците – трети страни, включително Google, използват „бисквитки“, за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите в уебсайта.
Използването на „бисквитката“ DART позволява на Google и нейните партньори да показват реклами на потребителите въз основа на посещенията им на Вашите и/или на други сайтове в интернет.
Потребителите могат да откажат използването на „бисквитката“ DART, като посетят страницата за отказване на рекламирането.


=
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс.

Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение.
Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.

За контакти: yphalachev@gmail.comFollow by Email