петък, 28 май 2010 г.

Международният наказателен съд и защо САЩ, Китай, Индия, Индонезия, Русия, Саудитска Арабия и Турция се стрхуват от него?

Международният наказателен съд и защо САЩ, Китай, Индия, Индонезия, Русия, Саудитска Арабия и Турция се стрхуват от него?

Международният наказателен съд(МНС) е независима международна организация.На 18 юли 1998 г. представителите на 120 държави заявяват в Рим своята готовност за учредяването на постоянен международен съд.
Международният наказателен съд е съдебен орган, който се занимава с геноцид, престъпления срещу човечеството, военни престъпления и престъпления на „агресия“ . Но 7 страни от Г-20 - САЩ, Китай, Индия, Индонезия, Русия, Саудитска Арабия и Турция - все още не признават правомощията на МНС. За САЩ остават неприемливи и правомощията на съда да организира самостоятелно разследване и подвеждане под отговорност или такова да има за пряк подбудител молбата от дадена държава. В това се съзира основно опасност от политизиране на институцията, което носи преки рискове за сигурността на американските граждани. След като те не могат да възпрепятстват създаването на Международния наказателен съд, те бурно се съпротивляват срещу свое евентуално членство по Римския статут. Намерения на САЩ са да представляват изключение в надзора за спазването на хуманитарното право.  Според Израел пък недостатъците на статута произтичат от това, че списъкът на военните престъпления, които той утвърждава, включва придвижването на големи групи от хора в окупирани територии. Някои от държавите, които са се въздържали от глас, обясняват поведението си с това, че в Римския статут има сериозни пропуски, тъй като не са квалифицирани като престъпления тероризмът и използването на ядрени оръжия. А други негодуват срещу решението да бъде забранена смъртната присъда.  Понастоящем въпреки усилията да бъдат преодолени разминаванията между Европейския съюз и САЩ, те не отбелязват напредък по въпроса за Международния наказателен съд. Евросъюзът твърдо подкрепя тази институция, докато главната цел на САЩ е да отстояват резервите си и да продължат политиката си на сключване на двустранни споразумения с европейски страни, които дават имунитет на американски граждани пред Международния наказателен съд.За Турция това е поредно препятствие пред кандидатурата и за член на ЕС.  Всичко това отслабва авторитета на съда, поставяйки на преден план съмненията за неговата легитимност. Успоредно с това може да се породят опасения за достатъчното финансиране на съда, тъй като е известно, че то се извършва основно от страните, включени в споразумението.
  За разлика от до този момент съществуващите съдебни трибунали и съдилища за военни престъпления, Международният наказателен съд свежда дейността си върху специфични конфликти и същевременно юрисдикцията му се простира неограничено в световен мащаб: той може да бъде свикан по всяко време без никакви ограничения. Дори лица, чиято национална принадлежност не е към държава, която членува в Римския статут, могат да бъдат зависими от юрисдикцията на този съд при определени обстоятелства.  Международният наказателен съд се различава от Международния съд на ООН (на справедливостта) в някои много важни отношения. МНС не е част от подчинените на ООН органи, въпреки че поддържа доста тесни отношения с Обединените нации. На второ място наказателният съд разглежда казуси, засягащи индивидуални престъпления, докато Съдът на ООН поема разрешаването на правни спорове между отделни държави. 
Ценности, гарантирани от правото, не могат да съществуват без наличието на съответни съдебни органи, които да ги бранят, като настрана се оставят всички субективни политически и други предпочитания или предразсъдъци. В междудържавен план не може да прави изключение, а знаейки цялостна липса на правосъдни органи в интернационалното пространство, означава, че международното публично право има голям проблем. Опазването на човешките права се превръща все повече и повече в основна цел на нашето ежедневие, като МНС утвърждава изцяло този стремеж на съвременното ни общество. Държавата трябва да загуби монопола върху това да съди собствените си военнопрестъпници, тя вече не е и не може да бъде единственото действащо лице в областта на хуманитарното право и правата на човека. САЩ, Китай и Русия са призовани да признаят Международния наказателен съд . МНС е първата международна съдебна инстанция за престъпления срещу човечеството, военни престъпления и геноцид.

Декларация за поверителност


„Бисквитката“ DART на DoubleClick се използва от Google в рекламите, показвани в уебсайтовете показващите реклами от AdSense или участващите в одобрени от Google рекламни мрежи.
Когато гледате дадена реклама или кликнете върху нея, възможно е в браузъра Ви, да бъде поставена „бисквитка“.
Събраните данни от тези „бисквитки“ се използват за подпомагане на по-доброто показване и управление на рекламите в сайта или сайтовете на издателя, както и в цялата мрежа.
Доставчиците – трети страни, включително Google, използват „бисквитки“, за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите в уебсайта.
Използването на „бисквитката“ DART позволява на Google и нейните партньори да показват реклами на потребителите въз основа на посещенията им на Вашите и/или на други сайтове в интернет.
Потребителите могат да откажат използването на „бисквитката“ DART, като посетят страницата за отказване на рекламирането.


=
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс.

За контакти: yphalachev@gmail.com


Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение.
Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.

Follow by Email

П.А.*-политически анекдот.
Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение. Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.