четвъртък, 1 юли 2010 г.

Дефицитът за първите пет месеца на годината е 1,36 млрд. лв.

 Дефицитът  за първите пет месеца на годината достига 1,36 млрд. лв. (2% от БВП), като той  се дължи на недостиг по националния бюджет от 1,122 млрд. лв. и по европейските средства в размер на 237,4 млн. лева.
През април хазната беше на плюс с 369,6 млн. лв. Постъпленията към края на май са 9,358 млрд. лв., или 35,3% от планираните за 2010 г. Спрямо приходите за същия период на 2009 г. данните отчитат изоставане с 426,9 млн. лв., което се дължи в най-голяма степен на постъпилите в началото на миналата година авансови плащания от фондовете на ЕС. От данъци в приходната част на бюджета са влезли 7,229 млрд. лв., или 77,3% от всички постъпления. За периода приходите от ДДС са в размер на 1,983 млрд. лв., или 29,2% от планираните. Преките данъци са донесли в хазната 1,675 млрд. лв., или 45,0% от разчетените за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 3,206 млрд. лв., което е 27,8% от програмата за годината.
И докато приходите се топят, разходната част на бюджета набъбва. За първите пет месеца на годината са разходвани 10,7 млрд. лв., като спрямо същия период на предходната година сумата нараства с 229,2 млн. лв. (2,2%). Още по-голямо е увеличението при нелихвените разходи - с 244,2 млн. лева.По-високият размер на харчовете по консолидирания бюджет се дължи основно на по-високите социални и здравноосигурителни плащания, които към края на май са с 641 млн. лв. повече спрямо същия период на миналата година. Ръст се отчита и при субсидиите за реалния сектор и селскостопанските производители. През май фискалният резерв се е понижил със 100 млн. лв. и вече е 6,6 млрд. лв. 

Декларация за поверителност


„Бисквитката“ DART на DoubleClick се използва от Google в рекламите, показвани в уебсайтовете показващите реклами от AdSense или участващите в одобрени от Google рекламни мрежи.
Когато гледате дадена реклама или кликнете върху нея, възможно е в браузъра Ви, да бъде поставена „бисквитка“.
Събраните данни от тези „бисквитки“ се използват за подпомагане на по-доброто показване и управление на рекламите в сайта или сайтовете на издателя, както и в цялата мрежа.
Доставчиците – трети страни, включително Google, използват „бисквитки“, за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите в уебсайта.
Използването на „бисквитката“ DART позволява на Google и нейните партньори да показват реклами на потребителите въз основа на посещенията им на Вашите и/или на други сайтове в интернет.
Потребителите могат да откажат използването на „бисквитката“ DART, като посетят страницата за отказване на рекламирането.


=
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс.

За контакти: yphalachev@gmail.com


Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение.
Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.

Follow by Email

П.А.*-политически анекдот.
Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение. Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.