вторник, 20 юли 2010 г.

20 юли 2010. ПЕНСИОННАТА РЕФОРМА.КНСБ и КТ "Подкрепа” напуснаха демонстративно днешното заседание на тристранката.

+

23.09.2010-ПЕНСИИ.ПЕНСИОННА РЕФОРМА,ПЕНСИОННА СИСТЕМА.


За работещите при първа и втора категория труд необходимата възраст за пенсиониране ще бъде повишавана поетапно, а не както беше първоначалното предложение - с три години наведнъж. Възрастта ще се увеличава с по една година от 1 януари 2011 г. в продължение на 4 г..Измененията предвиждат увеличение на осигурителния стаж с 3 години за трета категория от 1 юли 2011 г. Така мъжете вече ще се пенсионират след най-малко 40 години трудов живот, а жените - след 37 години. 
КНСБ и КТ "Подкрепа” напуснаха демонстративно днешното заседание на Тристранния съвет, което обсъжда пенсионната реформа. Синдикатите настояват за среща с премиера, преди да бъдат гласувани промените в Кодекса за социално осигуряване, заявиха лидерът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев и вицепрезидентът на КНСБ Пламен Димитров.Според синдикатите  увеличаването на стажа е прикрито увеличаване на възрастта за пенсиониране. Те поставят следните условия:За генерална цел на модернизирането на пенсионната да се изведе постигането на коефициент на заместване на дохода от труд минимум 65 на сто от солидарния първи стълб и поне 20-25% от допълнителното осигуряване, чрез подобряване финансовата стабилност на системата в средносрочен и дългосрочен план ; Категорично преустановяване намаленията на осигурителните и провеждане на плавно и постепенно възстановяване на размерите им до ликвидиране на чистия дефицит на фонд „Пенсии" в ДОО. Установяване на разпределение на вноските в съотношение 2/3 - 1/3 за работодател и работник и въвеждане на данъчни облекчения, стимулиращи допълнителното и доброволно осигуряване.
Като първа стъпка, още в 2011 година, да се възстанови 2-процентното намаление, въведено през 2010 г., като 1% е за осигурителната вноска за фонд „Безработица" на ДОО; Незабавно криминализиране неплащането на осигурителните вноски за задължителното осигуряване, с цел засилване контрола върху нарушенията на осигурителното законодателство и рязко подобряване събираемостта на вноските; Възстановяване на правилото, че максималният осигурителен доход е 10 пъти по-висок от минималния; Въвеждане в Кодекса на труда на забрана за уволнения по инициатива на работодателя на работниците и служителите, на които им остават 3 години до изпълнение на условията за пенсиониране, освен при тежки дисциплинарни провинения: Удължаване срока на действие на преходните разпоредби на КСО за ранното пенсиониране на категорийните работници до 2014 година;
Без законовото регламентиране на и публична политическа гаранция от страна на всички парламентарно представени политически сили за трайност на нормите, с които посочените мерки се въвеждат, Конфедерацията няма да води преговори по условията за достъп до пенсия за осигурителен стаж и възраст и ще премине към организиране на ефективни протестни и стачни действия, за да се противопостави на всяка промяна.
Представителите на бизнеса са съгласни с:- увеличаване на изискуемия трудов стаж с 3 години, като следва да се прецени възможността за поетапно увеличаване, например до 2014-2015 г.- уеднаквяване на условията за придобиване право на парични обезщетения от ДОО (за трудоустрояване, за временна неработоспособност, за бременност, раждане, за безработица), като се изчисляват за 12-месечен период, предхождащ възникването на правото;- премахването на максималният размер на обезщетенията за безработица;- преизчисляване размерите на пенсиите, при което три години осигурителен стаж от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория;- ползването на стимули за отложено пенсиониране; - осъвременяване на пенсиите, при отчитане на инфлацията, нарастването на БВП и осигурителния доход.Неясни обаче са мотивите за изключване на осигурителния доход при ръст на БВП под 3%”, казват от БСК.
   Бизнесът не е съгласен с:- предложението за криминализиране на неплащането на осигурителни вноски, предвидено в ЗИД на Наказателния кодекс;- отнемането на правната възможност на работодателя да прекрати трудовите договори на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;- освобождаването на всички задължени лица от лихви върху осигурителните задължения, възникнали до 31.12.2010 г.;- липсват основателни мотиви за намаляване срока за съхранение на ведомостите за заплати от 50 на 40 години, особено като се отчита увеличаването на минималния осигурителен стаж от 40 години и обективната тенденция за увеличаване на възрастта за пенсиониране през следващите години.Възможно е на 21.07.2010. Министерски съвет да не се съобрази с изказаните становища и да приеме предложенията в първоначалния им вид, като някои от тях ще влязат в сила още в началото на следващата година.Междувременно от БСК смятат,че че намаляващият фискален резерв, нерешителните съкращения на държавни разходи и неефективни системи могат да наложат увеличаване на трансфера и субсидиите от държавата към НОИ. Бизнес организацията се обявява срещу евентуално покриване на дефицитите чрез увеличаване на данъчните и осигурителни ставки за работниците и работодателите.ЗАЩО ПРОФСЪЮЗИТЕ НАПУСНАХА ТРИСТРАНКАТА ЗА ПЕНСИОННАТА РЕФОРМА?Представител на работодателите към профсъюзите,“вие пенсионерска организация ли сте, какво толкова сте се загрижили за пенсионерите“?


+

Декларация за поверителност


„Бисквитката“ DART на DoubleClick се използва от Google в рекламите, показвани в уебсайтовете показващите реклами от AdSense или участващите в одобрени от Google рекламни мрежи.
Когато гледате дадена реклама или кликнете върху нея, възможно е в браузъра Ви, да бъде поставена „бисквитка“.
Събраните данни от тези „бисквитки“ се използват за подпомагане на по-доброто показване и управление на рекламите в сайта или сайтовете на издателя, както и в цялата мрежа.
Доставчиците – трети страни, включително Google, използват „бисквитки“, за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите в уебсайта.
Използването на „бисквитката“ DART позволява на Google и нейните партньори да показват реклами на потребителите въз основа на посещенията им на Вашите и/или на други сайтове в интернет.
Потребителите могат да откажат използването на „бисквитката“ DART, като посетят страницата за отказване на рекламирането.


=
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс.

За контакти: yphalachev@gmail.com


Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение.
Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.

Follow by Email

П.А.*-политически анекдот.
Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение. Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.