събота, 11 септември 2010 г.

Становище на КТ Подкрепа относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

+
До
Г-жа Десислава Атанасова
Председател на комисията по здравеопазване към
Народното събрание на Република България

Уважаема г-жо Атанасова,

Във връзка с изпратеното писмо за становище на КТ Подкрепа относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, 054 01 69, внесен от н.п. Мартин Заимов и Ваньо Шарков, нашето становище е следното:

Подкрепяме целите и духа на предложения текст за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване.

В същото време обръщаме внимание на Вас и на вносителите, че предложеният текст в този вид и сам по себе си няма да промени ситуацията в бъдеще. Според данни на финансовия министър г-н Дянков 1 235 млн лв. и сега стоят в резерва на НЗОК, който е част от консолидирания държавен бюджет в България и част от фискалния резерв. На практика те не се харчат за никакви цели, в това число и за здравеопазване, като по този начин се подменя и се опорочава философията на здравно- осигурителния модел. 

Поради тази причина считаме, че предложеният законопроект следва да се обвърже и с изменeния в Закона за бюджета на НЗОК, където размерът на сумите, заделян в преходния остатък /резерва/ да бъде в съотношение /процент/ спрямо общите приходи от вноски и трансфери на годишна база, както и да се лимитира крайната сума, необходима за резерв на НЗОК.

Освен това е необходимо да се отдели преходният остатък /резерва/ на НЗОК от фискалния резерв на държавата и бюджета на НЗОК да бъде отделен от консолидирания държавен бюджет. Необходимо е същият да премине на пряко управление на висшия управителен орган на НЗОК. Тези промени кореспондират с възстановяване обществения характер на институцията НЗОК и връщане на трипартизма в управлението й. Това е и решението на Националния съвет за тристранно сътрудничество антикризисна мярка 58, приета от Министерски съвет на Република България, както и становище на Икономическия и социален съвет на България и нормалната практика в страните от Европейския съюз.

Декларация за поверителност


„Бисквитката“ DART на DoubleClick се използва от Google в рекламите, показвани в уебсайтовете показващите реклами от AdSense или участващите в одобрени от Google рекламни мрежи.
Когато гледате дадена реклама или кликнете върху нея, възможно е в браузъра Ви, да бъде поставена „бисквитка“.
Събраните данни от тези „бисквитки“ се използват за подпомагане на по-доброто показване и управление на рекламите в сайта или сайтовете на издателя, както и в цялата мрежа.
Доставчиците – трети страни, включително Google, използват „бисквитки“, за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите в уебсайта.
Използването на „бисквитката“ DART позволява на Google и нейните партньори да показват реклами на потребителите въз основа на посещенията им на Вашите и/или на други сайтове в интернет.
Потребителите могат да откажат използването на „бисквитката“ DART, като посетят страницата за отказване на рекламирането.


=
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс.

За контакти: yphalachev@gmail.com


Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение.
Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.

Follow by Email

П.А.*-политически анекдот.
Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение. Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.