сряда, 13 октомври 2010 г.

СЪЩНОСТ НА ХОМЕОПАТИЯТА. Материя медика. Фармакопея .

В IV век преди новата ера гръцкият лечител Хипократ открива наличието на два различни подхода към болестта - чрез “противоположното“ и чрез “подобното”. Ортодоксалната,съвременна научна медицина - “алопатията” - лекува на принципа на противоположното, а за хомеопатията се твърди- на подобното.Хомеопатията е метод на лекарствено лечение, при който на всеки болен с определена съвкупност от оплаквания се предписва лекарство, способно да причини у здрави изпитатели симптоми, чиито прояви са подобни на оплакванията на пациента. Лекарственото средство стимулира естествените защитни механизми на организма, което води до излекуване.
“Доказването” е термин, които се използва в хомеопатичната фармация. Потенцираният хомеопатичен продукт се приема за лекарство след изпитване от здрави доброволци, никога върху животни. Дава се в повтарящи се дози на група хора до появата на симптоми. Прави се подробен запис на усещанията на всеки изпитател и тази информация е картината, която лекарството лекува. Тази картина се записва в хомеопатичната Материя медика, а в хомеопатичната Фармакопея се прави статия за източника, получаването и доказването.Материя медика съдържа описание на хомеопатични лекарства. Има различни материи медики: общи, за определени лекарства - например на лекарства за спешни случаи, и т.н. Лекарствата в материя медика са описани най-често като симптоматика. В някои материи медики обаче, изброените симптоми са илюстрирани и със случаи. Материя медика е справочник, който се ползва от хомеопата в неговата ежедневна практика.Производството на хомеопатични лекарства представлява високотехнологичен процес, при който се съчетават  традициите с  модерните технологии при най-строг контрол от страна на упълномощените за това органи.
В Европейския съюз нормативният документ, които определя ролята и значението на хомеопатичните лекарства е  Европейска директива 27 от 2004 г.
В България правилата по производството, регистрацията, предписването и продажбата на хомеопатичните лекарства са описани в специална глава в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.Нормативно източниците за производство на хомеопатични лекарства са регулирани от Европейската хомеопатична фармакопея и френската хомеопатична фармакопея. 
Изходните вещества, от които се произвеждат хомеопатичните лекарства са проучени при патогенетичното експериментиране от лекарите-хомеопати от началото на XIX-ти век до днес. 
Според изходното вещество хомеопатичните лекарства се разделят на такива с растителен произход, животински произход, химически вещества и минерали.
Използват се два метода на намаляване на концентрацията: метод на Ханеман и метод на Корсаков.
Хомеопатичните лекарства се прилагат за първа помощ и за лечение на хронични заболявания. Когато се оказва първа помощ, физическите симптоми у човека са възможно най-близки до информацията на физическите симптоми на лекарството. При лекуване на хронични оплаквания трябва да се открие най-подходящото лекарство, като се взимат под внимание тоталността на симптомите у болния /на умствено, емоционално и физическо ниво/.
“Всички лекарства без изключение лекуват тези болести,чиито симптоми приличат най-много на техните собствени и не оставят нито една от тях неизлекувана”казва основоположника на съвременната хомеопатия С. Ханеман.

Нозодите срещу ваксините,хомеопатията срещу традиционната медицина.

Декларация за поверителност


„Бисквитката“ DART на DoubleClick се използва от Google в рекламите, показвани в уебсайтовете показващите реклами от AdSense или участващите в одобрени от Google рекламни мрежи.
Когато гледате дадена реклама или кликнете върху нея, възможно е в браузъра Ви, да бъде поставена „бисквитка“.
Събраните данни от тези „бисквитки“ се използват за подпомагане на по-доброто показване и управление на рекламите в сайта или сайтовете на издателя, както и в цялата мрежа.
Доставчиците – трети страни, включително Google, използват „бисквитки“, за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите в уебсайта.
Използването на „бисквитката“ DART позволява на Google и нейните партньори да показват реклами на потребителите въз основа на посещенията им на Вашите и/или на други сайтове в интернет.
Потребителите могат да откажат използването на „бисквитката“ DART, като посетят страницата за отказване на рекламирането.


=
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс.

За контакти: yphalachev@gmail.com


Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение.
Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.

Follow by Email

П.А.*-политически анекдот.
Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение. Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.