четвъртък, 16 февруари 2012 г.

Европейската комисия публикува Бяла книга за пенсиите.
Европейската комисия публикува Бяла книга за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии.
Цялата бяла книга е в духа на изказването за повишаване възрастта за пенсиониране на 75 години на шведският премиер от преди седмица.
Възрастта за пенсиониране в Швеция трябва да се увеличи до 75 години, заяви премиерът Фредрик Рейнфелд в интервю за шведския вестник Dagens Nyheter.
Комисарят на ЕС Ласло Андор, отговарящ за заетостта, социалните въпроси и приобщаването, заяви при представянето на Бялата книга:увеличаването на пенсионната възраст е важно, тъй по данни от неотдавнашно изследване на Евробарометър много европейци биха продължили да работят и след достигане на пенсионна възраст, ако условията са подходящи.
В бялата книга е записано:
- да се създадат по-добри възможности за по-възрастните работници, като се приканят социалните партньори да адаптират практиките на работното място и на пазара на труда и като се използва Европейският социален фонд, за да се помогне на по-възрастните работници да започнат работа. Да се предостави възможност на хората да работят по-дълго е основен акцент за активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията;
- да се създадат допълнителни частни пенсионни схеми, като се насърчават социалните партньори да създадат такива схеми, а държавите-членки – да оптимизират данъчните и други видове стимули;
- да се повиши сигурността на допълнителните пенсионни схеми и чрез преразглеждане на директивата относно институциите за професионално пенсионно осигуряване и по-добро информиране на потребителите;
- да се осигури съвместимост на допълнителните пенсии и мобилността чрез законодателство, което защитава пенсионните права на мобилните работници и чрез насърчаване на създаването на системи за пенсионно проследяване на цялата територия на ЕС. Те могат да предоставят на гражданите информация относно пенсионните права, както и прогнози за техните доходи след пенсиониране.
- да се насърчат държавите-членки да допринасят за по-дълъг трудов живот, като обвързват пенсионната възраст с очакваната продължителност на живота, ограничават достъпа до предсрочно пенсиониране и преодоляват различията в размера на пенсиите между мъжете и жените.
- да продължи да се извършва мониторинг на адекватността, устойчивостта и сигурността на пенсиите и да се подкрепят пенсионните реформи в държавите-членки.
Въпреки много речовитите закани на Подкрепа и КНСБ,че няма да седнат със Симеон Дянков на 13 февруари те седнаха и продължиха да обсъждат с работодателите и правителството пенсиите на държавните служители,МВР и военните.Очевидно е,че пенсионната реформа ще продължава с повишаване възрастта за пенсиониране,премахване на социални привилегии останали от социализма и отделяне напълно на социалните моменти от пенсионната система.Най-вероятно тежките моменти да бъдат отложени,защото се задава изборна година.

Демографската катастрофа в България и неолиберална социално-икономическа и система.

Декларация за поверителност


„Бисквитката“ DART на DoubleClick се използва от Google в рекламите, показвани в уебсайтовете показващите реклами от AdSense или участващите в одобрени от Google рекламни мрежи.
Когато гледате дадена реклама или кликнете върху нея, възможно е в браузъра Ви, да бъде поставена „бисквитка“.
Събраните данни от тези „бисквитки“ се използват за подпомагане на по-доброто показване и управление на рекламите в сайта или сайтовете на издателя, както и в цялата мрежа.
Доставчиците – трети страни, включително Google, използват „бисквитки“, за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите в уебсайта.
Използването на „бисквитката“ DART позволява на Google и нейните партньори да показват реклами на потребителите въз основа на посещенията им на Вашите и/или на други сайтове в интернет.
Потребителите могат да откажат използването на „бисквитката“ DART, като посетят страницата за отказване на рекламирането.


=
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс.

За контакти: yphalachev@gmail.com


Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение.
Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.

Follow by Email

П.А.*-политически анекдот.
Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение. Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.