неделя, 5 април 2015 г.

Движение за радикална промяна "Българска пролет" на Велизар Енчев-25 удара срещу системата.


Край на неолибералната идеология в икономиката, издигнала в култ мита за универсалната сила на пазарните механизми. Връщане на държавата като инвеститор и регулатор.
Създаване на държавни предприятия, разбиващи монопола и намаляващи цените.

Запазване на държавната собственост на стратегически отрасли.

Преразглеждане на всички концесии и договори, сключени през последните 25 години.

Започваме война срещу масовата бедност и настояваме за държавна намеса и законодателни мерки за подпомагане на малкия и средния бизнес. Изготвяне и изпълнение на проекти за откриване на нови работни места.
Нова регионална политика, обръщаща специално внимание на изостаналите региони, в които цари масова безработица и ескалираща емиграция.
Създаване на държавна програма за заселване на етнически българи от чужбина в обезлюдените райони.
Облекчения за длъжниците от малкия и средния бизнес, просрочили своите задължения към държавата.
Отменяне търговете на банките за първо и единствено жилище на кредитополучатели, които не могат да погасяват вноските си. Ще гарантираме на всички български граждани, че няма да бъдат изхвърляни на улицата от банкери и съдия-изпълнители. Ще учредим междинна държавна институция за управление дълговете на частниците и справедливо третиране на всички кредитополучатели.
Забрана за едностранната промяна в договорните отношения, в това число и лихвите, които ощетяват гражданите и ги правят роби на банките.
Отмяна на плоския данък. Въвеждане на семейно подоходно облагане и на различни данъчни ставки /ДДС/ за лекарства, книги, детски храни и др.
Данъчна и банкова амнистия за хора в затруднено положение и за млади семейства.

Пълна забрана на работата на държавата с офшорни фирми.
Непризнаване на трансфери към офшорни фирми, в това число фактури за доставки и консултантски договори.

Деофшоризация на капиталите. Прозрачна собственост на всички предприятия и медии, забрана на офшорни компании да имат собственост на българска територия.

Стимулиране на образованата раждаемост и ограничаване на маргинализиранарата раждаемост.
Изготвяне на държавна програма за осигуряване на покрив за бездомници срещу участие в трудови кооперации.
Шоково увеличаване на пенсии и заплати, достигайки европейските стандарти.
Демонополизация на Здравната каса. Без държавно финансиране за частни структури в здравеопазването.
Извършване на радикални реформи в съдебната система, позволяващи незабавни производства срещу отговорните за икономическата разруха, довела народа до бедствие, непознато по мащабите си в историята на България.
Отнемане на незаконно придобито имущество на семействата на осъдени лица.

Въвеждане на срокове за решаване на съдебните дела.

Премахване на партийно-квотния принцип при избора на членове на Висшия съдебен съвет. Членовете на ВСС ще се избират от съдийската и прокурорската гилдия.

Налагане на конституционни промени, позволяващи членовете на Конституционния съд да се избират директно от народа.

Правото на гражданите да сезират Конституционния съд. Пряк избор на магистрати – съдии и прокурори.

Премахване на партийно-квотния принцип при назначаването на Централната избирателна комисия и заменянето му с пряк избор от народа на членовете на ЦИК.
Спазване на конституционното изискване за задължително основно образование с полагане на задължителни изпити чрез външно оценяване по български език и литература, и история.
Недопускане на финансиране с пари от държавния бюджет на частни училища.

Връщане на безплатното университетско образование за студенти, чиито семейства имат под 400 лева месечен доход на член от семейството.
Преразглеждане на принципите и цените за настаняване в общежития и намаляване на разходите на студентите и тяхното обучение.

Гарантиран първи трудов договор, минимум за 1 година, за завършващите висше образование в държавен университети. Гарантиран първи трудов договор, минимум за 3 години, за завършващите висше образование в държавните университети с успех над 5.00 през целия курс на обучение.

Прекратяване на безплатното висше образование за кадри, които емигрират и реализират в чужбина получените тук знания. Всеки студент, обучаван по държавна поръчка, трябва да плаща по-висока такса за ВУЗ, за което му се осигурява кредит, достатъчен за целия академичен курс. Ако 5 години след дипломирането му специалистът работи в България, кредитът се опрощава по 1/5 част за всяка година работа в страната. Същият принцип ще важи и за частните висши учебни заведения, ако получават държавна субсидия.

Възстановяване на Висшата атестационна комисия /ВАК/, за да се прекрати ескалиращата хабилитация по занижени научни стандарти.

Изработване на нова Държавна програма за интеграция и постепенно изваждане от гетата на циганската общност. Възпитаване в трудови навици чрез целево осигуряване на работни места.
Движението ще настоява за незабавното приемане на закон за личната отговорност на служителите от държавната и общинските администрации, както и на членовете на колективни органи на управление на местно и национално ниво.
Президентът, народните представители, кметовете, общинските съветници и всички останали хора на изборни длъжности не трябва да бъдат освободени от носене на наказателна отговорност.
Намаляване на държавната субсидия за партиите от 11 лева на глас на 3 лева. Ако след референдум се въведе задължително гласуване, държавната субсидия за партии, получили над 1% на парламентарните избори, трябва да стане 1 лев за даден глас, каквато е практиката в Германия.
Отбраната и националната сигурност на страната се гарантират от добре финансирани въоръжени сили, полиция и служби за сигурност. Превъоръжаването на армията да се осъществява посредством програмите за индустриално партньорство, гарантиращи създаването на работни места и разкриване на производства с висока добивна стойност.
Участието на армията в мисии зад граница трябва да става само при наличие на санкция от Съвета за сигурност на ООН и решение с квалифицирано мнозинство на Народното събрание.

След провеждането на референдум за членството на България в НАТО, Народното събрание ще вземе решение, съобразено с волята на народа.

ДРП е срещу подновяването на изтичащия през април 2016 година 10-годишен договор за разполагане на американски бази на българска територия.

ДРП смята за целесъобразно закриването на Националната служба за охрана и трансформирането й в дирекция към МВР.

ДРП декларира крайно отрицателното си отношение към финансираните от чужбина НПО-та, които влияят върху политиката на българските медии.
Външната политика на Република България трябва да е независима и да отстоява с категорична национална позиция интересите ни в Европейския съюз.
ДРП поставя под въпрос членството на страната ни в ЕС, но ще отстоява ясно принципна „Европа на нациите“, а не „Европа на брюкселската бюрокрация“.

Икономическите връзки с Руската федерация трябва да се деидеологизират, като не се допуска вмешателство на трети страни и блокиране на изгодни за двете страни проекти под външен натиск.

По отношение на съседни държави, които се стремят към членство в ЕС, по-специално Република Македония, Сърбия, Косово и Албания, българската държава трябва да постави като императивно условие спазването на човешките и национални права, включително зачитане на българското културно-историческо наследство. По този въпрос трябва да има и писмени споразумения преди подкрепата за тяхното членство.

Българската държава трябва да се превърне в основен двигател в процеса на евроинтеграцията на тези държави и опора на българите, които живеят в тях.

По отношение на Гърция българската държава трябва да постави въпроса за историческото си присъствие в Егейска Македония и Западна Тракия, включително и възможност за възстановяване на религиозните и образователните паметници. ДРП настоява за икономически излаз на Бяло море, гарантиран ни в международните документи от началото на ХХ век.

По отношение на Турция София трябва да поиска чрез нов меморандум да се признае историческото българско присъствие в Одинска Тракия.

Прекратяване на асимилаторската политика към българите в Молдова и Украйна.

Една от основните цели на МвнР ще е възстановяване на Дирекция за Балканите и подкрепа, включително и финансова, за всички сдружения и братства на нашите сънародници в съседните страни.

ДРП ще създаде екип от експерти по тези въпроси, който ще разработи програма за разрешаването на проблемите със съседите.

ДРП е против подписването на Трансатлантическото споразумение между ЕС и САЩ, отварящо вратите за ГМО-продукция и опасните в екологично отношение проучвания за шистов газ.

Централните банки намаляват резервите си в долари, търсенето на петрол се възстановява.

САЩ продължават слепия си авантюризъм в Европа,а Китай печели рунд след рунд.

"Европейският съюз се разпада",твърди италианският политик и лидер на италианското "Движение 5 звезди",Бепе Грило.

Декларация за поверителност


„Бисквитката“ DART на DoubleClick се използва от Google в рекламите, показвани в уебсайтовете показващите реклами от AdSense или участващите в одобрени от Google рекламни мрежи.
Когато гледате дадена реклама или кликнете върху нея, възможно е в браузъра Ви, да бъде поставена „бисквитка“.
Събраните данни от тези „бисквитки“ се използват за подпомагане на по-доброто показване и управление на рекламите в сайта или сайтовете на издателя, както и в цялата мрежа.
Доставчиците – трети страни, включително Google, използват „бисквитки“, за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите в уебсайта.
Използването на „бисквитката“ DART позволява на Google и нейните партньори да показват реклами на потребителите въз основа на посещенията им на Вашите и/или на други сайтове в интернет.
Потребителите могат да откажат използването на „бисквитката“ DART, като посетят страницата за отказване на рекламирането.


=
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс.

За контакти: yphalachev@gmail.com


Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение.
Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.

Follow by Email

П.А.*-политически анекдот.
Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение. Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.