сряда, 20 май 2015 г.

ПЕНСИОННАТА РЕФОРМА НА 20 МАЙ 2015 ГОДИНА.

   Изравняване на стандартната пенсионна възраст на жените и мъжете на 65 години.
 Няма решение за инвалидните пенсии, както и по втория стълб на пенсионната система.
  Военни и полицаи- минимална възраст за пенсиониране 52 години и 10 месеца.
 Възрастта за пенсиониране на категорийните работници да расте до 55 години за първата категория и 60 години - за втората.
  Миньори, при много тежки условия, да се пенсионират по-рано от първата категория - на 45 години.

По пакета с предложения за пенсионна реформа,е постигнато принципно  съгласие, постигнато с компромиси от правителството, работодателите и синдикатите,стана ясно на на брифинг в Министерския съвет.
С пакета се предлага плавно нарастване на възрастта в третата масова категория до достигане на 65 години за мъжете и жените. В сектора "Сигурност" ще бъде въведена минимална възраст за пенсиониране 52 години и 10 месеца,
каза Димитров и допълни, че предстои диференциация на минималната възраст в сектора, в зависимост от длъжностите.
Минималната възраст за работниците в сектора ще расте плавно до 55 години.
Синдикати, работодатели и правителство са се споразумели възрастта за пенсиониране на категорийните работници да расте до 55 години за първата категория и 60 години - за втората.
Остават същите и условията за пенсиониране на категорийните работници - възможност за действие на параграф 4 от КСО.
Социалните партньори са постигнали съгласие и  миньори, които работят при много тежки условия, да могат да се пенсионират по-рано от първата категория - на 45 години.
Запазва се възможността и за по-ранно пенсиониране при ликвидация на предприятията и съкращения на щата, съобщи президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. Те обаче няма да могат да работят повече.
По отношение на адекватността на пенсиите чрез реформата е постигнато съгласие с увеличаването на тежестта на всяка година осигурителен стаж да се гарантира минимално увеличение на пенсиите с 40%, каза Пламен Димитров???
Осигуровките от 2017 г. ще бъдат повишени с един процент, а през 2018 г. с още един, но не, както беше предвидено, да са за втория стълб, а ще влизат в общественото осигуряване.
  Няма решение за инвалидните пенсии, както и по втория стълб на пенсионната система.
   Предвижда се плавно увеличаване и постепенно изравняване на стандартната пенсионна възраст на жените и мъжете на 65 години и плавно увеличаване на изискуемия осигурителен стаж за пенсиониране за работещите при условията на трета категория труд.
Въвежда се възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер на лица, на които не достигат до 12 месеца възраст, които имат изискуемия осигурителен стаж, като пенсията им се намалява пожизнено с по 0,4 на сто за всеки месец недостигаща възраст.
Предвиждат се и промени, свързани с подобряване на адекватността на пенсиите. От 1 януари 2019 г. индивидуалният коефициент при изчисляване на размера на пенсията ще се определя като средноаритметично на месечните индивидуални коефициенти. От същата година от формулата за определяне размера на пенсията при изчисляване на индивидуалния коефициент по чл. 70, ал. 3 от КСО отпада доходът на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три години по избор преди 1997 г.
 От 1 януари 2017 г. започва постепенно увеличаване на тежестта на една година осигурителен стаж при изчисляване размера на пенсиите (както за новоотпуснатите, така и за вече отпуснатите пенсии) с размер, който е минимум размерът на швейцарското правило до достигане на 1,5 на сто.
Със законопроекта се предлагат промени за запазване и усъвършенстване на тристълбовия пенсионен модел, като се доизграждат и разширяват направените от 1 януари 2015 г. промени, които предвиждат възможност за свободен избор на лицата, родени след 31 декември 1959 г. да се осигуряват задължително за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд или само за пожизнена пенсия в държавното обществено осигуряване (ДОО).
  Предлага се принципът на свободен избор да се въведе и за ранното пенсиониране на категорийните работници, като се създава възможност те да изберат дали да се осигуряват само във фондовете на ДОО или да се осигуряват и в професионалните пенсионни фондове.

Декларация за поверителност


„Бисквитката“ DART на DoubleClick се използва от Google в рекламите, показвани в уебсайтовете показващите реклами от AdSense или участващите в одобрени от Google рекламни мрежи.
Когато гледате дадена реклама или кликнете върху нея, възможно е в браузъра Ви, да бъде поставена „бисквитка“.
Събраните данни от тези „бисквитки“ се използват за подпомагане на по-доброто показване и управление на рекламите в сайта или сайтовете на издателя, както и в цялата мрежа.
Доставчиците – трети страни, включително Google, използват „бисквитки“, за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите в уебсайта.
Използването на „бисквитката“ DART позволява на Google и нейните партньори да показват реклами на потребителите въз основа на посещенията им на Вашите и/или на други сайтове в интернет.
Потребителите могат да откажат използването на „бисквитката“ DART, като посетят страницата за отказване на рекламирането.


=
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс.

За контакти: yphalachev@gmail.com


Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение.
Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.

Follow by Email

П.А.*-политически анекдот.
Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение. Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.