вторник, 28 юли 2015 г.

СВЕТОВЕН ДЪЛГОВ ЧАСОВНИК

Публичният дълг- (държавен дълг ,национален дълг) са всички финансови задължения, поети от името и за сметка на държавата при спазване изискванията на законодателството на страната за поемане на държавни финансови задължения или гаранции.
Публичният дълг е общият дълг на публичния сектор включително централното държавно управление и регионалните правителства (автономни агенции, общини, местни власти и др.)
Критерий за измеримост на размера на държавния дълг е процентното му съотношение към размера на БВП на страната.
 Например през 2005 г. държавният дълг на Германия е 68% от БВП, на Франция - 66%, на САЩ - 53%, на Великобритания - 43%, на Норвегия - 36%, на Австралия - 12%, на Казахстан - 10%, а на Хонгконг - 2%. През 2010 г. тези стойности вече са за Франция - 75% от БВП, за Германия - 83%, за Португалия - 97%, за Италия - 118%, за Гърция - 153%. Най-голямо безпокойство в световен мащаб буди стремителното нарастване на държавния дълг на САЩ и в абсолютно изражение, тъй като през месец юли 2011 г. той надхвърля на 100% БВП на Щатите, което води на фона на неотшумялата световна финансова криза от 2008 година до дългова криза в САЩ.

WORLD DEBT CLOCKS

Външният дълг на дадена страна е сумата от дълговете на всички местни лица към кредитори извън страната.
Длъжници могат да бъдат държавата, регистрирани в страната предприятия и жители на страната, а кредитори - чужди държави, банки и други предприятия или частни лица от други страни, както и международни финансови институции, като Международния валутен фонд и Световната банка.


Списък на страните по валов външен дълг, като сума на държавния и частния дълг спрямо нерезиденти в чуждестранна валута, стоки и услуги по Справочника на ЦРУ.


1 Съединени Американски Щати 18 ноември 2011 50000 100 %
- Европа ,30 юни 2010 27886 87%
2 Великобритания ,30 юни 2009 147060 88%
3 Германия , 30 юни 2010 63493 75%
4 Франция ,30 юни 2010 74410 95%
5 Нидерландия ,31 декември 2009 226503 69%
6 Япония , 30 септември 2010 19300 57 %
7 Испания , 30 юни 2009 52588 97%
8 Италия , 31 декември 2008 39234 131%
9 Ирландия , 30 септември 2010 482 340 115%
11 Люксембург ,31 март 2014 3 696 467 3443 %
12 Белгия ,31 декември 2008 126188 108%
13 Швейцария, 30 юни 2009 182899 271 %
14 Австралия , 31 декември 2009 42057 92 %
15 Канада , 30 юни 2009 24749 62 %
16 Австрия , 81%
17 Швеция ,30 юни 2009 72594 39%
18 Хонконг ,30 септември 2009 92725 311 %
19 Дания, 30 юни 2009 110216 47%
20 Гърция , 30 юни 2015 47636 174%
21 Норвегия , 30 юни 2009 113174 143 %

неделя, 26 юли 2015 г.

26 юли 811 -победата на Крум Страшни над византийците във Върбишкия проход и обезглавяването на Император Никифор I.

 Крум произхождал от българите от Панония - днешна Унгария.  Крум се смята за родоначалник на нова династия, към която принадлежат едни от най-забележителните владетели от Първото българско царство.
 Законодателството на Крум е запазено в една византийска енциклопедия „Свида", написана през Х век, и не е зле да бъдат обица на ухото на "творците на съдебната реформа",за да не ги достигнат крумовите закони за предателите.  Крум Страшни е бил безпощаден към предателите и клеветниците, към крадците и пияниците. „Ако някой обвини другиго, да не бъде слушан, преди да бъде вързан и разпитан. И ако се окаже, че той клевети и лъже, да бъде убит. Не се позволява да се дава храна на онзи, който краде. Или ако някой би се осмелил да направи това, имотите да му бъдат отнети. Заповядал също да се строшават краката на крадците и всички лозя да се изкоренят. На всеки, който проси, да не се дава малко, но да бъде достатъчно задоволен, за да не изпадне пак в нужда; или пък, който не постъпи така, ще му бъдат отнети имотите".
Всъщност инициативата на хан Крум е съвсем навременна и е продиктувана от духа на епохата, който налагал установяването на нови правни норми. Според първоизвора, на буквата „алфа", където се разказва за аварите, се споменава, че Крум стигнал до идеята за издаването на своите закони под влияние на разговора си с аварските първенци, които му разказали за причините, довели до пропадането на могъщото им царство. Ханът „свикал всички българи" и заповядал как да се отнасят с крадците, просяците и клеветниците. Законите на хан Крум имали положително значение - те уреждали новите обществени отношения и съдействували за сливането на двата етноса в държавата - славяни и прабългари.
След като се възкачил на българския престол, Крум се насочил към могъщата някога аварска държава,заедно с  Франкската империя, която при Карл Велики се превърнала в могъща военнополитическа сила.
 Около 803 г. франкските войски нападнали  Аварския хаганат от запад,а Кхан Крум от юго-изток унищожил аварите, завладял източните части на Аварския хаганат и ги включил в границите на българската държава през 805 г. България и франкската империя станали непосредствени съседи по Средния Дунав.
 Крум обърнал поглед към Византия след като приключил с аварите през 807 г. Първото нападение на войските е в поречието на Струма, откъдето се завърнали с голяма плячка. В началото на 809 г. Крум превзема Сердика,като избил целия гарнизон от 6000 войници и част от жителите му. След това заповядал да сринат крепостните стени и се завърнал победоносно в Плиска - пролетта на 809 г.
Византийският император Никифор I Геник (802-811) предприел  два похода срещу България полупровалени,а с полууспех приключила и акцията за преселването на гръцки колонисти от Мала Азия в Тракия.
В началото на 811 г. Никифор I започнал подготовката на голям поход срещу България, с цел да я унищожи. Под знамената били призовани всички патриции, началници, сановници и цялата "златна младеж", от която бил сформиран специален отряд под командуването на императорския син Ставракий. За похода били вдигнати всички отряди от Балканите и Мала Азия. Към тях се присъединили тълпи бедняци; въоръжени с прашки и тояги те мечтаели да награбят богата плячка в българските земи. На 11 юли византийската армия се установила край пограничната крепост Маркели.Тук пристигнали пратеници на хан Крум с предложение за мир. "Възпиран от собственото си лекомислие и от внушенията на съветниците си", Никифор I отхвърлил предложението. Впрочем още при Маркели станали събития, които предвещавали злополучен край на цялата кампания: любимият прислужник на Никифор I избягал при Крум, като отмъкнал целия императорски гардероб.
Няколко дни византийската армия маневрирала и търсела удобно място за преминаването на Балкана и "след много заобикаляния през непроходими места" ромеите измамили бдителността на стражевите отряди и излезли в равнината.
 Пътят на ромейската войска към Плиска бил постлан с трупове; хора и животни ставали жертва на меча. Императорът заповядал да се избиват дори и кърмачетата.
Пред стените на Плиска хан Крум направил отчаян опит да спре нашествениците с армия от 50000 човека, т. е. българският владетел вдигнал на крак опълчението, но тази лошо обучена войска не издържала вражеския удар и отстъпила.
Победителят Никифор I влязъл в Плиска на 20 юли,разграбил съкровищницата на Крум ,разхождал по чардаците на Крумовия дворец и уверявал приближените си, че "ще построи тук град на своето име, за да стане именит пред бъдните поколения". После богато надарил войската си с пари и дрехи. В Плиска императорът посрещнал и пратениците на Крум,но възгордян от победата, Никифор I не искал и да чуе за мир.
 На 23 юли император Никифор I излязъл от Плиска ,която била опожарена. Първоначалните планове на императора предвиждали да потегли към Сердика, но постепенно той бил обхванат от страхове, тъй като узнал, че Крум преградил обратния му път.
Междувременно хан Крум с голяма бързина реорганизирал войските си, извикал на помощ околните славянски племена и част от онези авари, които преселил в Мизия, на крак била вдигната цялата българска земя. Проходите били завардени и преградени, само за два дни. След известно лутане императорът се осмелил да навлезе в планината, като поел през Върбишкия проход, който българите преградили с дървена стена (дема) и дълбок ров.
В петък срещу събота византийската армия нощувала във Върбишкия проход - войсковите части били разположени далеч една от друга, тъй като теснините не позволявали съсредоточаването им. През цялата нощ ромеите чували шума на прииждащите български войски. Сам императорът пророкувал близкото си поражение с думите: "Дори крилати да станем, никой да не се надява, че ще избегнем гибелта."
Призори на 26 юли (събота) българите нападнали центъра, там, където станувал императорският отряд. Ромеите набързо се въоръжили, но скоро били пометени и ударили на бяг. През прохода протичала малка, но дълбока и тинеста река. Ромеите не улучили веднага брода и много войници се издавили. Скоро паниката станала всеобща - хора и животни се смесили. Тези, които затънали в тинята, били газени от прииждащите, които преминавали през тях. Накрая бегълците стигнали до дървената преграда - тя била "много яка и мъчно проходима". Първите, които се опитали да я преминат, попаднали във външния ров, на дъното на който били забити заострени колове. Следващите я запалили, но също попаднали в рова заедно с конете си. Поражението на ромеите било незапомнено - "погубена била цялата ромейска мощ". Впрочем нека да дадем думата на византийските историци: "И цялата християнска красота загинала. Всичкото оръжие било загубено заедно с царския багаж. Дано християните (т. е. византийците) не изпитат пак грозната история на този ден, тъй като надвишава всякакво ридание.", пише Теофан.
Ромеите твърдели, че императорът загинал още при първия удар "по най-жалък начин". Но от българските извори знаем, че Никифор бил заловен жив, заведен при Крум, който заповядал да го обезглавят. След това "набил, на кол главата му и тя стояла много дни за показ на идващите при него племена" - пред нея щастливият победител приемал парада на своите войски, коментира с горчивина Теофан. След това заповядал черепът да се обкове със сребро и с тази чаша пиел "здравица" със славянските вождове - това пък е признание, че най-голям дял за победата във Върбишкия проход имали славянските племена.
През следващата 812 г. българските войски се появили в Тракия - през юни бил превзет Дебелт.
През септември 812 г. Крум изпратил в Константинопол славянина Драгомир с предложение да се възстанови мирният договор от 716 г. Новият византийски император Михаил Рангаве (811-813) отхвърлил предложението.
 Когато преговорите били прекъснати, Крум се насочил към черноморската крепост и стоварил пред стените й многобройни обсадни машини - те били построени от един покръстен арабин, който бил на византийска служба, но впоследствие избягал при Крум. След около две седмици в Константинопол долетяла тревожната вест, че Крум превзел Месемврия. Като връх на всичко той пленил 36 медни сифона, с помощта на които се изхвърлял прочутият гръцки огън - оръжие, което ромеите пазели в пълна тайна.
През май 813 г. Михаил Рангаве потеглил на поход - съпровождала го императрицата, която заклела военачалниците да умрат за "християнския кръст" и да пазят своя император. Повече от месец Михаил Рангаве обикалял Тракия без видима цел, а грабежите на войниците му довели областта до бедствено положение.
В началото на юни хан Крум се появил с войските си и се установил на лагер при Версиникия, близо до Одрин. Ромеите успели да заемат по-удобни позиции - лагерът им опирал до височини, които доминирали над равнината. В продължение на 15 дни всяка сутрин двете армии излизали на полето, построявали се в боен ред, но никой не поемал риска да нападне. Това пpeдизвикало брожение в императорския лагер, тъй като (според признанието на един от византийските военачалници) ромеите били десет пъти повече от българите.
На 22 юни Йоан Аплакис, който командувал тракийските войски, се обърнал към императора със следните думи: "Докога ще чакаме и ще гинем? Аз пръв настъпвам, а вие смело ме последвайте." Отрядът му се устремил срещу българските редици, като се въодушевявал от мисълта, че "на полето ромеите могат да бъдат само победители". Примерът на тракийските отряди бил последван и от останалата войска, но още при първото сблъскване ромеите панически побягнали.Поражението на византийците било катастрофално - най-отпред бягал сам императорът, "като проклинал войските и техните военачалници".
На 17 юли Крум стоял с войските си пред Константинопол и оглеждал могъщите му укрепления, увенчани с високи кули.
 Кхан Крум се разпоредил лагерът му да се обгради с ров откъм столицата и започнал мирни преговори.
Новият византийски император Лъв V Арменец (813-820) приел предложението не затова, че бил ратник на мира, а защото му се удавало удобен случай да се разправи със страшния си противник. Скроен бил коварен план за убийството на българския владетел. На трима прочути стрелци с лък било наредено да се скрият близо до мястото на срещата и по даден знак да прострелят Крум.
 Скритите в засада стрелци излезли от укритията си, а стоящите по зъберите на стените византийски граждани започнали високо да викат: "кръстът победи", т. е. очаквали всеки момент войниците да прострелят българския хан. Те на няколко пъти стреляли по Крум, но не успели.
Разярен от ромейското коварство и лъжливите клетви, хан Крум подложил на страшно опустошение околностите на Константинопол - опожарил съседните църкви и манастири, разграбил Хиподрома и посякъл всички пленници. След това се оттеглил на север, като разорил всички земи до Одрин.
Този град бил обсаден от брата на Крум още през юни. С пристигането на българския хан обсадата се затегнала и жителите на града се предали на милостта на победителя. Цялото население на Одрин заедно с епископите, жените и децата (10 000 човека) било преселено в отвъддунавска България. Докато жителите на Тракия преживявали този погром, император Лъв и не помислил да излезе от столицата - той не се побоял да престъпи и клетвите си, и воинския си дълг, който го задължавал да защищава подвластния му народ.
Настъпването на зимата давало надежди, че нашествията на българите ще престанат. Времето обаче се случило хубаво и Крум побързал да изпрати в Тракия 30 000-на армия - това била по същество нова наказателна акция. Тази "облечена в желязо" войска опустошила областта около днешния Люлебургаз и се завърнала с огромна плячка и 50 000 пленници, които били преселени на север от Дунав.
Кхан Крум се подготвял за решителен щурм срещу византийската столица. За тази цел той привлякъл за свои съюзници "всички Славинии", т. е. околните славянски племена, и наел многобройна аварска войска. За атакуването на константинополските стени бил подготвен огромен обсаден парк. Той включвал големи бойни кули, "костенурки" за разбиване на стените, огнехвъргачки, с т. нар. овни, които подривали укрепленията, и много други. Обсадните машини трябвало да се придвижат до византийската столица на 5000 обковани в желязо коли (те били вече готови), а "хиляди волове били приготвени в оборите", за да пренесат обсадните машини. В разгара на приготовленията Крум внезапно починал.

събота, 25 юли 2015 г.

Фондовите пазари на загуба, златото и петрола падат.

Кредиторите на Гърция се опасяват за сигурността си в Атина и предвиденото за вчера начало на преговорите по новата спасителна програма се отложи.
Кредиторите  от трите международни институции заявиха, че разговорите не могат да започнат, докато не се намери подходящото безопасно място в Атина.
"Имаме някои логистични проблеми за решаване, а именно осигуряване на подходящо безопасно място за предстоящите преговори", заяви представител на Европейската комисия.
Фондовата борса в Атина остана затворена през седмицата, макар че банките се опитаха отново работят.
Гърция забрани на гражданите си да изнасят  повече от 2000 евро евро в брой. Преди промяната на гръцките граждани се разрешаваше да изнасят до 10 000 евро в брой.
 Американските фондови пазари затвориха със загуби седмицата.
Понижението в стойността на S&P 500 е в рамките на 1,07 на сто до 2 079,70 пункта. Седмицата приключва с понижение от 2,2 на сто. За Nasdaq намалението е от 1,12% до ниво от 5, 088,63 пункта. През седмицата технологичният индекс губи 2,3% от стойността си.
 „Пазарите се концентрираха върху спада на цената на суровините”, посочи Джон Лонски, икономист в Moody`s, цитиран от CNBC.
Стойността на Dow Jones се понижи със162 пункта до ниво от 17 568,53 пункта или с 0,92 на сто. Това представлява спад от почти 3% от началото на седмицата, изчислява Market Watch.
Du Pont поведе списъка на губещите „сини” чипове със спад на цената на акциите от 2,63% до цена от 56,94 долара за брой.
Петролът остава на територията на мечия пазар в петък и цената на американския сорт падна под 48 долара за барел. От началото на седмицата контрактите за петрол са поевтинели с 5 на сто.
Европейският сорт Brent се търгува за 54,50 долара за барел. Това представлява намаление от 1% в днешната сесия.
 Водещите индекси на европейските фондови пазари затвориха последната сесия за седмицата на загуба.
 Паневропейският индекс Stoxx Europe 600 загуби 0,87% и затвори седмицата на ниво от 394,64 пункта, със загуба от 2,7%. Върху стойността на паневропейския бенчмарк натежа минният сектор.
Сред големите губещи днес е Lonmin, чиито акции поевтиняха с 17,4% до цена от 62,35 паунда. Минната компания съобщи, че планира да съкрати 6 000 работни места. Акциите на Amtofagasta поевтиняха с 6,3% до цена от 589 пенса за брой.
Френският САС 40 понижи стойността си 0,58% до ниво от 5 057,36 пункта. Седмицата приключи с намаление от 1,3% на стойността на индекса По-дълбоки са загубите за DAX 30 – в рамките на 1,43% до 11 347,45 пункта. За седмицата водещият индекс на Франкфуртската фондова борса губи 2,8% на сто от стойността си.
Водещият индекс на Лондонската фондова борса – FTSE 100, записва понижение от 1,13% до 6 579,81 пункта. За седмицата индексът намалява стойността си в рамките на 1,7 на сто.
Цената на златото падна с 1% и търговията се извършваше при цена от 1 086 долара за трой унция. 

четвъртък, 23 юли 2015 г.

Списък с обектите, закупували месни продукти от транжнорната в Аспарухово,със съмнение за антракс.


 Списък с обектите, закупували месни продукти от транжнорната в Аспарухово - ЕТ "Дари"-Пл.Илиев, който обявиха от Областна управа - Варна:
"Балканска скара"- Крайбрежна алея; "Кръчмата" - Крайбрежна алея; "Класик Хаус" - до Делфинариума; "Фортуна - Възраждане и Владиславово; "Валент"- до ДАП 2, м-н Кулинар - Шипка; механа "Черешата - Трошево; "Балтика" - Аспарухово; "Ева Ник" - Възраждане, Ет "Камен" - гр. Бяла, "Питер Марк" - Кранево; "Таргет ком" - Кранево; "Пипилота" - Пивоварен завод, "Емпор", в к.к "Златни пясъци" - х-л Орхидея, р-т "Гергана"; р-т "Старият дъб"; р-т "Ролбата"; р-т "Прима"; р-т "Синбад"; р-т "Чифлишки хан"; р-т "Луна"; "Желев - Младост; база на МВР - Ривиера; "Флирт" - сп.Журналист; "Калисто" - Аспарухово; "Си Ентърсист"- Кабакум; "СД - Меги" - Кичево; "Райзен тренд" - Аспарухово, "Роли Въпаев" - Чаталджа.
Всеки, който има оплаквания или притеснения може да се обърне към личния лекар. Основните симптоми са свързани със стомашни проблеми. Инкубационния период е от 2 до 12 дни, но при консумиране на заразено месо симптомите се проявяват обикновено първите два три дни.

вторник, 21 юли 2015 г.

ЛОШИ НОВИНИ ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ БРЮКСЕЛ.

 В условията на безпрецедентната демографска катастрофа,въпреки десетките хиляди имигранти влизащи в България от юг и заедно с циганите подменящи етническия състав,правителството на ГЕРБ отново пренебрегна националните интереси и клекна пред наглостта на евробюрократите.
България ще приеме в следващите две години 500 имигранти, заселени досега в други държави, съобщи  в Брюксел вицепремиерът на Борисов, Румяна Бъчварова, след края на извънредното заседание на Съвета на ЕС по правосъдие и вътрешни работи.
Вътрешните министри от ЕС се договориха страните членки да преселят вътрешно 32 000 имигранти - по-малко от първоначално предвидените 40 000, съобщи ДПА. В същото време е постигната договореност съюзът да приеме от външни държави 22 500 имигранти, или с 2500 повече от първоначално предвидените.
Поне 10 страни от ЕС, сред които са Великобритания, Франция, Чехия, Словакия, балтийските републики, се обявиха против квотната система, която ЕК предлага.
Тези имигранти са извън всички други, които вече са у нас и в останалите страни от ЕС и които тепърва ще пристигат.
Основанието за предложението е задействане на чл.78, ал.3 от Договора за функциониране на ЕС: "В случай че една или повече държави членки се намират в извънредна ситуация, характеризираща се с внезапен приток на граждани на трети страни, съветът, по предложение на комисията, може да приема временни мерки в полза на засегнататите държави.
Очевидно никой не приема ситуацията в България за извънредна или никой не е внесъл подобно предложение.
Дания, Великобритания и Ирландия не участват в преразпределението на хилядите сирийци и еритрейци.

понеделник, 20 юли 2015 г.

112 години от 20 юли 1903,началото на Илинденско-Преображенското въстание.

Илинденско-Преображенско въстание е въстание в Македония,Одринско,Битолско в Странджанския район и други краища на Родината от 1903 година, и е връхна точка в национално-освободителната борба на македонските и тракийски българи  за освобождение от турско робство. Организатор на въстанието е Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Боевете в Македония започват на 2 август 1903 г. - Илинден. Постепенно обхваща Битолско, Леринско, Костурско, Охридско, Кичевско. В град Крушево българските въстаници обявяват Крушевска република и канят гърци и власи на обща борба против Османската империя. Никой не посяга срещу мирното турско население. "Доблестно въстание срещу цяла империя" - възхищава се един австро-унгарски дипломат.
Началото на въстаническите действия в Битолски окръг дава тласък на революционното движение и в Одринска Тракия. Съгласно с решениеята на Солунския конгрес за обявяване на масово въстание в Странджанския район е свикан конгресът на Петрова нива, който изработва план за действията и избира главен щаб в състав: Михаил Герджиков, Лазар Маджаров и Стамат Икономов. На 18 август бойните действия започват, обявена е Странджанската република. Освободени са Василико (дн. Царево) и Ахтопол, изтласкват се турските части към Малко Търново и Лозенград.
Въстанието започва в Серския революционен окръгна 27 септември (14 септември) 1903 г. - Кръстовден. Сражения се водят почти по цялата територия на Серския революционен окръг. В тях заедно участват Яне Сандански, кап.Стоянов, полковник Янков. Борбата сближава бившите противници от ВМОРО и ВМК и те с обединени сили действат срещу турския аскер.
 Турското правителство хвърля огромни сили за потушаването на въстанието в Македония, Тракия,Битолско и Странджа. Според данните на мемоара на вътрешната организация от 1904 г. в Битолския и Одринския революционен окръг са станали 239 сражения, в които вземат участие 26 000 въстаници срещу 350-хилядна войска,а общо се наброяват над 36000 въстаници.
В сраженията загиват 994 въстаници, опожарени са 201 села, убити са 4600 души от мирното население.
 25 000 души, жители от Македония, Одринско,Тракия,Странджа бягат в Княжеството. Това е доказателство за непримиримостта на населението в Македония и Одринско със съществуващия национален и социален гнет, за непреклонната му воля да живее свободно, за стремежа му да отхвърли окончателно турското робство.

 Поклон и вечна слава на героите били се за свободата на България - Гоце Делчев,Яне Сандански, Гьорче Петров,Дамян Груев,Иван Гарванов,Борис Сарафов,Анастас Лозанчев, Михаил Герджиков,Петко Здребечков, Лазар Маджаров, Стамат Икономов, кап.Стоянов, полковник Янков,и хилядите знайни и незнайни герои.

сряда, 15 юли 2015 г.

Порошенко призна, че военният преврат в Киев и Майдана са дело на бандити.

 Петро Порошенко,коментирайки въоръженият конфликт в град Мукачево е признал, че така наречената революция в Украйна е направена от гангстери, е написал  бившия министър-председател на Украйна Микола Азаров на страница си във Фейсбук.
  Порошенко обясни ситуацията в град Мукачево с воюване за влияние в контрабандата. 

"Помислете за това, което той каза - защото страни в конфликта от една страна са бойци от въоръжените части на "Десен сектор", а  другата страна е полицията. И едните и другите са под командването на така наречения президент.
 Оказва се, според Порошенко, бандитите са от "Десен ектор" и полицията. Ясно е, че така наречената революция е извършена от бандити. В Киев, те са действали по същия начин, както и в град Мукачево. Единствената разлика е, че в Мукачево тяхната цел беше  парче от границата на Украйна, а в Киев -  държавната власт,писа Азаров.
 Сега въоръжени банди, определят дневния ред в страната и това е в резултат от "европейската интеграция."
 Това е поредно потвърждение за криминално-престъпния характер на украинския Майдан.
  Не сме забравили,че евродепутатът и кандидат за президент на Полша Януш Корвин-Микке заяви, че снайперистите, които убиха десетки хора по време на събитията на Майдана  в Украйна, са били обучени в Полша, съобщено от полското издание Wiadomosci.
  "Майданът - това е наше дело,каза евродепутатът. Аз седях в Европарламента до външния министър на Естония Урмас Пает.    Именно той призна тогава в телефонен разговор с шефа на европейската дипломация Катрин Аштън, че наши хора са стреляли на Майдана, а не хора на руския президент Владимир Путин или бившия президент на Украйна Виктор Янукович", каза политикът. 
 По негови думи, терористите са разстреляли тогава на Майдана 40 демонстранти и 20 полицаи, за да предизвикат безредиците. На въпрос на полски журналист, каква е била ползата за Варшава, Корвин-Микке отговори: "Ние правим това, за да имаме добри отношения с Вашингтон". 
Полският политик отбеляза в интервюто, че би искал да види независима Украйна, на заедно с това да е колкото се може по-слаба и,че събитията в Донбас са агресия на САЩ срещу Русия. 

Пуерто Рико-присъединила се към САЩ държава, фалира.


Франция иска с чужда пита помен да прави.

 Франция иска с чужда пита помен да прави и  има особено желание за ползването на EFSM, чиито финансови средства може да се активират чрез гласуване с квалифицирано мнозинство по препоръка на Комисията.Иска се за новите заеми за Гърция да се ползва "European Financial Stabilisation Mechanism", в който влизат всички страни-членки на ЕС. Българският дял в European Financial Stabilisation Mechanism е около 180 милиона евро.
Британският финансов министър Джордж Озбърн  се опълчи на призивите Великобритания да вземе участие в най-новия гръцки спасителен план, на фона на гнева на Даунинг стрийт, че идеята е била спусната от Европейската комисия с подкрепата на Франция, пише в свой анализ Financial Times.
Идеята Великобритания да участва в спасителния пакет за Гърция е неприемлива и ще бъде в нарушение на споразумение между лидерите на ЕС през 2010 година.
 European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM), фонд, в който са включени всички 28 членки на ЕС, не може да бъде използван за предоставяне на кредити за Гърция.
"Нашите колеги от еврозоната получиха ясно послание от нас, че би било неприемливо отново да има британска помощ в тази област", съобщават от Министерството на финансите в Лондон. „Просто идеята да се използват парите на британските данъкоплатци за последно споразумение с Гърция е неразумна", поясняват от там.
За тази идея научихме от Дейвид Камерън,който е против пари на Великобритания да се ползват за Гърция,а в България се избягват коментари.
 Според официални доклади на международните финансови институции гърците не са в състояние да плащат дълговете си. През 2010 година Гърция дължеше 100 милиарда евро, а за пет години "помощ от ЕС и МВФ" са се натрупали над 320 милиарда.Скоро няма да бъдат в състояние да плащат дълговете си и Испания,Франция,Португалия,Кипър,Италия и Ирландия.
Нататък са тръгнали и Великобритания и Белгия и Германия,на която и трябва само още малък срив в износа.

вторник, 14 юли 2015 г.

ЛУДОСТТА НА ЛИХВАРИТЕ И МЪЛЧАНИЕТО НА АГНЕЦА.

 В реалността на Европа около "спасяването" на Гърция се утвърди  практиката: “Печалбите се приватизират от банките, а загубите се социализират върху всички,включително и бъдещите поколения".
В Европа вече се вихри финансов феодализъм от най-долна проба. Оказа се,че кредиторите не носят никакъв риск',а в България е задействана  пропагандната машина в полза на кредиторите,лихварите и банките.
Всички кредити, които частните западни банки са давали на Гърция, са прехвърлени от балансите на тези частни банки в балансите на европейските институции и на европейския данъкоплатец. Европейските "политици" прехвърлят тежестта на гръцките кредити на европейските граждани.
За новия "спасителен" план за Гърция ще плащат и българите,а няма да плащат банкерите или  само  страните от Еврозоната.
 Иска се за новите заеми за Гърция да се ползва "European Financial Stabilisation Mechanism", в който влизат всички страни-членки на ЕС. Българският дял в European Financial Stabilisation Mechanism е около 180 милиона евро.
За тази идея научаваме от Дейвид Камерън,който е против пари на Великобритания да се ползват за Гърция,а не от българския премиер.Дали ние сме съгласни?
Военният министър Панос Каменос призна: "Ципрас е бил заплашван с крах на банките и пълно изземване на влоговете.Този шантаж е продължил до сутрешните часове. Пред такива заплахи премиерът не е имал друга възможност освен да отиде на споразумение"..
По думите му става дума за опит за преврат от страна на Германия, Холандия, Финландия и балтийските страни.
 Според официални доклади на международните финансови институции гърците не са в състояние да плащат дълговете си. През 2010 година Гърция дължеше 100 милиарда евро, а за пет години помощ от ЕС и МВФ са се натрупали над 320 милиарда.Не са в състояние да плащат дълговете си и Испания,Франция,Португалия,Кипър,Италия и Ирландия.
Нататък са тръгнали и Великобритания и Белгия и Германия,на която и трябва само още малък срив в износа.
Евробюрократите са напълно наясно,но те гледат да си изкарат мандата и с цената на всичко да отложат тежките  решения,а финансова олигархия диктува грабежа на гръцките и европейски активи.
 Защо лихварите не четат история?
 "Да не заемаш на брата си с лихва, било пари с лихва, храна с лихва или каквото и да е друго нещо, което се заема с лихва." Библия, Второзаконие 23-19.
"Аллах лишава лихвата от благодат, а надбавя за милостинята." Коран, Сурат Ал-Бакара 275.
 Аксиома на съвременните финанси е, че като дадеш пари на банка получаваш премия - лихва.Това се смята за естествено, за “закон божи”, единствено възможното състояние на света”. Ала парично финансовите движения могат да се движат по друг начин и са се движили по друг начин.
Този другият начин е: Държиш ли си парите в банка или къде да е другаде - плащаш лихва на този,който ги съхранява.
“Парите трябва “да работят”, да се движат. Който ги не “движи”, плаща за това, че не ги “движи”.
  Древния Египет е бил житницата на древния свят и е произвеждал жито, която се е изнасяла в много страни в Средиземноморието. Нямало е разгърната финансова система с разните му “инструменти”, “специални права за тираж” и пр. Производителят прибирал примерно  10 чувала жито и ги носил в хамбарите на фараона като получавал “бележка” ,подписана и “прошнурована” с всичките  царски символи.
 “Бележката” дава право на притежателя й да тегли от държавните хамбари жито, когато му потрябва. Естествено е, че общите хамбари дават много по-добри възможности за съхранение на житото, после житопроизводителят може да получи по-добро семе за посев и пр. Има множество предимства. Бележката могла да бъде разменяна срещу продукти, труд и др.
Цялата разлика е там, че като даде производителят примерно 10 чувала жито и получи бележки за тях след определен срок може да получи от царските хамбари само 9 чувала! След още един такъв период – 8 и т.н. Като си вземе “бележките” производителят е заинтересуван бързо да се отърве от тях, да ги размени срещу някаква продукти или да ги даде някому, който да свърши определена работа. В резултат на така построените пари  всички, които ги притежават действат в икономическия смисъл на думата.
Системата създава заинтересованост притежателят на пари, или да купува, създавайки платежоспособно търсене, или да плати някому срещу определен труд, услуги т.е., формира се икономическа заинтересованост от влагането на труд и създаването на блага. А тъкмо последното е трябва да е ключова цел на всеки икономически механизъм.
 А там, където всички работят, полагат реален труд и се произвеждат реални блага, там цялото общество, живее, устойчиво е на всякакви несгоди, прогресира, просперира.
Когато римляните завладели земите около Нил, те наложили и своята парична система. Производството рязко “паднало”.
 Сега видим настоящата  парична далавера.
Всеки мечтае за добър влог в Банката.
Поради конституционно гарантираните права на гражданите върху личните данни и банковата тайна, кой колко пари притежава и къде ги държи е мъгла.
В момента, в който някой получава без да работи реално, друг трябва да работи без да получава туй което реално е изработил.
Изработеното от реално работещия отива в тоя, който получава лихва в банката. А за да не стане ясно как точно се случва последното са разработени и функционират колосално количество икономически теории.
Тая работа с лихвите е била ясна още “по времето на фараоните”. Тогава, въз основа на многогодишен опит, са знаели, че там, където процъфтява лихварството неизбежно възникват огромни вътрешни социални напрежения,които най-често “избиват” във войни, вътрешни размирици, религиозни конфликти, нарастваща мизерия от всякакъв вид.
 Лихварството осъществява икономически механизъм от вида: “На тия дето имат ще им се даде, а на тия дето немат ще им се вземе и това що го имат.” Христос, евангелието на Матея, Мат. 25:29,13:12/. Като най-същественото в случая е това, че един такъв “конструкт” е не само крайно несправедлив и антихуманен, не е само метод за заробване с икономически средства, а е икономически и социално-икономически разрушителен.
В древността прекрасно са знаели де е “коренът на злото”. Там, където се настанят лихварите – общността се разрушава!
Поради което Христос ги е разгонил с бич /Мат. 21:12/. Щото те тия търговците в храма са били “ т.е. лихвари,банкери. И тъкмо последните  в същност Го разпнали.
  Най-същественото е, че в древността са знаели и прекрасно са си давали сметка за разрушителните последици от лихварството. И кога там нещо в държавата почне да се скапва -по настоящем му викат криза, изобщо няма колебания по въпроси от вида: “Кой е виновен?
 Император Адриан /137-76 г пр н.е./ още със стъпването си на престола наредил да се изгорят всички искове за плащане на дългове,т.е. задействал е механизъм за ликвидиране на дълговете. След което стопанството на Рим процъфтява.
Император Август действа аналогично, но още по-радикално. Август наредил да се съставят списъци с имената на всичките кредитори ,лихвари или по съвременната терминология топ банкери. Самият Август сам тръгнал начело на гвардията. Пристига в някой град и се гледа “кой тука го има  в списъка? Да го докарат – и на дръвника! В прекия смисъл на думата!
Естествено след такава практика от страна на Императора никой не си и помислял да си търси вересиите, а и да дава пари под лихва. За десетилетия напред. А в Рим настъпва прочутия Августовски период – време на процъфтяване и благополучие.
Изобщо има какво да се научи от историята,но тази история по правило се държи секретна. Дали някой в тия действия от времето на Август вижда “евристика” за справяне с настоящите финансови и банкови батаци,не знам.
Дълбокият смисъл на мерките взимани от Меркел,Юнкер и бандата им за справяне с кризата са от вида:“Гаси огъня като налива масло!”

'
Първият спасителен заем, от май 2010 г.  възлизащ на 110 млрд. евро от ЕС и МВФ, е помогнал на чуждите банки да намалят експозицията си към дълга в публичния сектор на Гърция с 55,8 млрд. долара.
 Според Jubilee Debt Campaign, Гърция е платила общо 73 млрд. евро (80 млрд. долара) главница и лихви от държавния си дълг през 2010 и 2011 г., така че повече от 20 млрд. долара явно са отишли и в местните финансови институции.

В материала са ползвани умозаключения на:
Гeнepaлa (пустинник),
Виктор Папазаов,
Добри Божилов,
Валентин Георгиев,
Дейвид Камерън,
Jubilee Debt Campaign

Малко египетска и римска история,

Библия, Второзаконие,
Коран, Сурат Ал-Бакара,
Евангелието на Матея,понеделник, 13 юли 2015 г.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: ЕС е обединен от страх,а не от доверие.

Съществуване на ЕС сега определя не от споразуменията, а от естествения подбор,обяснява Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Срещата на върха по гръцкия проблем ясно показа последиците от "смес от некомпетентност и опортюнизъм" в политиката, според авторите на материала.
 Ангела Меркел и финансовият министър Волфганг Шойбле за една нощ  превърнаха ЕС в Съюз, чиито членове се държат заедно от страх, без да се доверят един на друг, пише  Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Постигнатото  споразумение  е предателство и на Гърция и на Европа.
"Със сключването на споразумение за Гърция започва кошмар - и за Гърция и за Европа".
Много международни наблюдатели, които  следят ситуацията в Гърция,останаха без думи: такива "отвратителни сцени", каквито се състояха по време на  т.нар спасяване на Гърция, те не са  виждали в последните  десетилетия.
От гледна точка на авторите на материала, след срещата на върха може да направи разочароващото заключение: Европейският съюз в сегашния си вид е към края си. "Вместо общи ценности има борба на всички срещу всички",  пише вестникът.
Deutsche Wirtschafts Nachrichten , изброява редица възможни отрицателни последици от решението за Гърция за други страни. На Гърция са наложени икономически политики,които ще унищожат гръцката икономика, някои банки ще затворят, инвеститори ще губят парите си.
  Съхранението на пари в банките за жители на страни, като Испания, Португалия или Италия" е риск да загубят всичко."
"Хаотичното развитие в еврозоната ще струва огромни суми. Стандартът на живот ще падне във всички страни от ЕС, частният сектор ще бъде подкопан. Ще има само диктатурата на обществения интерес под формата на интереса на политическата класа.
Съвместното съществуване на европейските страни сега определя не от споразуменията, а от естествения подбор",обяснява Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

неделя, 12 юли 2015 г.

Украйна пред война,но не с Русия,Донецк и Луганск.

 "Десен сектор" имат заповед да се готвят за война с военната хунта в Украйна: Киев има срок  до полунощ.
 Унгария и Словакия засилват мерките за сигурност по границите си.Град Мукачево се намира в стратегическа близост до границите с Унгария, Словакия и Полша. Ситуацията обаче излиза извън контрол, а полицията не може да се справи.
В Мукачево се води война, Десен сектор" блокират правителствени сгради и в други градове.
В пограничния град от вчера се водят улични боеве между милицията и бойци на групировката "Десен сектор".
Стълкновенията са започнали заради разпределение на контрабандния бизнес в региона.
"Всички бойци от Десен сектор трябва да "напуснат постоянната си база  и отидат в изходна позиция за битка, и да считат военните единици на Киев и МВР служители, СБУ и др, за  държавни престъпници,подлежащи на разоръжаване, а в случай на резистентност и на унищожение.
В случай на продължаване боевете до 13/07/2015 00:00 да се пристъпи към премахване на всички лица, участващи в атаката на членовете на "Десен сектор" или въздействието на наказателни поръчки на територията на Украйна"- се казва в заповедта.
   Силите на "Десен сектор"  напуснаха  територията на Донбас.
Лидерът на екстремистката украинска организация "Десен сектор" Дмитро Ярош призова по-рано за оставка на цялото ръководство на силовите структури на Закарпатска област, както и на министъра на вътрешните работи Арсен Аваков.
Прокуратурата на Закарпатска област определи вчерашните събития като терористичен акт.
От снощи бойци и привърженици на "Десен сектор" провеждат протестни акции в Киев и други големи градове, настоявайки за оставката на вътрешния министър.
Срещу властите в Киев са въстанали освен "Десен сектор",дори обикновени войници от въоръжените сили на Украйна.
17-ти бронирана бригада  изпрати ултиматум с искане за незабавна демобилизация. Войниците няма да се бият повече - но няма да се разоръжат, докато се вземе решение да ги изпращат у дома.
"Ние не сме страхливци, ние не сме дезертьори, ние не отстъпваме от позициите си. Но сега на вас не ни пука,за нас. Всяка от заповедите ще бъде игнорирана. Ние няма да се предадем оръжието си.  Ние сме готови да отидем в демобилизация. "

   Лошо съвпадение във времето е, че повече от 50 български военни ще заминат за Украйна на  ученията  на НАТО- SABER GUARDIAN 2015 и RAPID TRIDENT 2015,които ще се проведат от 17 юли до 2 август 2015 г. в  Международния център за мироподдържащи операции (МЦМО) Яворив, Украйна. Яворив  е град в Лвовска област, Украйна.Разположен е на около 50 км западно от Лвов и северно от  Мукачево,където се водят боевете между "Десен сектор" и силите на киевската хунта.
Ще участват военни от Белгия, Канада, Германия, Грузия, Латвия, Литва, Молдова, Норвегия, Полша, Румъния, Украйна, Испания, Великобритания и САЩ.

петък, 10 юли 2015 г.

Русия възобновява производството на стратегическите бомбардировачи Ту-160.

 В четвъртък заместник-министърът на отбраната Юрий Борисов каза по време на годишната среща с лидерите на синдикалните организации на отбранителната промишленост:
 "Беше решено производството на Ту-160 с нов облик. Ние  създадохме работна група с Министерството на промишлеността, назначени са главните дизайнери - работата е вече в нормален етап.  В края на април, руският министър на отбраната Сергей Шойгу е поставил за задача да проучи въпроса за възобновяване производството на свръхзвукови стратегически бомбардировачи Ту-160 в завода самолети Казан.
 Сега руските ВВС имат 16 Tu-160 . Те са подложени на модернизация, която трябва да бъде напълно завършена през 2020.
  Ту-160 е най-голямият и най-мощният в историята на военната авиация свръхзвуков самолет с променлива геометрия крилото, както и най-тежкият  боен  самолет в света, с най-високо максимално излетно тегло. Сред пилотите той получава прякора "White Swan". Той се произвежда 1984-1992, през което време са произведени 34 самолета и повече от половината от тях  19  след разделянето на СССР остават в Украйна.
Киев, заяви под давление на САЩ, че тези самолети не са необходими, и започна да ги унищожава,като за всяко унищожено въздухоплавателно средство получи по един милион долара от САЩ. Осем самолети са били спасени - те са били прехвърлени в Москва, след дълги преговори. Киев поиска за съветските самолети или дваИлl-76 или отписване на дълг за газ.
 Само малък пример за подобно отношение на САЩ и НАТО към нас:България наряза най-страшните си оръжия под американски натиск без да получи нищо.
Унищожихме 24 пускови установки със  72 ракети Р-300 ,с боен радиус 300 км. Нарязахме и най-модерните си ракети СС-23 с далекобойност 400 км - 8 пускови установки и 24 ракети за тях. СС-23 и бяха страшилище за турците,защото не можеха да ги прихванат.Носеха и касетъчни бойни заряди и ядрени заряди.
 Имахме изградени складове за ядрени боеприпаси.Плановете бяха в случай на необходимост да бъдат доставени  за 24 ч.
  Целите на нашите ракети бяха натовски обекти и бази основно в Турция.
Унищожаването на най-модерните ни оръжия беше абсолютно условие да ни приемат в НАТО.
САЩ ни натиснаха да махнем ракетите си под давление на Турция. Турски генерали си признаваха, че ги опасяват българските СС-23,а за САЩ, Турция беше стратегически партньор.
Тогава поискаме нови, по-мощни реактивни артилерийски системи за залпов огън и ескадрила нови самолети.
Не получихме нищо. Казаха ни да си купим.

сряда, 8 юли 2015 г.

Гръцките спасителни заеми са облагодетелствали чуждестранните и гръцки банки.

Правителството на Гърция продължи банковата ваканция до понеделник.Телевизия „Мега” съобщи, че кредиторите са дали на Атина ултиматум за подписване на споразумение в следващите 48 часа.Ако такъв документ не бъде подписан, Гърция отива към  фалит.
Нобеловите лауреати Пол Кругман и Джоузеф Стиглиц, неколкократно заявиха, че гръцките спасителни заеми са облагодетелствали чуждестранните банки. „Трябва да е ясно: почти нищо от огромната сума пари, заета на Гърция, реално не отиде в нея“, писа Стиглиц. „Тя бе изплатена на кредиторите на частния сектор – включително на германски и френски банки. Гърция получи подаяние, но плати висока цена, за да запази банковите системи на тези страни“.
Първият спасителен заем, от май 2010 г.  възлизащ на 110 млрд. евро от ЕС и МВФ, наистина е помогнал на чуждите банки да намалят експозицията си към дълга в публичния сектор на Гърция с 55,8 млрд. долара.
 Чуждите банки и гръцките банки безспорно са се възползвали от първата сделка. Според Jubilee Debt Campaign, група, подкрепяща облекчаване на дълга, Гърция е платила общо 73 млрд. евро (80 млрд. долара) главница и лихви от държавния си дълг през 2010 и 2011 г., така че повече от 20 млрд. долара явно са отишли в местните финансови институции.
През април 2012  Гърция заема 25 млрд. евро от Европейския механизъм за финансова стабилност, за да рекапитализира банките, ефективно компенсирайки ги за загубите от преструктурирането.
Като цяло в крайна сметка гръцките банки получават около 45 млрд. евро от спасителни заеми, повече от сумата от 41 млрд. евро, която Европа предостави за банковата рекапитализация на Испания.
Сега гръцките банки разчитат почти изцяло на спешната помощ за осигуряване на ликвидност на ЕЦБ от 89 млрд. евро. Тази помощ помага на банките да поддържат банкоматите си пълни и (засега) да позволяват тегленето на до 50-60 евро на ден на клиент. Няма какво повече да се направи, а правителството продължи банковата ваканция до събота.
 Между края на ноември и края на май гърците изтеглиха изтеглени 32 млрд. евро.
Тегленията през юни вероятно са доближили сумата до размера на помощта, която банките в Гърция са получили от правителството.

понеделник, 6 юли 2015 г.

В Ереван, започна разгонване на Майдана и задържане на участниците оказващи съпротива.

Полицията започна да арестува активисти на майдана в центъра на арменската столица.
Полицаите разделиха  редиците на демонстрантите и започнаха да задържат тези, които оказват съпротива. Всички са стеснени на  тротоара и полицията се готви да възстанови трафика от превозни средства на булеварда.
В момента на Baghramian Avenue има около 200 полицаи, предават арменски медии.
Протест в Ереван започна след увеличението на тарифите за електроенергия с 16%.
В полицейския отдел на Ереван има аресувани 46 души, шест от тях непълнолетни, които са били освободени веднага.
Полицията обещава да освободи всички задържани след три часа
Заместник-началник на полицията на Ереван  каза по-рано, че никой от протестиращите няма да бъде изправян пред правосъдието.
 Настоящият Майдан в арменската столица е вторият опит за последните месеци,след посещението на скандалната майдановка мисиз Нюланд.
 Текущите събития са на фона на неотдавнашната конфронтация между  вече бившия лидер Гагик Царукян и президента и лидер на управляващата Републиканска партия на Армения Серж Саркисян. В началото на февруари, Царукян постави "ултиматум", на президента Серж Саркисян да се откаже от конституционните реформи и заплаши, че ще доведе  "хиляди хора" на улични протести.
След няколко дни на конфронтация, белязани от серия от арести на членове на ПАП, както и данъчна ревизия за Царукян в негови предприятия и други "видими прояви на натиск", лидерът на ПАП се предаде отказа да воюва, и неговата партия отказа да участва в съвместния опозиционен митинг насрочен за 20 февруари.
 Настоящата икономическа ситуация в Армения е доведе до проблеми и с  държавния бюджет.
"Още през първите два месеца на текущата година в бюджет има недостиг около  8 милиарда. За да върже бюджета за тази година, Държавната комисия по приходите трябва да събере 5% повече в данъци, отколкото през миналата година. Но те не само не могат да се съберат планираната сума, но доходът е още по-малко в сравнение с миналата година. Повечето от проблемите, идвали  от  данъка върху добавената стойност. В Държавната комисия по приходите се подхранва надеждата, че те може да компенсират с увеличаване на приходите от дела за бюджета на Армения от доходите от членството в Евразийски съюз. Държавата, от 02 януари тази година стана член на Евразийски съюз, а митата върху вноса от трети страни се прехвърлят към една сметка, като делът на средствата за Армения,  е 1.13%.
Но въпросът е, че обемът на вноса от трети страни спадна рязко, което означава по-малко пари, които ще отидат в бюджета на Армения. С една дума, от самото начало, имаше проблеми с изпълнението на бюджета, и има тенденция да се задълбочават.
Вървят интензивни дискусии по тежкото положение в енергийната система. Докладът показа реалния фалит  на електросистемата на Армения и наличието на милиарди долари дълг.
Собственикът на електрическите мрежи, офшорната компания "Интер РАО" заяви, че иска преструктуриране на дълга.

неделя, 5 юли 2015 г.

Москва въвежда на въоръжение хиперзвуковия летателен апарат Yu-71,а Китай хиперзвуковия WU-14,пише „Вашингтон Таймс“.


Русия и Китай поставят САЩ в тежка ситуация. Според „Вашингтон Таймс“, Русия възнамерява да използва хиперзвуковия военен проект като инструмент за натиск по време на преговорите със САЩ по контрол на въоръженията, тъй като системата съществено  ограничава и обезсмисля ефективността на американската ПРО.
 Москва в изпитва хиперзвуковия летателен апарат (Yu-71), който 10 пъти превишава скоростта на звука и е способен да носи ядрени бойни заряди, пише „Вашингтон Фрий Бекън“ с позоваване на доклад на военноанализаторския център „Джейнс информейшън груп“.
Изпитания са проведени през февруари 2015 г.Апаратът е способен да преодолее американската противоракетна отбрана, която е създавана за поразяване на атакуващи балистични цели, движещи се по разчетни траектории,а той  не се движи по разчетна траектория и скоростта на движение достига 11 200 км/час.
Yu-71 много прилича на неотдавна тествания китайски WU-14, отбелязва „Вашингтон Таймс“.
 Русия възнамерява през 2020-2025 г. да базира 24 хиперзвукови летателни апарата с ядрени бойни глави недалеч от селището Домбаровски. Към това време Москва ще разполага с нова междуконтинентална балистична ракета, способна да носи Ю-71.
   САЩ са единствената страна, използвала атомно оръжие против беззащитни японски градове – Хирошима и Нагасаки. Искат ли Щатите да влязат в атомна война с Русия до последния жител на Европа?
 Франция, Германия и Италия не искат разполагане на ядрено оръжие на своя територия, което да е насочено против Русия, пише испанското издание La Jornada.
Немското списание Der Spiegel пише, че мнозинството германци не желаят разполагането на ново американско ядрено оръжие в Европа. Нещо повече, те се изказват за изнасяне на американските атомни бомби от складовете в Бюхел в западната час на Германия.
Като оставим настрана европейските ръководители, които влязоха в капана на САЩ, в света има само двама души, способни да окажат съдействие за намаляване на напрежението между САЩ и Русия:  китайският лидер Си Цзинпин и индийският премиер Нарендра Моди.
 Дън Сяопин, заложи основата на съвременната военна политика на Китай: „Спокойно наблюдавайте и действайте. Защитете нашата позиция. Прикрийте мощта ни и изчакайте да настъпи нашето време. Придържайте се към сдържана позиция и никога не претендирайте открито за лидерство”.
 Пекин твърди, че ядрените сили на КНР са малобройни и несъпоставими с аналогичния потенциал на такива членове на „ядрената петорка“, като Съединените щати и Руската федерация. Обаче съдейки по всичко,военните анализатори оценяват,че в китайския ядрен арсенал  има около 1800 бойни заряда.
 Според повечето анализатори, китайското ръководство съзнателно се стреми да представи възможностите си за по-малки, отколкото са в действителност, избягвайки откритата конфронтация с когото и да било, за да си осигури оптимални условия за по-нататъшното развитие на страната,а и в  Азия все повече изпъква нарастващият икономически потенциал на Индия.
Военните разходи на Китай се увеличават с по-високи темпове, отколкото е икономическият ръст, което говори за тенденция към ускоряване темповете на модернизиране на въоръжените сили.
През 2003 беше взет на въоръжение първият мобилен ракетен комплекс с междуконтинентални балистични ракети „Дунфън-31А” с радиус на действие 12300 км.
„Дунфън-5”, с радиус на действие до 12000 км, са в ракетни бази в централните райони на Китай, и те могат да поразяват обекти по цялата територия на  САЩ.
 Китай има две практически самостоятелни групи предприятия – северна и южна, всяка от които включва заводи за производство на специални ядрени  материали, компоненти за ядрени боеприпаси и сглобяване на ЯБП.
В северната група влизат четири производствени центъра в Баотоу -Вътрешна Монголия, Кукунор провинция Цинхай, Ланчжоу и Юймън  в  провинция Гансу.
В южната група има три такива центъра: в Гуанюан, Ебян и Цзътун всички в провинция Съчуан.
Оценката на производствените мощности на китайските заводи говори,че тези предприятия биха могли да произведат над 40 тона оръжеен уран и около 10 тона оръжеен плутоний, достатъчно за изработването на около 3600 ЯБП -1600 уранови и 2000 плутониеви.

събота, 4 юли 2015 г.

Проблемите на България и ЕМФС с Гърция.


 За наша радост,не успяхме да влезем в евро зоната на здрача и не сме част от 16 те балами,които основно поемат гръцките харчове,като членове на Европейският механизъм за финансова стабилност.
 Размерът на финансовите проблеми на кредиторите е: към МВФ  9,1% от ресурсите му, 29,8% от 440-те милиарда евро на Европейския механизъм за финансова стабилност (ЕМФС) и 0,8% от капитала на ЕЦБ.
 Не че нашите не подаряват народни милиони и милиарди на Юнкер и за всякакви атлантически безумия и войни.
Доскоро, Европейската централна банка чрез посредници-банки даваше пари на Гърция,а сега се опитва да да спаси частните банки и да прехвърли неизплатимите дългове на европейските данъкоплатци,като дава парите на "спасителните програми за Гърция".
 Напрактика Европейската централна банка печата пари, и с тях през посредници банки изкупува дълга на Италия, Испания, Португалия, Кипър,Ирландия. Парите идват от ЕЦБ и фактически излиза, че основният кредитор и на Италия, Испания, Португалия, Кипър,Ирландия е същия като на Гърция, доколкото именно ЕЦБ дава парите и на спасителните програми за Гърция.
Обаче непослушна Гърция казва истината - този дълг е неизплатим, докато  Италия, Испания, Португалия, Кипър,Ирландия поддържат една икономическа измама, която плащаме всички ние.
  Проф. Стив Ханке потвърди, че родните власти отново са повдигнали въпроса за подготовката на страната за влизането й еврозоната,но той е категоричен, че това не бива да се случва.
„На България й трябва валутен борд и дисциплина", убеден е проф. Стив Ханке.
Той предупреди, че ако страната ни влезе в еврозоната, ще загуби всяка дисциплина. Ханке се опасява, че тогава страната ни ще започне да върви по посоката на Гърция, защото ще има доста фискални проблеми.
С решение на второто правителството на Борисов,бе създаден Координационен съвет за подготовка на страната ни за членство в еврозоната. Председателството му пое скандалният финансовият министър,който напусна 42 НС с довода,че колегите му били станали милионери.
 Сред основните функции на съвета ще бъде да бъде разработен проект на Национален план за въвеждане на еврото у нас и изготвяне на предложение до Министерския съвет за определяне на целева дата за приемане на еврото.
   България,заедно с другите източноевропейски държави е изложена на риск заради връзките си в търговията и финансите, с Гърция, като гръцки банки съставляват почти една трета от банковия пазар на България, посочва Блумбърг.
Възможността Гърция да напусне еврозоната след като затвори банките си и въведе капиталов контрол се отрази на валутите на източноевроепйските страни.
В следствие на гръцката криза, румънската лея поевтиня с 0.7% ,полската злота  поевтиня с 0.5%, а унгарския форинт – с 0.6%.
Четирите най-големи гръцки банки с дъщерни фирми в България и Румния са Рiraeus Bank, Eurobank Ergasias, National Bank of Greece и Alpha Bank .
Те държат 28% от пазара в България и 12% от румънския пазар, напомня "Блумбърг", позовавайки се на данни на централните банки.
 Има известно разминаване с данните  на БНБ към края на първото тримесечие,според което четирите банки, работещи у нас, държат 21.71% от активите.
  ЕЦБ била готова да отпусне помощ на България, както и да подпомогне други държави в региона, за да предотврати негативни последствия върху банковите им системи от гръцката криза, съобщава "Блумбърг", позовавайки се на информирани източници, пожелали анонимност.ЕЦБ ще даде достъп към операциите си по рефинансиране, предлагайки евро на банките срещу подходящо обезпечение, съобщават източниците.
България и банковата й система са във фокуса на мерките на Европейския съюз, който иска да предотврати разпространяване на гръцката криза в региона, твърдят запознати източници. Доходността по деноминирания в евро български държавен дълг с матуритет през 2024 г. се повиши с 25 базисни пункта тази седмица, до 2.61%, посочва агенцията.

САЩ подслушват чуждестранни ръководители и политици по целия свят.


четвъртък, 2 юли 2015 г.

САЩ подслушват чуждестранни ръководители и политици по целия свят.

САЩ подслушват чуждестранни ръководители и политици по целия свят.
Отглеждат ги от малки и помагат в издигането на висши длъжности на криминални хора,на скрити хомосексуалисти и други странни птици,които са успели да дискредитират и държат заааа,шлифера.
Специализиран американски трибунал разреши временно на Агенцията за национална сигурност (АНС) на САЩ да събира метаданни от телефонни разговори, предаде ДПА, като се позова на министерството на правосъдието.
Съдът за наблюдение на външното разузнаване одобри искането на правителството да удължи действието на програмата с 6 месеца.
 Дори и българските послушни телевизии днес пуснаха новината,за новия грандиозен скандал между САЩ и Германия,че в Германия е подслушвана,не само тяхната пионка Меркел,а и много други висши политици и държавни служители.
 В САЩ съществуват 17 дублиращи се разузнавания, които въпреки,че подслушват наред  постоянно са изненадвани от глобалните заплахи,но струват 68 млрд. долара годишно.
Имат юридически възможности да затварят устата на европейските и американските организации и граждани,да се изказват по теми, които са неприятни.
 Подслушват и събират огромно количество данни,проникват във видеоигри,събират информация за посещенията в различни порносайтове на даден обект, за да може в бъдеще да го изнудват. Използват  система за следене на бивши и настоящи любовници и  този акт на шпионското изкуство дори придобива собствено име-любовно разузнаване,както писа в-к Сега.
Най-пресният пример: пресен пример за провал е трета иракска война, което предизвика истинска истерия във Вашингтон.  "Ислямска държава",  се роди в резултат на американската окупация на Ирак,създаде своя държава, която нарече халифат и част от тяхната територия се намира в страна, където САЩ държаха свои войски в продължение на осем години и би трябвало да имат безброй източници на информация, която да им бъде подавана от армия агенти от всички видове. Но когато "Ислямска държава" започна своята офанзива в Северен Ирак, в ЦРУ и сие изпаднаха в потрес.
Разузнавателните служби в САЩ нямат контрол заради факта, че ислямистите почти не използват електроника,а използват куриери да предават своите съобщения, а не мобилни връзки и електронни съобщения.На всички е ясно ,че САЩ следят тотално мрежата,всички мобилни оператори и смартфоните,таблетите и компютрите,които ги интересуват.
 Много зле се отразяват редица агенции,началните сведения за анти-шпионските оръжия и уникални заглушаващи и блокиращи системи на Китай и Русия в космоса и не само там.
  Не е случайно,че армията на САЩ, губи всички войни в последните години,и не успява да подкрепи  глобалният расизъм на САЩ , като единствен субект  отричащ правото на „другите”  да се развиват независимо от тях.
 Дейността на 17 -те дублиращи се едно друго, военизирани, дълбоко засекретени ведомства, които правят едно и също, е безумие,въпреки,че целта на разузнаването е  да демонстрира "успешна" разузнавателна дейност, благодарение на което Белият дом да е една крачка пред другите по света.

Декларация за поверителност


„Бисквитката“ DART на DoubleClick се използва от Google в рекламите, показвани в уебсайтовете показващите реклами от AdSense или участващите в одобрени от Google рекламни мрежи.
Когато гледате дадена реклама или кликнете върху нея, възможно е в браузъра Ви, да бъде поставена „бисквитка“.
Събраните данни от тези „бисквитки“ се използват за подпомагане на по-доброто показване и управление на рекламите в сайта или сайтовете на издателя, както и в цялата мрежа.
Доставчиците – трети страни, включително Google, използват „бисквитки“, за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите в уебсайта.
Използването на „бисквитката“ DART позволява на Google и нейните партньори да показват реклами на потребителите въз основа на посещенията им на Вашите и/или на други сайтове в интернет.
Потребителите могат да откажат използването на „бисквитката“ DART, като посетят страницата за отказване на рекламирането.


=
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс.

Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение.
Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.

За контакти: yphalachev@gmail.comFollow by Email