вторник, 28 юли 2015 г.

СВЕТОВЕН ДЪЛГОВ ЧАСОВНИК

Публичният дълг- (държавен дълг ,национален дълг) са всички финансови задължения, поети от името и за сметка на държавата при спазване изискванията на законодателството на страната за поемане на държавни финансови задължения или гаранции.
Публичният дълг е общият дълг на публичния сектор включително централното държавно управление и регионалните правителства (автономни агенции, общини, местни власти и др.)
Критерий за измеримост на размера на държавния дълг е процентното му съотношение към размера на БВП на страната.
 Например през 2005 г. държавният дълг на Германия е 68% от БВП, на Франция - 66%, на САЩ - 53%, на Великобритания - 43%, на Норвегия - 36%, на Австралия - 12%, на Казахстан - 10%, а на Хонгконг - 2%. През 2010 г. тези стойности вече са за Франция - 75% от БВП, за Германия - 83%, за Португалия - 97%, за Италия - 118%, за Гърция - 153%. Най-голямо безпокойство в световен мащаб буди стремителното нарастване на държавния дълг на САЩ и в абсолютно изражение, тъй като през месец юли 2011 г. той надхвърля на 100% БВП на Щатите, което води на фона на неотшумялата световна финансова криза от 2008 година до дългова криза в САЩ.

WORLD DEBT CLOCKS

Външният дълг на дадена страна е сумата от дълговете на всички местни лица към кредитори извън страната.
Длъжници могат да бъдат държавата, регистрирани в страната предприятия и жители на страната, а кредитори - чужди държави, банки и други предприятия или частни лица от други страни, както и международни финансови институции, като Международния валутен фонд и Световната банка.


Списък на страните по валов външен дълг, като сума на държавния и частния дълг спрямо нерезиденти в чуждестранна валута, стоки и услуги по Справочника на ЦРУ.


1 Съединени Американски Щати 18 ноември 2011 50000 100 %
- Европа ,30 юни 2010 27886 87%
2 Великобритания ,30 юни 2009 147060 88%
3 Германия , 30 юни 2010 63493 75%
4 Франция ,30 юни 2010 74410 95%
5 Нидерландия ,31 декември 2009 226503 69%
6 Япония , 30 септември 2010 19300 57 %
7 Испания , 30 юни 2009 52588 97%
8 Италия , 31 декември 2008 39234 131%
9 Ирландия , 30 септември 2010 482 340 115%
11 Люксембург ,31 март 2014 3 696 467 3443 %
12 Белгия ,31 декември 2008 126188 108%
13 Швейцария, 30 юни 2009 182899 271 %
14 Австралия , 31 декември 2009 42057 92 %
15 Канада , 30 юни 2009 24749 62 %
16 Австрия , 81%
17 Швеция ,30 юни 2009 72594 39%
18 Хонконг ,30 септември 2009 92725 311 %
19 Дания, 30 юни 2009 110216 47%
20 Гърция , 30 юни 2015 47636 174%
21 Норвегия , 30 юни 2009 113174 143 %

Декларация за поверителност


„Бисквитката“ DART на DoubleClick се използва от Google в рекламите, показвани в уебсайтовете показващите реклами от AdSense или участващите в одобрени от Google рекламни мрежи.
Когато гледате дадена реклама или кликнете върху нея, възможно е в браузъра Ви, да бъде поставена „бисквитка“.
Събраните данни от тези „бисквитки“ се използват за подпомагане на по-доброто показване и управление на рекламите в сайта или сайтовете на издателя, както и в цялата мрежа.
Доставчиците – трети страни, включително Google, използват „бисквитки“, за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите в уебсайта.
Използването на „бисквитката“ DART позволява на Google и нейните партньори да показват реклами на потребителите въз основа на посещенията им на Вашите и/или на други сайтове в интернет.
Потребителите могат да откажат използването на „бисквитката“ DART, като посетят страницата за отказване на рекламирането.


=
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс.

За контакти: yphalachev@gmail.com


Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение.
Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.

Follow by Email

П.А.*-политически анекдот.
Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение. Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.