неделя, 26 март 2017 г.

Арийската връзка-Тракия,Мизия,Персия и България?


Историческите извори,древната архитектура,най-старата писменост и календар,най-старото злато и цивилизация,артефактите от древността  и последните археологични открития, доказаха ,че българите са един от най-древните народи на земята.
 Притежавали са богати познания в областта на астрономията, строителството, земеделието, имали са своя писменост. Българският календар е най-ранният индикатор за наличие на обособена българска народност. Неговото начало е 5505 г. пр. Христа, което съвпада с времето на екокатастрофата,(Потопа),с навлизане солена вода в сладководното, дотогава Черно море, датиран независимото с два различни метода от Rayan & Pitmann (Wilford 1996) и Shopov et al., (Институт по океанология - БАН, гр.Варна, 1996), и обитаван от индо-европейците,
траките,предците на българите.
 Дълго преди разцвета на Гърция и Рим,дори много по-рано от възникването на първите градове в Месопотaмия и Египет,в долното течение на Дунава и Предбалкана е живял народ, изпреварил своето време в търговията,изкуството и техниката.
В периода на своя разцвет цивилизацията „Стара Европа“ е била едно от най-развитите места на Света.
 През 1972 г. край Варна е открит Варненският некропол и неговото халколитно съкровище. Също така и комплексът в Дуранкулак, който е основно неолитно селище със своите 1 200 гроба, които съдържат най-голямото праисторическо съкровище в Югоизточна Европа доказва,че обитателите на Северозападното Черноморие са били високо развит народ, чиито традиции са навлезли в културното наследство на тракийската етнокултурна общност и по-късните египетска,древно гръцки цивилизации,най-старата от които ок. 2700–1120 пр. Хр. е Микенската цивилизация.

Разселване от района на Черно море и Мизия,Тракия след екологическата катастрофа.
Дъглас Бейли от Университета в Сан Франциско пише следното:
“Способността да създават,използват и разбират символичните предмети като статуетки, определя хората като такива.Тази способност обединява нас съвременните хора със хората от неолита и художниците от палеолита“.
Свидетелство за това са експонатите златни, медни и керамични образци, като гривни, статуетки и съдове, които по думите на Мишел Луи Сефериад, антрополог от Националния център за научни изследвания във Франция, са обгърнати с древни мистерии, култове и митове.
 Хипотезата на проф. Петко Димитров от 1982 г. и на американските учени Ryan and Pitman 1997 за възникването на Черно море гласи,че то е представлявало безотточно сладководно езеро.
 От Средиземно море през Дарданелите, Мраморно море и Босфора, след геологична катастрофа,нахлува солена вода,и унищожава сладководните животински видове и покрива плодородните до тогава равнини,които в настоящия момент са шелфа на Черно море.
Възниква  сероводородното заразяване и затова са наричали Черно море „море на смъртта” в шумерския епос за Гилгамеш.  Преди 130 г. Джордж Смит, уредник в Британския музей в Лондон  разчита плочките от Ниневия и те са друго независимо доказателство за катастрофалните събития.
Хората, които са живели на самия бряг, започват да се изместват към вътрешността, да мигрират.  Основните потоци на миграция са на изток и  юг към Азия,Месопотамия и Египет, други  към Европа, сочат археологическите находища.
 Част от тях,по-точно техните потомци се връщат по  брегове на Черно море в различни векове от различни посоки-Мала Азия,от Далечния и Среден изток.
Навсякъде, където са спирали,по време на хилядолетията,те са създавали държави с еднакво име,повече от 12 на брой, със свое специфично устройство, с добре подредена административна и военна структура, и със съответните титли.

Връщане на българите към родната Тракия,Мизия и Черно море по руска версия.
Безспорна е историческата етническа,генетична,културна,етнографска свързаност между съвременна България и българите с цивилизацията „Стара Европа“,древните Балх,Балхара,Болгар, Булгхар, Бактра,Бактрия,Балхарис,Стара България,Черна,Бяла България,Волжска България,Северна и Южна Осетия,Чувашия,Татарстан и Кабардино-Балкария и Кавказ.
  По време на хилядолетното присъствие на българите в Азия съвсем естествено  етногенеза протича съвместно и паралелно с тази на арийските,скитските и алано-сарматските племена,естествено на хуните,хазарите и до известна степен с народите от златната орда.  Всичко това се вижда и от съвременните генетични изследвания на българи,осетинци,
чуваши,"татари",румънци и други съседи.

Антропологически материал, открит в земите на древна Персия,показва, че това са били европеиди, хора от иранския антропологически тип.
 В Иран все още съществуват етнически групи, произлизащи от голямото арийско семейство,подобни на днешните жители на България.
Част от българите,които не са се преселили на запад от Далечния изток, Средна Азия, остават завинаги там.

 Любопитно научно откритие направиха в университета в Копенхаген, къде за пръв път се появил човек със сини очи.Учените определиха и географското местоположение и приблизително времето,къде и кога за пръв път се  появили синеоките хора по света.
  И тук е изненадата-оказа се,че става въпрос за същата цивилизация преди 8-10000 години в района на Черно море. Резултатите от откритието са публикувани в списание Journal of Human Genetics.
  Според д-р Ханс Ейберг – ръководител на екипа от Копенхаген, преди този момент всеки човек на планетата е бил с очи, чиито цвят е бил разновидност на кафявото.
До тогава Карлес Лалуеза-Фокс,учен от Института по Еволюционна Биология в Барселона, твърди, че най-старите останки на човек със сини очи датират от преди 7000 години от Африка. Оказва се че африканеца просто може да е  потомък на някои от хората напуснали Черноморието след геологично-екологичната катастрофа.
  Не споделям теорията за чисто синеоките арийци,а и няма изрични генетични,исторически и археологически доказателства и артефакти. "Арийска раса" е термин, най-често свързван в западната култура с националистически и расистски движения и с идеологията на Германската националсоциалистическа партия.  Една от причините исторически той да се използва с расистски смисъл е значението на "благороден", "знатен", което думата има в някои езици.


Основните арийски народи са хората от цивилизацията „Стара Европа“ и произлезлите от нея, българи,келти, германи, траки,иранци,ливанци,
палестинци,индоиранци или поне преобладаваща част от тях; а по късно очевидно  чудесата на естествения подбор и суровия климат са довели до такова сериозно количество синеоки в Северна Европа.
Арийци са всички ирански народи ,а при тях се срещат много антропологични типове .Но по скоро източносредиземноморския  е  преобладаващ-общо взето като днешните българи е изглеждал средният ариец.Синеоките не са били преобладаващо мнозинство.
Интересен факт в случая е, че според генетиците хората със сини очи от различни народности като холандци,датчани,палестинци, йорданци, турци и всякакви други притежават общи генетични корени в региона на Черно море.
  Терминът арийци се използва до,голяма степен за да се прави разлика от семитите и  да обозначи подгрупа на европеидната раса.Прародината на древните арийци се  намира в Европа, в черноморския район. Свещеното животно на арийците- конят е опитомен в Източна Европа през четвърто хилядолетие преди Христа. Арийската дума за кон – ашва е  тракийската е есва, чието значение е бърз. Ашва е свързана с  бързам, тичам. Отново в Източна Европа се появяват и първите могилни погребения, поне хиляда и двеста години преди същият обичай издигане на могили над царски гроб да се появи в Индия.
Изключиелно   важни са данните от генетичните изследвания на Скул, Шарда и Сонина показващи, че индийската аристокрация е генетично по-близка до източноевропейците отколкото до съседите си индийци от другите касти. Касае се за генетичният маркер Р1 а1.Той е типичен за създателите на курганската култура (принадлежаща на създателите на могилните погребения), които са и древните арийци. Освен, че арийският ген Р1 а 1 се среща най-вече сред източноевропейците трябва да се добави, че най-старият му вариант е от Балканите, т.е. Древна Тракия.Персийски бойци

В иранските стари книги и учебници,
пише,че  българите имат индо-арийски произход и са част от древната арийска цивилизация. Пише също, че древните българи се завръщат в древната си родина на  р.Дунав.  
 По времето на българските походи на Аспарух и Кубер,към Плиска, Преслав,Тракия и на запад и много византийски историци пишат, че българите са използвали като аргумент за своите завоевателни походи това, че се връщат в земята на дедите си.
 Херодот пише, че мидийците играят огромна роля в оформянето на персийската култура. Заратустра е мидиец,а за мидийците  Плиний пише, че са предци на сарматите. Същите тези сармати са причислени към тракийското племе гети от Прокопий Цезарийски.

Не случайно,възпитаният в тракийски Константинопол Аспарух и неговите наследници многократно се намесват в династичните борби срещу африканското, гръцко племе овладяло властта в Източната Римска империя.
 Едва в  началото на VII век гърците се домогват до престола в Константинопол,и най-нагло гръцкия език бива провъзгласен за официален в Източната Римска Империя и цяла Тракия се гледа като на гръцка собственост.


Византион е изконно тракийско селище. Названието идва от името на основателя Byzas,древен вариант на българското Бузан.
До началото на ІV-ти век Византион е малък град. Тракиецът Константин Велики обаче осъзнава стратегическото му значение и го прави столица на Римската Империя. По това време гърците не играят никаква роля в събитията.
От превръщането на Византиум в столица на Римската Империя, до началото на VІІ-ми век, там са властвали петнадесет тракийски императора,няколко арменски и еденици от други националности.
От 330 г. до 610 г.  траки,мизи,пелази,илири,македонци  са тези, които защитават Византиум. В първите три века Византийската империя е управлявана  от траки и е Тракийска империя. Нашите деди,траките са изконните наследници на Източната Римска Империя.Града не е само тракийски, но траките имат най-големите заслуги за неговото устройване и укрепване.
Тракийските императори правят много неща- Константин Велики финансира построяването на Плиска, Преслав и Силистра.
Юстиниан Велики създава Юстиниана Прима- седалището на независимата църква за траките. Отново Юстиниан укрепва Сердика (сегашна София), Филипопол (Пловдив), Берое (Стара Загора) и др.

  Иранците смятат нас, българите  за строители на Персийската империя.
 През 1971-ва година по време на честванията на 2500-годишнината от създаването на Персийската империя, участва българска делегация,защото иранците смятат, че българите са участвали в създаването на Персийската империя. В тази делегация, български историци, са посочили на някои от фризовете в Персеполис фигури, които са на български воини.
 Тогава,това въобще не се прие добре,защото в момента е натрапена тюркската теория за произход.

ТРАКИЙСКИ ШЛЕМ


Там за първи път се употребява титлата „цар”, под формата „шар” в един надпис на кутите, където самият владетел се титулува: „Аз, могъщият шар на кутите, владетел на четирите четвъртини на света”. Тези глинени таблички са намерени от проф. Хил Предчт от Университета в Пенсилвания и в 1910 г. са публикувани в цяла книга и съдържат най-древната версия на библейската история за потопа, която е с около 700 години по стара от шумерската версия. Той твърди, че всички останали версии са преписани от този оригинал. Кой да го чуе?

Най-старото присъствие на българи в Иран, отбелязано с писмени източници датира от 2478г. пр. Хр.,казва доц. Явор Шопов - директор на Института по древни цивилизации.
Има ирански археологически находки и писмени сведения, че "кути-гурите"  всъщност завладяват Шумер и Акад в 2478 г. преди н.е. и основават  голяма Българска империя.Стела от Свещари с изображение на седмолъчна звезда – шамаш – символ на бога на слънцето във Вавилонската и Асирийската митология.

Изображения на български войни, които са на фризовете на гробниците на шест Ахеменидски императори, между които Ксеркс и Артаксеркс. Налична  е следната сцена: една подвижна платформа, на която се намира императорът на Персийската империя и тази платформа се носи от 28 войници от 28 различни народа.

Тракийски бойци

Самите скулптури са така направени, че да може да се познае по облеклото, униформата и по чертите на лицето на всеки един от тези войници кой към кой народ принадлежи.

Тракийски шлем
 Първият войник на първия ред носи една българска шапка с много характерна форма. Тя е описана от персийския историк Закария Казвини през 13 век като българска шапка. Даже в един негов трактат има една риба, която той нарича риба с формата на българска шапка.
 Над 1000 са персийските думи, запазени в българския език, от древни времена,каза в интервю за Агенция „Фокус” доц. Явор Шопов - директор на Института по древни цивилизации, по повод резултатите от първата експедиция за търсене на следи от присъствие на древните българи в Иран.

В историческите среди има консенсус, че древните българи са живели в Бактрия през 7 до 5-4 век пр.н.е.
Носиите от Памир, както и много от песните на онзи регион от света, са с много големи прилики с нашите. Както у нас, така и там, в далечната ни прародина се използват неравноделни музикални тактове, а поразително много от песните им са всъщност с мелодии почти аналогични с нашите, но със отдавна променен текст.
 Археологическите открития в Средна Азия от 2010-2011 година, в планините на Северен Афганистан, на повече от 6 500 км от България, копие на Мадарския конник, наречено с подобно име "Мадр" и последните научни теории, отнасящи се за произхода и разселението на предците на българите – траките-арийските племена, на които голяма част от Европа, Азия и Индия дължат своите цивилизации и народи.

Фригийски конник

Народа „кутигури” - строителите на Шумерската цивилизация, свидетели на раждането на Египет и Халдея, които са създали в последствие най-старата търговска империя в Маргианската долина по пътя на коприната в Иран и са имали своя писменост сто години преди китайците.
 Много вече е писано за държавите на българите в Азия, за завръщането им на запад в Кавказ от далечните планини Памир и Хиндукуш и за  древното им и прочуто царство, което индийците и арабите са наричали Балх и Балхара, арменците - Булх, а персите и таджиките - Булгар.

Преселението на Вундовите българи в Армения става в 186 или 187г. сл. Хр по време на царуването на Валаршак и сина му Аршак (в действителност и двамата са партяни от Аршакидската династия), което ще рече през IІ век пр.Хр.

Не е тайна за никого,че по-малкият брат на кан Кубрат Шам-Бат (593-653г.) създава Черна България ( Дулоба - страната на Дуло) между 677г. и 690г. със едноименна столица, селище, на което  по-късно е наречено Киев, столицата на древноруската държава.

Българите се връщат на Балканският полуостров през новата ера и особено ІV-VIII в., като пренасят хилядолетните си културни и държавнически традиции и при пристигането в древната си прародина ги вливат обратно в корените на местната развивала се хиляди годино разделно тракийска култура.
Кавказките българи след като преминават река Волга,водят битки с роднините си аланите, а после и готите.


Още в 378-380 г. кавказките българи се  установяват първите си поселища в римската провинция Мизия, днешна Северна България.
За това свидетелства съвсем ясно картата на св. Евсевий Йероним, съставена около 380 г., върху която при обозначаване на римската провинция Мизия, днешна Северна България стои надписа "Mesia hec & Vulgaria", ("Мизия, тук и България").

Картата на св. Евсевий Йероним, съставена около 380г.,
 
 Първата българска държава  има много сходни традиции в строенето на сгради, архитектурата, декорирането на сградите с персийските и с българските столици и градове в Азия. Археолозите  смятаха това  за персийско влияние,а сега след новите данни от Иран, може да се каже, че това са традиции с общи корени.

ФАНАГОРИЯ
Планът на Плиска с мощните си укрепления на трите концентрични правоъгълника, вписани един в друг - каменната цитадела, ограждаща дворцовия център, 10-метровите стени, дебели цели 2,5 метра на укреплението на Вътрешния град и 12-метровия вал, насипан веднага след дълбокия още 12 метра ров пред него на Външния град с обща височина на двете препятствия от 24 метра, ограждащ огромно предградие от 25 квадратни километра,наподобява по устройство и по грандиозните си размери плана на древния Балх- "майката на градовете". По единодушното мнение на археолозите Плиска е бил през IX–X в. най-големият град не само на Балканите, но и в цяла Европа.Останките от средновековния град заемат площ около 23 km². В сърцевината му е бил вътрешният град, а в центъра – ханското селище, в което е имало малък дворец с мощни отбранителни стени, наречен Цитаделата, голям дворец и базилика, строена с каменни блокове.
 Дворецът е имал собствен водопровод, запазен и до днес.
Третата част на Плиска е Цитаделата. В нея се намирало основното жилище на хана и неговото семейство. Тя е оградена с допълнителна крепостна стена. Близо до двореца на Омуртаг е било култовото средище на българската столица.
Юстиниан Велики споделя следното за траките: “ Tова е важно и всекимо известно, че ако някой спомене иметоTракия, веднага щом думите излетят от устните му, слушащия осъзнава благородните качества на този народ – невероятна мъжественост и страховита войнственост, изпитани по всякакав начин на бойните полета. Teзи качества са типични само за тях, те ги  имат по рождени в кръвта си".


 Народът от  цивилизацията „Стара Европа“ или "Култура Варна" живял по бреговете на Черно море,напуснал родината си след екологичната катастрофа,или Библейския Потоп и част от него,върнал се след завоевания и загуби,след спечелени и загубени войни,създавайки български държави и градове и носейки,цивилизацията,бита и културата си в Европа,Азия,стигнал до Китай, Централна Азия,Индия,Месопотамия,
Египет около Нил, и в дива тогава Европа, живее и сега по същите места.

27 март 7525 година, по Българския календар.

Декларация за поверителност


„Бисквитката“ DART на DoubleClick се използва от Google в рекламите, показвани в уебсайтовете показващите реклами от AdSense или участващите в одобрени от Google рекламни мрежи.
Когато гледате дадена реклама или кликнете върху нея, възможно е в браузъра Ви, да бъде поставена „бисквитка“.
Събраните данни от тези „бисквитки“ се използват за подпомагане на по-доброто показване и управление на рекламите в сайта или сайтовете на издателя, както и в цялата мрежа.
Доставчиците – трети страни, включително Google, използват „бисквитки“, за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите в уебсайта.
Използването на „бисквитката“ DART позволява на Google и нейните партньори да показват реклами на потребителите въз основа на посещенията им на Вашите и/или на други сайтове в интернет.
Потребителите могат да откажат използването на „бисквитката“ DART, като посетят страницата за отказване на рекламирането.


=
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс.

Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение.
Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.

За контакти: yphalachev@gmail.comFollow by Email