сряда, 26 април 2017 г.

Славяни и тюрки са лингвистични групи,арийците са етническа група,а семитите трудно мога да определя.

  Получих доста въпроси по отношение,етническия състав,лингвистичните особености и др.сведения за тюрки,славяни,арийци и семити,предизвикани от някои мои публикации и поради невъзможност да отговоря лично на всички ще се опитам да представя тук моето виждане.
 Приемам до голяма степен,че славяни и тюрки са лингвистични групи,арийците  са етническа група,а семитите не подлежат на реална категоризация и са странно съчинен религиозно,шовинистично,лингвистичен феномен.
 Бих квалифицирал славяни и тюрки,като лингвистични групи,формулирани доста свободно не само със строго научни методи в исторически план, но в по-голяма или по-малка степен с национални,политически и имперски цели.
 Арийците  си позволявам да квалифицирам до голяма степен като етническа група в бялата раса,а семитите,като формулирана отделено група по опасни "различни" интереси.


Езикови групи по официалната наука.

 Да разгледаме славяните.Славянската идея е създадена от хърватската интелигенция,в 16 век.
 Панславянски идеи за първи път са изложени от хърватския мисионер Юрай Крижанич (1618-1683). Първо я кръщават "Илирийска идея", а след това налагат думата "Славянска".
 За пръв път думата славяни  в смисъла на етнос, влиза в  политическа употреба в 16 век, дотогава съществува „sclavi" -във византийските извори, както са наричали враговете си от север и не-изповядващите официалната християнска вяра - арианите.

Антропологическа възстановка-скит.
Според   Марин Дринов и д-р Ганчо Ценов, славяните са всъщност траки. На подобно мнение е и изследователя Йордан Табов. Интересено е, че антропологическите черти на т. нар. “славяни” и траките са идентични. Изследователите са на мнение, че след покоряването им от Рим, траките започват да бъдат наричани и “склави”.Другата част от тракийските племена извън властта на Римската империя нахлуват  на Балканския полуостров, вече злобно са  назовавани “склави”  и “нечестивци” от църковниците-хронисти.
Хърватина Винко Прибоевич  с издаденото от него през 1532 г. във Венеция „Слово за произхода на увенчаните със слава славяни”, търси идеологическа формула, за да оглави общ фронт от народите загубили независимост при падането на България и Сърбия под османска власт. Ренесансовата илирийска идея  е изпълнена с национално-освободително съдържание -  подготвя се война на Австроунгария срещу Османската империя.
Тогава "илирийци" започват да наричат всички народи, населявали в античността земите на траките.

  Идеята определям,като положителна-трябвало да стане платформа на всички участващи в плана за освобождението на балканските християни или „южни славяни”.
  Малко по-късно,обаче  се използва за обезличаване на балканските народи, които трябва да влязат в сферата на Австроунгарската империя.

Седемте тракийски племена, които възстановяват с връщащите се българи и алани на Аспарух  Българската държава в Мизия се преименуват,забележете -около 1000 години по-късно в "Седемте славянски племена".Но материални следи няма,освен жалките опити,да се представят еденични тракийски артефакти за "славянски",но и на това е сложен край.

Скилур-цар на скитите.
Венетите стават западен клон на славянството. На славяните се присвояват и преименуват за божества стари богове от тракийския пантеон.
   Но не са успели да им съчинят гробищни паметници и каквито и да било други артефакти. Следи от тях няма. Няма! Има само тракийски.
 Още по-късно, по политически причини идеята се прегръща и в Руската империя.Преди 17-18 в.,до Петър І и Екатерина ІІ ,никой руснак няма понятие, че е славянин,а се приемали за роднини на варяги,викинги,финладски и други северни племена.

За  Уикипедия славяните представляват етно-лингвистична група, от три племенни групи славяни – западна, наречена венеди, източна – анти и южна – славини и обитавала Източна Европа до VІІ–Х в. от н.е. и говорела общ праславянски език, от който постепенно се обособяват съвременните славянски езици.Няма никакви археологични и писмени факти за тези твърдения на древни,независими летописци.

  По мое лично мнение славяните могат да се определят единствено,като лингвистична група от  индоевропейските езици,като обединяващото звено е Българската писменост.
 "Славяните" са лингвистична група в арийското море,формирана исторически през 9-10 век на основата на българския език и глаголицата разпространени от светите Седмочисленици, братята Кирил и Методий, техните 5 най-известни ученици: Климент, Наум, Горазд, Сава и Ангеларий и неканонизирания Константин Преславски,пряк ученик на Методий.
  "Славяните" приемат писмеността,а някои от тях и българският език.

Преславската школа.
В голяма степен повлиява Православната литература на българския език,особено по времето на Симеон I Велики*,с произведенията на Климент Охридски,
Константин Преславски, Йоан Екзарх, Черноризец Храбър, Черноризец Докс, презвитер Григорий и др.

 Другите народи знаят истината и не могат да я понесат.Част от тях се отказаха от писмеността си и преминаха на латиница,за да забравят тези факти и да ги изтрият за поколенията.
 И руснаци и украинци и белоруси продължават да говорят езици,които са изключително близки,до църковния православен език,който както и да се изопачава историята си е тогавашния български език,на който са писани книгите във Велики Преслав.
Доказателствата лежат и в Ермитажа и във всички по-големи музеи и във всяка руска православна църква.
 988 г. Киевската държава приема християнството в православния му вариант, с посредничеството на България, от която възприема и българския език и кирилската писменост. Първият духовен глава на Руската църква и първите руски епископи са българи по народност.
Началната руска летопис,на български: Повѣсть времяньныхъ лѣтъ, на руски: Повесть временных лет, на украински: Повість врем'яних літ е хроника на Киевска Рус от около 850 до 1110, съставена от монаха летописец Нестор първоначално в Киев около 1113.
Тя е запазена в няколко варианта, написани на български език в неговата руска редакция.Сред източниците, използвани от Нестор, са по-стари, изгубени днес,български летописи, византийските хроники на Йоан Малала и Георгий Хамартол, фолклорни легенди и викингски саги,религиозни текстове, договори, устни разкази на военачалници и други.
Нестор работи в двора на скандинавецът княз Святополк II и споделя неговите проскандинавски политически симпатии.
 Началната част е изпълнена с любопитни случки, като пристигането на тримата варяжки братя в Новгород, основаването на Киев по тяхната си версия, убийството на Асколд и Дир, смъртта на Олег, ухапан от змия, скрила се в черепа на мъртвия му кон, или отмъщението на българската княгиня Олга,(най-голямата грешка на Симеон Велики) над древляните, убили нейния съпруг Игор I. Интересен е разказът за дейността на Кирил и Методий сред киевчани, както и описанието на премахването на култа  на езичниците в Киев от княз  Владимир.
Волжска българка.

Няма роден или чужд извор, който да говори за покръстването на два народа - “славянски” и български, а се говори само за българи и и по-малко за алани.Няма византийски извор, в който при преговори да се сключва договор със “славяно-българска” държава.
Руското издание на „Царството на славяните” излиза в Петербург през 1722 г. по повеление на Петър І.
( 988 г. Киевската държава приема християнството в православния му вариант, с посредничеството на България, от която възприема и старобългарския език и кирилската писменост. Първият духовен глава на Руската църква и първите руски епископи са българи по народност.)
 То не е превод на пълния италиански текст, а съкратена „адаптация” от сърбина граф Сава Владиславович,дипломат и най-близък съветник на Петър I в балканската му политика.
Паисий Хилендарски се запознава с екземпляр от руското “адаптирано” издание в библиотеката на сръбската архиепископия в Сремски Карловци при краткия си престой там през 1761 г. и широко се ползва от него като сигурен източник.
 Дали  „История славянобългарска”.е заглавието на оригинала,няма сигурни доказателства. Францисканския монах Блазиус Клайнер, издава година по-рано от Паисий  своята „История на България”.


Първото печатно издание на историята на Христаки Павлович  преработена и допълнена  Паисиевата история   през 1844 г. е озаглавено История Болгарская.

Малко факти:историкът от 6 век, Марцелин говори за нападението на склавините и антите срещу Източната римска империя през 495 и 517 г. и ги нарича гети,а той е почти съвременник на събитията.
Охридската школа.

Теофилакт Симоката (История VІІ, 2,5) историк от началото на VІІ век твърди, че гети е най-древното име на склавините. Страбон:"Владенията на гетите се простират далеч на запад до Германия".
 Този огромен тракийски народ е населявал дори и черноморските степи.Склавините са обитавали земи от Карпатите до Хемус и от изворите на Висла до река Дон.
Това са древни тракийски земи.Земите описани като гетски от Страбон съвпадат със земите на склавините описани от Йордан.И все пак най-голямото доказателство е липсата на артефакти по нашите земи от каквитито и да било други големи и многочислени племена  освен тракийските.

                                                                                                @@@


 Тюрките са със спорен произход и етнически състав, повече отколкото  Славяните.
Името тюрки се появява за първи път 542 г. в китайски хроники,а  византийските историци Менандр и Феофан,пишат за тюркския водач Силзибул в 568 и посланици при Юстин II.
Според антропологическия тип древните тюрки са били монголоидна раса, както е видно от древните скулптури и пещерните рисунки с изображения  достигнали до наши дни, както и писмените записи на съвремениците- историци. За потвърждаване на изначалният расов тип от жълтата раса на древните тюрки също може да служат лингвистичните и исторически данни. От гледна точка на лингвистиката и езикознанието, което в рамките на тюркските езици  показва неоспорима връзка с езикови клонове на които принадлежат на хората от монголоидната раса.

Антропологическа възстановка-Тюрк.
Турците са огузите (тюрк огуз),номадско племе в южноплеменна общност в Западнотюркския хаганат.
 Огузите са прогонени на запад от района на Джети-Су от уйгурите.
Огузката група езици е от семейството на тюркските езици.  След разпадането на Огуз Ябгу през 11-ти век една част от огузите влизат в Персия, приемат исляма и полагат началото на Селджукската държава. Осман I, оновател на Османската империя, е наследствен лидер на племето кайъ, известно и като кайтаг, също принадлежащ към огузките родове.Кайъ използват за свой племенен знак такъв, много сходен с ипсилона с две хасти на древните българи: IVI ~ IYI. Знакът може да се види изобразен на меча на Осман I в музея „Топкапъ“ в Истанбул.
Ако в далечните векове тюрките покриват до голяма степен понятието лингвистична група,то в нови времена  великотурските шовинисти се опитват да ги представят като ислямско-етно-лингвистична турска група.
 Сега така наречените тюркски народи,имат видими физически черти, вариращи от бялата до жълтата раса, до северни монголоиди,което дори навежда на мисълта,че не може да се говори за тюрки в турския смисъл.
Турците от западната част на Турция,особено в европеиската част са очевидно потомци на траки и арийци  и имат много европейски черти, включително сини очи и русолява или червеникава коса, други са с определено наследници на хората от живяли по черноморието.
Съгласно Уикипедия тюркските народи са принадлежащи към тюркското езиково семейство, и които имат в различни степени, определени общи културни и исторически черти. За терминът „тюркски“ се смята, че представя широко езиково охарактеризиране, а не задължително етническо такова. Тюркските езици са подразделение на алтайското езиково семейство.

Някои историци се затрудняват дали да разглеждат „тюркски“ като езикова категоризация или като етническа такава. Това не е чудно, тъй като тюркските народи често се различават сериозно един от друг. По тази причина  расова класификация е трудна в случая с тюрките.
Според автозомно генетично изследване от 2015 г. адресирано към генетичния произход на тюрките е потвърдено, че повечето от тюркоезичните народи генетично  са идентични по произход (IBD) с населението от днешен Южен Сибир и Монголия,(жълтата раса).** Неоосманизмът съчетан с пантюркизъм и вътрешната ни драма с демографската катастрофа са най-голямата опасност за съществуването на разделена България.
 Пантюркизмът на Анкара е геополитическо движение, което изповядва идеологията, че страните населени c тюркски народи, следва  да се консолидират и обединят на основата на етническата, културната и езиковата им близост под хегемонията на Турция.
 Неоосманизъм е новата външна политика на Турция,която се базира на книгата „Стратегическа дълбочина” на настоящия външен министър на страната Ахмед Давутоглу.
Неоосманизмът намира израз в амбициозни геополитически планове, при това не само в ислямския свят. Управляващите неоосманисти не пропускат да подчертаят, че Османската империя е имала граници до Виена. Неоосманизмът е непревъзмогната от ислямистите в Турция имперска носталгия на една 90 милионна нация,безкрайно опасна за България.
България няма ясна и надеждна доктрина за националната сигурност.
 Главното мюфтийство е непризнат официално проводник на великотурския неоосманизъм и има претенции за 4 млн. декара земя и имоти, директно под влиянието на Анкара.

Тюркски националисти твърдят, че експанзията на пратюркските народи през Евразия е включвала скити (ишкуз), хунну, хуни, сармати, хазари, печенеги, алани, кимери, масагети и други степни народи. При все, че някои от тези народи биха могли да имат пратюркски или тюркски племена в състава си,повечето от тях са квалифицирани от съвременната генетика, като нетюркски. Малка част от хазарите са били монголоиди,за печенегите генетично доказаха,че са арийци,а кимерите, аланите, масагетите, сарматите и скитите са си арийци.
 За ужас на великотюркските шовинисти старите автори Плиний Стари,Омир,Херодот и др. ги опровергават.***


                                                                     @@@

Арийците са етническа група от народи с близък произход и множество общи гени,произлязъл от предците ни живели по нашите земи и заели големи площи от Азия,включително Иран и Европа  след принудителното напускане на Черноморието, предизвикано от геологично-екологичната катастрофа.

 Първите високо цивилизовани хора-арийците са родени по нашите български земи на брега на Черно море,а не произхождат от Иран или Анатолия.
Основните арийски народи са хората от цивилизацията „Стара Европа“ и произлезлите от нея, българи,келти, германи, траки,иранци,ливанци,
палестинци,индоиранци или  поне преобладаваща част от тях.
Арийци са повечето "ирански народи" ,а при тях се срещат много антропологични типове,но по скоро източно-средиземноморския  е  преобладаващ.Синеоките не са били преобладаващо мнозинство.

Арийци,като термин се цвързва с "Арийска раса" на националистически и расистски движения и се приема негативно и със страх за коментари.Една от причините исторически той да се използва с расистски смисъл е значението на "благороден", "знатен", което думата има в някои езици. Уикипедия се опитва да ни убеди,че арийците произлизат от Иран,в по-общ смисъл от древен народ, обитавал днешна Индия и Иран, според Хитлер това са германците, а според някои съветски и руски учени това са славяните.

До скоро за арийците се натрапваше мнението,че те се обособяват от останалите протоиндоевропейци в края на III хилядолетие пр.н.е. и се свързваха с комплекса на Андроновската култура,основно от руските и съветски историци.
 Карлес Лалуеза-Фокс,учен от Института по Еволюционна Биология в Барселона, твърдеше, че най-старите останки на човек със сини очи,(ариец),датират от преди 7000 години от Африка. Оказва се че африканеца просто може да е  потомък на някои от хората напуснали Черноморието след геологично-екологичната катастрофа.
Последните научни открития промениха коренно и схващанията за това кога и къде са първообитанията на ариите,арийците.
 Най-важното научно откритие направиха в университета в Копенхаген, къде за пръв път се появил човек със сини очи.Учените определиха и географското местоположение и приблизително времето,къде и кога за пръв път се  появили синеоките хора по света,че става въпрос за същата цивилизация преди 8-10000 години в района на Черно море. Резултатите от откритието са публикувани в списание Journal of Human Genetics.
  Последното дезспорно доказателство за теорията,която подкрепям-че първите арийци са родени по нашите български земи на брега на Черно море е доклада  публикуван в списание Science.Йоахим Бургер (Joachim Burger) от университета в Майнц ,Германия чрезизследване на  ДНК на кости на първите фермери от Иран на около 10 хиляди години,опровергаха иранските и анатолийски корени европейците.
Те изследвали ДНК-то на древни жители на Иран, намерени по склоновете на планините Загрос в едно от най-древните селища на земеделските производители в света.
 До скоро самите учени от Майнц виждаха и искаха да докажат ясна верига на миграции на първите европейци,от централната част на субконтинента, движещ се на запад през Анатолия, близо до бреговете на Черно и Мраморно море, Тракия, Гърция, България и Балканския полуостров.
 С откриването на черепа и костите на древните фермери, които са живели в близост до "плодородния полумесец",считан доскоро,а и все още за родното място на арийците и на човешката/европейска цивилизация, се предполагаше и като се надявал Йоахим Бургер, да бъде короната на всичките му изследвания и потвърждение, че родното място на арийците,на съвременните цивилизовани хора в Европа е Иран и Анатолия.Но не!
 Реалността се оказва съвсем различна - сравнение на ДНК на жителите на Загрос със съвременните европейци и техните предци разкриха,че земеделските производители от земите на съвременен Иран не са предци на европейците. Те са подобни от генетична гледна точка,със съвременните пакистанци, индийци, иранци и афганистанци.

Терминът арийци се използва до,голяма степен за да се прави разлика от семитите и  да обозначи подгрупа на европеидната раса. Прародината на древните арийци е Европа в черноморския район. Свещеното животно на арийците- конят е опитомен в Източна Европа през четвърто хилядолетие преди Христа.
В Източна Европа се появяват и първите могилни погребения, поне хиляда и двеста години преди същият обичай издигане на могили над царски гроб да се появи в Индия или комплекса на Андроновската от бронзовата епоха, обхващащи части от Южен Сибир и Централна Азия в периода 22-11 век пр.н.е. Любопитни са генетичните изследвания на Скул, Шарда и Сонина показващи, че индийската аристокрация е генетично по-близка до източно европейците отколкото до съседите си индийци от другите касти с генетичният маркер Р1 а1.Той е типичен за създателите на курганската култура,принадлежаща на създателите на могилните погребения), които са и древните арийци. Арийският ген Р1 а 1 се среща най-вече сред източноевропейците и най-старият му вариант е от  Древна Тракия.
Това напълно съответства на теориите на Цицерон в “Същността на боговeте”, за Дионис... покорил Азия и Индия,достигнал и Египет и наречен там Озирис...Луций Ариан разказва, че преди похода на Дионис, местното население било номади непознаващи цивилизацията и градовете. Обличали се с кожи, ядели кора от дървета и сурово месо. Тракийския бог  им дал огъня, научил ги да орат и сеят, да правят вино, да строят, да коват оръжие, дал им също  закони и религия, като разбира се поставил себе си начело на новия пантеон. Според Ариан, Дионис е основател и на древната индийска цивилизация.
За похода на тракийците свидетелстват Филострат,  Еврипид, Хигинис, Цицерон, Сенека, Аполодор, Овидий, Нонус, Плиний, Страбон.
Траките са били известни като първият в човешката история конен народ и са извършвали мащабни миграции на хиляди километри.

Терминът арийци се използва до,голяма степен за да се прави разлика от семитите и  да обозначи подгрупа на европеидната раса. Голямата отдалеченост в лингвистично отношение на арийските народи,последните артефакти и напредъка на генната наука дават основанието да направим извода,че арийците са в по-голяма степен етническа група от народи с близък произход и множество общи гени произлязъл от предците ни живели по нашите земи и заели големи площи от Азия и Европа  след напускането на Черноморието предизвикано от геологично-екологичната катастрофа.

                                                                     


                                                               @@@

Славяни и тюрки са лингвистични групи,арийците са етническа група,а семитите трудно мога да определя.Темата за семити,семитизъм и антисемитизъм става все повече тема табу.
 Семити е сборно название на народи и култури, разполагали се в Древността на големи територии основно в Леванта, както и на територии в Плодородния полумесец, Близкия изток, Арабския полуостров и Средиземноморието.

Семитски народи.
 Терминът „семит“ се използва за първи път в новата история в края на 18 век, за да разграничи народите, споменати в Библията, като наследници на Сим, първородния син на Ной. В Библията, в книгата Битие, където се разказва за Потопа, е даден и списък на народите (генеалогия), и там се споменават семитите.
Съвременни етнически групи, говорещи семитски езици, са арабите,гърците,етиопците и евреите и някои други.
Често се противопоставят семитите на арийската раса. Расовата теория в науката се появява в средата на 19 век, когато се открива, че по-голямата част от от езиците, които се говорят между Индия и Европа, имат общ произход. От епохата на романтизма произлизат и съвременните разбирания за термините нация, народ и раса.
Терминът антисемитизъм е „изобретение“ на немския журналист Вилхелм Мар от 1879 година. С него той обозначава т.нар. „неизповедна омраза“ към евреите и юдаизма, а в по-широк смисъл към „потенциалния предател“ или онзи, който поставя под въпрос националния ред и отваря границите за чужди влияния.
 През 1879 година в Германската империя лутеранският капелан на императорския двор Адолф Щьокер и философ Карл Дюринг учредяват Антисемитска лига. Тя заклеймява еманципацията на евреите, която според нея създава възможност за борсови спекулации и подлага на критика т.нар. подвижен капитал с неговите международни и безродни разклонения.
Терминът е употребен в контекста на широко въведения в оборот отпреди век по това време израз еврейски въпрос, който произлиза от дебатите в английския парламент от 1753 година за гражданските права на евреите в Англия.

Ционизъм и глобализъм или глобализъм или ционизъм няма да разглеждам.Нито изказването Менахем Бегин,един министър-председател на Израел,който каза:"Нашата раса е раса на майстори. Ние сме богове на тази планета. Ние сме толкова различни от по-низшите раси, колкото те се различават от насекомите. В действителност, в сравнение с нашата раса, другите раси са зверове и животни като цяло.  Нашата желязна тояга е нашия водещ закон".
Нито планът Калерги, план за геноцид, разработен през 1923 г. от Ричард Nikolaus Coudenhove-Kalergi-планът  против правото на самоопределение и за последващо обезличаване на народите посредством глобална икономикаа,масова миграция и  вътрешно раздробяване чрез сепаратистки движения.
 Нито дали планът Калерги се изпълнява от Европейската комисия,Европарламента,
Европейския съюз,Меркел,Юнкер и плеяда евролидери със насилствената ислямизация на Европа,нито инвазията, преоблечена като толерантност,глобализъм, напредък, благотворителност, хуманизъм, братство, социална справедливост, равенство или   безмилостният план да се унищожат и претопят народите в Европа.

България е доказано с най-ниско равнище на антисемитски прояви в сравнение с останалите страни от Европейския съюз,обяви председателят на еврейската организация в България „Шалом" Максим Беневисти по време на пресконференция в „Гранд хотел София",през месец май 2011 год.

                                                                                   @@@

*Както ни е известно най-голям разцвет през управлението на цар Симеон (893-927) придобива българската литература.
Това се дължи на традициите, създадени от учениците на Кирил и Методий и на техните две школи,Плиско-Преславската и Охридската.
Съхранени са произведенията на Климент Охридски, Константин Преславски, Йоан Екзарх, Черноризец Храбър, Черноризец Докс, презвитер Григорий и др. Тези книжовници правят преводи на богослужебни книги, съставят жития, написват похвални и поучителни слова, хронографии, философски и исторически творби. Самата българска ръкописна книга е изящно произведение на изкуството. Реформира се графичната система, като постепенно глаголицата се заменя с по-практичната за изписване кирилица.
Климент Охридски влага целия си труд за просветата на народа, съставя значителен брой слова, песнопения за църковни празници, събрани в три големи тома. Той е създател и на изящен литературен стил, най-вече в 26-те му похвални слова, като „Похвално слово за Йоан Кръстител” и „Похвално слово за Кирил Философ”. Смята се, че той е автор и на Пространните жития на Кирил и Методий. Климент Охридски умира на 23 юли 916 г. в построения от него манастир край Охрид. От 890 до 900 г. в Македония го замества Наум Охридски, който след това идва в Преслав и оглавява царския скрипториум -сграда за писане и изработка на книги.
Един от най-забележителните книжовници и творци от Преславската книжовна школа е епископ Константин Преславски.Той превежда „Учително евангелие” – с 51 беседи по църковния календар. Другият му основен труд е съчинението „Историкии” – първата летописна творба в християнска България.
Константин Преславски е известен и като талантлив поет, автор на прочутата Азбучна молитва, написана в акростих,всеки стих започва с поредната буква от азбуката.
 „За буквите” на Черноризец Храбър се разпространява и в Сърбия и Русия и други държави, където са открити десетки преписи.
„Небеса” и „Шестоднев” са основни съчинения на Йоан Екзарх,другият виден представител на Симеоновия златен век на книжовността, творец и учен с енциклопедични знания. Неговият „Шестоднев” съдържа знания за земята, за природата, анатомията и физиологията на човешкото тяло и др., описани с жив и образен език.
С името на самия цар Симеон са свързани два сборника: „Златоструй”  с творби на Йоан Златоуст, и „ Симеонов” сборник  енциклопедични съчинения, образци на високата образованост. Към Симеоновия интелектуален кръг работят още книжовници, за които не са запазени или още не са открити достатъчно данни – презвитер Григорий, Тудор Докс, презвитер Йоан и др.
Книжовниците от Златния век допринасят за окончателното утвърждаване на българския език и на българската народност. България изпреварва всички европейски страни по образованост на собствения си говорим език и става разпространител на богата и разнообразна книжнина сред  православни и други народи.

** Използван е и метод за подразбиране на периода на примесване на тези частици в местното население, който е установен, че обхваща интервала от 9-ти до 17-ти век, който се припокрива с тюркските миграции, станали през периода между 5-ти и 16-ти век. Резултатите доказват наличието на специфична генетична добавка сред тюркските народи, както и периода на неотдавнашното примесване и споделяне на родословието на предците им със заверените местни популации, което подкрепя теорията, че прародината на тюркските народи е Монголия и Южен Сибир.***За согдийците-саки автори като B.A. Лишвиц и др. смятат, че древната тюркска руническа писменост е създадена въз основа на согдийското писмо. Лишвиц допълва и това, че согдийската писменост е заета от уйгурите, които от своя страна я дават на монголците, а те пък я предават на манджурите.
 Обаче,Плиний Стари пише за тракийското племе сарапари, което живее в съседство с бактрийците -  “Saraparae, Bactri, quorum oppidum Zariastes, quod postea Bactru a flumine appellatum est.“ - Plin. VI.xviii-48.
Същият автор споменава за племена кикони и брисари между индийците и китайците – “…iam Indorum, Casiri introrsus ad Scythas versi — humanis corporibus vescuntur —, Nomades quoque Indiae vagantur. sunt qui ab aquilone contingi ab ipsis Ciconas dixere et Brisaros “- Plin. VI.xx.55.
Плиний пише също за саки, масагети и едони на север от Персия- “Ultra sunt Scytharum populi. Persae illos Sacas universos appellavere a proxima gente, antiqui Aramios, Scythae ipsi Persas Chorsaros et Caucasum montem Croucasim, hoc est nive candidum. multitudo populorum innumera et quae cum Parthis ex aequo degat. celeberrimi eorum Sacae, Massagetae, Dahae, Essedones, Astacae, Rumnici, Pestici, Homodoti, Histi, Edones. “Plin.VI.xix.50.
Киконите са познати още на Омир – “And Euphemus was captain of the Ciconian spearmen… “ - Hom. Il. 2.846.  За тези траки знае и Херодот -“Samothracian city of Sane, and Zone; at the end is Serreum, a well-known headland. This country was in former days possessed by the Cicones. “ - Hdt. 7.59.

Тракиецът Велизарий Флавий е най-великият пълководец на Източната Римска империя.

Южна Осетия върна историческото си име- Алания.

Боспорското царството и Понтика на тракийския Цар Митридат VI Евпатор Дионис,Атила и Ирник от рода Дуло и Велика България.

Цар Калоян-император на България и Румъния,преди 812 години разгромява рицарите кръстоносци на латинският император Балдуин I,а него пленява.

Подмяната на населението на Европа не е откритие на Брюксел и Берлин,а е стара семитска практика.

Сабазий/ Дионис и Орфей са първоизточник за много религии.

 

Народът от бреговете на Черно море,арийците,синеоките и календарът на българите.

НАЙ-ДРЕВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. Най-после я забелязаха и в Европа.

Африканските нашественици - Гърците, са откраднали от Траките историята,културата,религията,науката и всичко каквото са успели.

Света равноапостолна княгиня Елена,първата руска светица,е най страшната грешка на цар Симеон Велики.

Сказание от българския епос на Император Атила от рода Дуло.

Арийската връзка-Тракия,Мизия,Персия и България?

Забранената история на България.

Забранената писменост на България.

Забранената българска история на Крим.

Забранената обединена България.

Забранената история на България за Одринското споразумение,Цариградският и Ангорския договори с Турция.

 Забранената история на България.Нова подмяна на българската история и археология и неглижиране на истината.

Руско-турска освободителна война и Освобождението на България от турско робство и още нещо.Антихристът в действие срещу Исус Христос. Християнството отново под удари.

Чърчил и Великобритания са използвали химическо оръжие срещу руски войници пише The Daily Mail .


Декларация за поверителност


„Бисквитката“ DART на DoubleClick се използва от Google в рекламите, показвани в уебсайтовете показващите реклами от AdSense или участващите в одобрени от Google рекламни мрежи.
Когато гледате дадена реклама или кликнете върху нея, възможно е в браузъра Ви, да бъде поставена „бисквитка“.
Събраните данни от тези „бисквитки“ се използват за подпомагане на по-доброто показване и управление на рекламите в сайта или сайтовете на издателя, както и в цялата мрежа.
Доставчиците – трети страни, включително Google, използват „бисквитки“, за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите в уебсайта.
Използването на „бисквитката“ DART позволява на Google и нейните партньори да показват реклами на потребителите въз основа на посещенията им на Вашите и/или на други сайтове в интернет.
Потребителите могат да откажат използването на „бисквитката“ DART, като посетят страницата за отказване на рекламирането.


=
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс.

Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение.
Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.

За контакти: yphalachev@gmail.comFollow by Email