БЪЛГАРИ
Facebook Group · 4012 членове
Присъединяване към групата
Това е група за родолюбивите българи и е добре дошъл всеки родолюбец с българско самосъзнание. Родолюбие е любов към род и родина,привързаност към отд...
 

събота, 7 октомври 2017 г.

Пореден скандал с гръцките крадци на история,култура,религия и всичко каквото са успели.

 Скандал с гърците -(африканските нашественици) и на българска изложба на тракийски съкровища  „Легенди в злато. Тракийски съкровища от България”, гостуваща  в норвежкия град Берген.
Добре организирана акция  на облечени като траки мъже обясняват на влизащите в залата с експонатите, че изложбата е гръцка и всички артефакти в нея са гръцки. Всеки опит  дасе  обясни, че това не отговаря на истината,предизвиква грубости и агресия.
 От музея обяснили, че мъжете са наети като сътрудници, че са местни жители с гръцки произход и не са оторизирани да дават информация за изложбата, а само да посрещат гостите.

 Тракийски съкровища от фондовете на 12 българския музея гостуват в норвежкия град Берген. Експозицията "Легенди в злато. Тракийски съкровища от България" в музея "Бригенс" бе открита в присъствието на норвежкия министър на търговията и промишлеността Моника Мейланд и заместник-министъра на културата на България Амелия Гешева.   Изложбата включва 600 експоната, сред които най-прочутите тракийски съкровища, както и артефакти, които не са излизали от България.
Изложбата продължава до 10 декември, а "Бригенс" я рекламира като една от най-впечатляващите, гостували в Норвегия досега. На въпросите, които Дарик изпрати до Министерство на културата, беше отговорено, че са отправили запитване към музея „Бригенс”, а от там са обещали да проверят случая.
 Трябва да разберем ще има ли реакция на България,като държава и на дипломатическо ниво или управляващите ще се спотайват?

Ненапразно написах преди седем месеца "Африканските нашественици - Гърците, са откраднали от Траките историята,културата,религията,науката и всичко каквото са успели".

Колко съм бил прав!


Наистина възмутително е едно африканско семитско племе дошло в Европа едва в 1511 г. пр.н.е. ,да си присвоява и преди и сега цялата древна тракийска култура,наука,история и традиции с упоритата подкрепа на псевдо учени и институти. Оказва се,че същинските гърци са данайците, които идват от Африка, смесват с местното население на Балканите и асимилират част от предгръцките "племена" - като ахейци, йонийци и крадат каквото могат от историята,културата,религията на траките- мизи, фриги, витини, мариандини, меони, мейони, бебрики, бюснеи, халиби, сарапари.
Гърците,данайци са част от еврейското Даново коляно, прогонени от Египет.
 Генетичните изследвания доказват, че гърците са роднини на африканците, по-точно на хората обитаващи Етиопия: "Генетични разстояния са по-малки между гърци и етиопците на юг от Сахара, от която и да е друга средиземноморска група и най-накрая гърци смесица с етиопци.Периодът от време, когато може да са се е случило това  е древен, но може да бъде свързан с преместването на етиопско население, живеещо във фараонски Египет.”
Истината,че гърците са пришълци от Африка пише Херодот. Казва,че данайците донасят култове от Египет, че типичната гръцка женска дреха е като на обитаващите Африка либийки, а също и, че гърците имат погребални обреди като тези на африканските номади.
Африканския произход на гърците е известен и на Плиний Стари.


 Сентенцията-Страхувай се от данайците (гърците), дори когато носят подаръци,не е  случайна. Вергилий е знаел,че когато данайците идват от Африка и получават убежище при пелазгийския цар в Аргос,се отблагодаряват,като  бежанците заграбват властта и започват да асимилират местното население.
Разликата между стари европейци,траки,пелази,илири,македонци и гърци е забелязана още в Античността. Траки, илири и македонци са характеризирани като силни и мъжествени, докато гърците биват определени като подли хора, годни само за роби. Това разбираме от Тит Ливий, който предава думите на римски пълководец:"Противниковата армия е по-многобройна и съставена от много по-добри войници; имаше в армията македонци, траки и илири, всички много войнствени племена; тук имаше и сирийци и азиатски гърци, низшите от човечеството, и родени само за робството".
 Есхил описва гърците като тъмнокожи пришълци от Африка предавайки думите на пеласгийския цар към данаидите – “Вие не приличате на хората от нашата земя, а по-скоро сте като либийките, или даже като хората живеещи край река Нил.”


Свидетелства  Страбон цитирайки Еврипид - "Данай, бащата на петдесет дъщери,след като влезе в Argos,построи  жилището си в града  и цяла цялата страна, установена със закон, че всички хора досега наречени пеласги  да се наричат данайци".
 Юстиниан Велики споделя следното за траките: “ Tова е важно и всекимо известно, че ако някой спомене иметоTракия, веднага щом думите излетят от устните му, слушащия осъзнава благородните качества на този народ – невероятна мъжественост и страховита войнственост, изпитани по всякакав начин на бойните полета. Teзи качества са типични само за тях, те ги  имат по рождени в кръвта си".

 Всички артефакти и научни изследвания доказват, че нашите предци са обитателите на черноморския регион преди геологическата катастрофа т.е. Потопа в Черно море (5500- 5600 г. пр. Хр.

Гърците са семитско племе.Омир не нарича гърците "елини",а нарича ги данайци. Когато описва гръцкия лагер той говори за данайци, ахейци и аргосци.
Ахейците не са гърци,Ахей и Пеласг са братя  - Хеланик.
Дионисий Халикарнаски: Пеласгите разделили Тесалия на три части по имената на своите вождове - Ахая на Ахей, Пеласгиотида на Пеласг ...
И така, според старогръцките автори, ахейците са пеласги по произход.
 А за пеласгите едва ли има нужда да се дават примери, че не са гърци.
Херодот - VIII-44  - По-рано пеласгите владеят това, което по-късно се нарича Елада.
Йонийците не са гърци-Херодот I-56  - Йонийците са пеласги по произход.
И митологичното родословие на Данай е свързано с Африка- Майка му Анхиноя е наричана "дъщеря на Нил".
Страбон, География – кн. 7 – 7, стих 1  - Данай довежда хората си от Египет.
 Брат му носи името Египт,баща им Бел заселил Данай в Либия, а Египт - в Арабия .
Сведения дава и египетския историк Манетон  от 3-4 в. пр. Хр. Сред египетските управници той поставя и Данай - същия Данай, който по-късно с хората си акостира в Пелопонес и това е началото на гърците на Балканите.
Манетон, цитиран от еврейския историк Йосиф Флавий в трактата "Срещу Апион":"Армаис, наричан също Данай, 5 години, след като напуснал Египет и бягайки от брат си Египт пристига в Елада, завладява Аргос и властва над аргосците."
Други антични автори също разказват за преселението на данайците от Африка на Балканите, начело с водач с племенното име Данай.
През гръко-римско време, поклонници пътували в Пелопонес твърдят, че точната дата на акостиране може да се датира в 1511 г. пр.н.е., според мраморен надпис на о-в Парос.
Херодот твърди, че - както в Гърция - така и в Египет е чувал многократно, че гръцката цивилизация е дете на Нил.
Гръцкия град Тива е основан от двама братя, Амфион и Зетос. През 1971 г. гръцкия археолог Теодор Спиропулос започва разкопки на хълма Амфион - легендарното място на погребението на близнаците. Той открива каменна камера, дълбоко в погребална могила. В нея се намират бижута във формата на лилии ... типично египетски мотив. Открива и сводест тунел с няколко разклонения. Спиропулос определя обекта като "типична египетска гробница".
Преселението на данайците (гърците) от Египет е било общоизвестно в античността:
Херодот IV-189  - Гръцката дреха аегис е африканска по произход.
"Облеклото и егидата (щита) на изображенията на Атина гърците са взели от либийците.
 Погребалните обичаи на гърците са същите като на африканските номади и нямат нищо общо с погребенията на европейските народи.
Диодор Сицилийски  - "Историческа библиотека":Казват, че и тези, които били с Данай, тръгнали също от там и основали едва ли не най-стария от елинските градове, Аргос, а колхидският народ в Понта и този на юдеите между Арабия и Сирия също били основани като колонии от хора, тръгнали от Египет; затова и при тези народи има древна традиция да се обрязват новородените деца, която е била пренесена от Египет. Дори и атиняните по техните думи са колонисти от Саис в Египет.

ЛИТЕРАТУРА:

Detschew D. Die Thrakischen Sprachreste. — W., 1957.
Wiesner J. Die Thraker. — Stuttg., 1963.
Болгарская академия наукы. История Болгарии, том 1. — София, 1979.
Маразов, Ив.; Мит, ритуал и изкуство у траките; 1992 г.;
Попов, Д.; Древни общества и култури; ЛИК; 2004 г.
Фол, Ал.; Политика и култура в древна Тракия; Наука и изкуство; 1990 г.
Фол, Ал.; Тракия и балканите през ранно-елинистическата епоха; Наука и изкуство; 1975 г.
Тачева, М.; История на българските земи в древността; 1997 г.;
SPAROTOK - ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ.
PAVEL SERAFIMOV - THE TRUE BULGARIAN HISTORY.
Кисьов, К.; Тракия и Гърция в древността; 2005 г.;
Китов, Г. и Агре, Д.; Въведение в тракийската археология; 1986 г.;
Данов Х. М. Древна Тракия. — София, 1968.

Семинар в Софийския Университет „Св. Кл. Охридски“ на 17 Април 2013 г: Източник : Доц., д-р Я. Й. Шопов (2012) Календарът на древните българи и значението му за българската история.- Бюлетин на института по Древни цивилизации, бр.3, 8.05. 2013 г.
Златковская Т. Д. Возникновение государства у фракийцев (VII—V вв. до н. э.). — М., 1971.
Фракийское искусство и культура болгарских земель. Каталог выставки. — М., 1974.
Цончева М. Художественото наследство на Тракийските земи. — София, 1971.
“ And Euripides too, in his Archelaus,  says: "Danaus, the father of fifty daughters, on coming into Argos, took up his abode in the city of Inachus, and throughout Greece he laid down a law that all people hitherto named Pelasgians were to be called Danaans". http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/5B*.html
- “The daughters of Danaos were they who brought this rite out of Egypt and taught it to the women of the Pelasgians”  http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh2170.htm “189. It would appear also that the Hellenes made the dress and the aigis of the images of Athene after the model of the Libyan women… 190. The nomads bury those who die just in the same manner as the Hellenes”
http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh4190.htm
-“ And Euripides too, in his Archelaus,  says: "Danaus, the father of fifty daughters, on coming into Argos, took up his abode in the city of Inachus, and throughout Greece he laid down a law that all people hitherto named Pelasgians were to be called Danaans". http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/5B*.html
Плиний Стари: “…puteos Danaus ex Aegypto advectus in Graeciam qua vocabatur Argos Dipsion”.
-Genetic distances are closer between Greeks and Ethiopian/sub-Saharan groups than to any other Mediterranean group and finally Greeks cluster with Ethiopians/sub-Saharans in both neighbour joining dendrograms and correspondence analyses. The time period when these relationships might have occurred was ancient but uncertain and might be related to the displacement of Egyptian-Ethiopian people living in pharaonic Egypt. “ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11260506
- “[36.17]the hostile army was more numerous and made up of far better soldiery; there were in that army Macedonians, Thracians and Illyrians, all very warlike tribes; here there are Syrians and Asiatic Greeks, the meanest of mankind, and born only for slavery”. http://mcadams.posc.mu.edu/

Декларация за поверителност


„Бисквитката“ DART на DoubleClick се използва от Google в рекламите, показвани в уебсайтовете показващите реклами от AdSense или участващите в одобрени от Google рекламни мрежи.
Когато гледате дадена реклама или кликнете върху нея, възможно е в браузъра Ви, да бъде поставена „бисквитка“.
Събраните данни от тези „бисквитки“ се използват за подпомагане на по-доброто показване и управление на рекламите в сайта или сайтовете на издателя, както и в цялата мрежа.
Доставчиците – трети страни, включително Google, използват „бисквитки“, за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите в уебсайта.
Използването на „бисквитката“ DART позволява на Google и нейните партньори да показват реклами на потребителите въз основа на посещенията им на Вашите и/или на други сайтове в интернет.
Потребителите могат да откажат използването на „бисквитката“ DART, като посетят страницата за отказване на рекламирането.


=
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс.

За контакти: yphalachev@gmail.com


Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение.
Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.

Follow by Email

П.А.*-политически анекдот.
Публикуваната в този сайт информация е за общообразователни цели, и не следва да служи за самостоятелно поставяне на диагноза и започване на самолечение. Сайтът не носи отговорност при настъпили здравни неблагополучия вследствие на неправомерно използване на публикуваните тук информационни материали.